Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04 05 06 07 08
Domino  [365]
Domino en Kaartspel
 1815 (+/-) 7256 
Domino en Kaartspel
 1815 (+/-) 7257 
  
Domino en Kaartspel
 1815 (+/-) 7262 
Domino en Kaartspel
 1850 (+/-) 10469 
Domino en Kaartspel
 1855 (+/-) 7259 
Domino-Spel
 1855 (+/-) 6232 
Alphabetisch Domino-Spel
 1856 7411 
  
Grenadier Domino-Spel
 1857 7121 
  
Domino en Kaartespel
 1865 (+/-) 10468 
  
Domino en Kaertspel
 1865 (+/-) 16308 
Domino en Kaartspel
 1885 (+/-) 7258 
  
Caricaturen Domino
 1890 (+/-) 11247 
  
Domino
 1890 (+/-) 11047 
  
Domino
 1890 (+/-) 10986 
  
Domino
 1895 (+/-) 23 
  
Sprookjes Domino
 1899 (+/-) 7736 
  
Beeld Domino
 1900 (+/-) 19034 
  
Domino
 1900 (+/-) 11049 
  
Domino
 1900 (+/-) 9707 
  
Domino
 1900 (+/-) 11048 
  
Domino
 1900 (+/-) 15431 
  
Domino Spel
 1909 11553 
  
Domino
 1910 (+/-) 12137 
  
Domino
 1910 (+/-) 7722 
  
Domino
 1910 (+/-) 16882 
  
Domino
 1910 (+/-) 13713 
  
Domino
 1910 (+/-) 68 
  
Zak-Domino-Spel
 1910 (+/-) 773 
Domino Spel voor Leger en Vloot - Mobilisatie Augs 1914 Je Maintiendrai Trouw Beleid Moed • Soldatencourant
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden de Nederlandse soldaten op grote schaal gemobiliseerd in het hele land. Daar Nederland verder neutraal bleef hoefden deze soldaten niet in aktie te komen en verviel hun tijd in "ledigheid" terwijl ze wel op de mobilisatie lokaties aanwezig en paraat moesten blijven. Teneinde verveling tegen te gaan werd daarom in 1914 een aktie gehouden onder de naam "Militaire Huisvlijt", waarbij de soldaten werden aangespoord in hun hun "vrije" tijd creatief bezig te zijn en met allerlei middelen voorwerpen te maken. Dit werd een zeer groot succes en de soldaten gingen enthousiast aan de slag.   Één man viel daarbij in het bijzonder op: de heer C. Prince uit Driebergen. Deze man ontwierp een schaakspel, dominospel en een dambord waarvan hij cliché's liet maken. De spelen werden afgedrukt in de in 1914 opgerichte Soldatencourant (3 maal per week uitgegeven tot en met 1918) en verspreid in een oplage van 50.000 stuks onder de soldaten. De afdrukken waren daarnaast ook te verkrijgen voor militairen met een officiersrang door schriftelijke inzending met een postwissel. In 1915 werden dezelfde cliche's opnieuw gebruikt voor een afdruk in diverse landelijke en regionale kranten. Foto 2 toont de afdruk van het dominospel op een pagina in de Tilbugsche Courant van 4 februari 1915. Het was de bedoeling dat het dominospel werd uitgeknipt uit de krant en opgeplakt op stevig karton. C. Prince bleef enige jaren aktief en werd zelfs gesponsord door het leger. Naast het schaakspel, dominospel en dambord maakte hij nog vele andere producten. Hij ontving in 1916 voor zijn werk een 'specialen eere-bestuursprijs' in de vorm van een verguld zilveren medaille. Een hoogtepunt werd bereikt met de vervaardiging van een auto uit afvalblik welke werd aangeboden aan Prinses Juliana als verjaardagscadeau in 1917. De huisvlijt producten van de soldaten werden vanaf 1915 en de jaren daarop in allerlei tentoonstellingen door het hele land uitgestald. Koningin Wilhelmina bezocht op 10 mei 1917 een Militaire Huisvlijttentoonstelling in Den Haag en schaftte daarbij ook enige artikelen aan. Door haar werden ook een aantal prijzen verstrekt voor de beste inzendingen van de soldaten. E.e.a. kan worden nagelezen in de diverse krantenartikelen op de foto's uit de periode 1914-1918.  Door uitgeverij "De Militaire Veldpost" werd in 1917 ook nog een boekje uitgegeven, "Huisvlijt zonder onkosten", waarin C. Prince nogmaals allerlei knutselinstructies geeft.
  
Domino Spel voor Leger en Vloot
 1914 1860 
  
Domino
 1915 (+/-) 10969 
  
Kleuren Domino
 1915 (+/-) 257 
  
Prenten domino
 1915 (+/-) 7379 
  
Ripolin
 1915 (+/-) 10549 
  
Nieuw Vruchten Domino
 1920 15768 
De Bloemkrans - Een nieuw Domin
 1920 (+/-) 15610 
  
Domino
 1920 (+/-) 16788 
  
Domino
 1920 (+/-) 16789 
  
Domino
 1920 (+/-) 11146 
  
Domino
 1920 (+/-) 1288 
Domino • Zwitsersche Waschinrichting Rijswijk
Uitgegeven door de Zwitsersche Waschinrichting te Rijswijk als reclame spelletje. Waarschijnlijk zijn er meer aanlegkaartjes geweest en werden ze mogelijk per setje van 6 aangeboden. De kaartjes kunnen aan 4 zijden passen. De aanvraag voor de oprichting van een 'stoomwasch, bleek- en strijkinrichting' te Rijswijk op een terrein bij de Geestbrug (later Geestbrugkade 35) werd in 1896 ingediend door A. Volker en A.M. v.d. Schalk. De firmanaam werd ontleend aan de wasmachines, afkomstig uit het Zwitserse Winterthur. De fabriek groeide gestaag. Een advertentie uit 1913 meldt dat de expeditie uitgevoerd werd met 8 paarden en 8 wagens. Een paar jaar later trad J.P.Ph. Beijerman (1891), zoon van een Zeeuwse wasserijdirecteur, aan als directeur. In 1937 werd het pand op Geestbrugkade 33, van de NV De Nieuwe Margarinefabrieken, opgenomen in het complex. Voor het brengen en ophalen van de was en het stoomgoed kon men terecht in filialen in de regio en in alle grote steden in het westen en midden van het land. Na de oorlog herrees De Zwitsersche als NV, waarin ook twee soortgelijke bedrijven (in Eindhoven en Haarlem) van Beijerman werden ondergebracht. Hijzelf werd hoofddirecteur, twee zoons traden op als directeur. In mei 1960 trad Beijerman af als directeur. In de loop van de jaren zestig werd Palthe's Textielveredelingsbedrijven NV in Almelo eigenaar van De Zwitsersche, die daarna nog onder eigen naam verder handelde. Een in 1969 aangekondigde reorganisatie, waarbij alleen de chemische wasserij zou worden gesloten, liep een jaar later uit op sluiting van de vestiging in Rijswijk. In 1973 werd het pand op nr.35 betrokken door het Centrum voor Gezinsverzorging en Maatschappelijk werk Rijswijk/Voorburg. Sinds 2004 huisvest het het hoofdkantoor van zorgaanbieder Florence. In de bebouwing aan Geestbrugkade 33-35 zijn op de gevel aan de Geestbrugkade 35 boven de onderste rij ramen onder de daklijst de afdrukken van de letters van 'De Zwitsersche' en één van de flankerende jaartallen '1937' nog te zien (zie foto 4; op foto 5 hetzelfde gebouw op een folder uit 1950). (bron: Jannie Havelaar, Stichting Haags Industrieel Erfgoed, SHIE) Foto 1-3: Collectie Christine Sinninghe Damsté Foto 5: Stichting Haags Industrieel Erfgoed, SHIE
  
Domino
 1920 (+/-) 10026 
  
H.B. de Beer Ao 1770 Amsterdam
 1920 (+/-) 8079 
  
Moko Spoorweg Domino
 1920 (+/-) 7677 
  
Prenten domino
 1920 (+/-) 7383 
  
Prentendomino
 1920 (+/-) 12850 
  
V Rossems Ster Koffie in pakjes
 1920 (+/-) 11089 
  
Domino
 1925 (+/-) 6701 
  
Domino
 1925 (+/-) 6702 
  
Domino
 1925 (+/-) 16884 
  
Domino
 1925 (+/-) 13704 
  
Domino
 1925 (+/-) 18865 


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links