Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02
Tangram  [26]
8786
Fly KLM
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
KLM
Algemene spelnamen:
Tangram
Behoort tot reeksen:
Bedrijven
Luchtvaart


 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

17230
KLM Captain Swan
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
KLM
Algemene spelnamen:
Tangram
Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Bedrijven

Afmetingen:
7,5 x 7.5 cm


 


* * *

17569
KLM Memory 14 paar
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
KLM
Algemene spelnamen:
Tangram
Behoort tot reeksen:
Bedrijven
Luchtvaart


 
Speeltje van de KLM, waarschijnlijk voor de passagiers.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenachief te Brugge

* * *

10151
Tangram
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
Selecta
Algemene spelnamen:
Tangram


 


* * *

18192
Tangram Kinderhulp
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
Nationaal Fonds Kinderhulp
Algemene spelnamen:
Tangram
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Afmetingen:
8,5 x 8,5 x 3 cm


 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp opereert sinds 1992 onder die naam. De huidige stichting vind haar oorsprong op 21 oktober 1959. In 1960 werd onder de naam Stichting SAKOR voor het eerst een collecte georganiseerd voor kinderen in de jeugdzorg. De Stichting SAKOR werd opgericht door de toenmalige groepsfederaties voor kinderbescherming, te weten Algemeen Verbond voor Kinderbescherming, Katholiek Verbond voor Kinderbescherming, Protestants Verbond voor Kinderbescherming, Joods Verbond voor Kinderbescherming, Humanitas en Pro Juventute.
In 1986 werd de naam van de stichting veranderd in Nationaal Fonds Kinderbescherming.
Kinderhulp wil kinderen die opgroeien in armoede beter laten deelnemen aan de maatschappij met financiële bijdragen voor kindgerichte, praktische zaken zoals een fiets, computer, sporten of vakantie. Naast deze individuele kindgerichte ondersteuning, besteedt Kinderhulp ook geld aan grotere projecten. Een voorbeeld hiervan is X-Change, de tweejaarlijkse ontmoetingsdag voor pleeggezinnen.

Foto's: Bert en Marjan

* * *

17568
Tangram TFC-KL
Jaar:
Onbekend
Uitgevers / Fabrikanten:
Koninklijke Landmacht
Algemene spelnamen:
Tangram
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Militair / Oorlog


 
TFC-KL staat voor ThuisFrontComité Koninklijke Landmacht, een organisatie die de belangen behartigt van, en zich inzet voor het thuisfront van soldaten die zijn uitgezonden.
Vanwege de grote invloed die familie en vrienden hebben op het functioneren van militairen op uitzending, betrekt de landmacht dit thuisfront zoveel mogelijk bij het werk van de militair. De activiteiten van het TFC-KL worden door vrijwilligers gedaan.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenachief te Brugge

* * *

   
  01 02
Tangram  [26]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links