Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04 05 06 07
1983 t/m 1983  [124]
14552
Allied Memory
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Allied Breweries Nederland
Algemene spelnamen:
Memory
Behoort tot reeksen:
Bedrijven


 
Uitgegeven voor de medewerkers van Allied Breweries Nederland b.v.

* * *

10625
ANWB jubileumspel
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
ANWB
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Afmetingen:
74 x 26,5 cm


 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de ANWB

Foto: Atlas van Stolk

* * *

16504
Artemis Ganzenbord
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Metier
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Bedrijven
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten


 
De projectmanagement software 'Artemis PC' werd in 1983 gelanceerd door Metier naast de reeds langer bestaande mainframe versie. Het spel toont een IBM PC XT model 5150 met kleurenmonitor model 5153 uit datzelfde jaar.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (pictures by A. Seville)

* * *

18127
Atlas van Stolk Bulletin 23
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Atlas van Stolk
Algemene spelnamen:
Catalogus / Folder
Behoort tot reeksen:
Curiosa
Speelprenten

Nummer(s):
23


 
Bulletin No 23 van Atlas van Stolk met daarin de aankondiging van de tentoonstelling 'Geschiedenis Spelenderwijs - Drie eeuwen historische bordspellen' die werd gehouden van 5 oktober 1983 t/m 29 januari 1984. De laatste pagina van het bulletin bevat een beschrijving en voorwaarden van een wedstrijd die in het kader van de tentoonstelling werd gehouden. Bezoekers werden daarin uitgedaagd zelf een historisch/actueel/humoristisch bordspel te maken. De ingezonden bordspelen zouden in 1984 zijn tentoongesteld. De belangstelling voor de wedstrijd was echter zodanig gering dat er geen ingezonden spellen aanwezig zijn in de Atlas Van Stolk.

Collectie Fred Horn

* * *

18109
Bataafsch Revolutie en Alliantie Spel
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Atlas van Stolk
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
37,5 x 51 cm


 
Facsimile uitgave van Atlas van Stolk van het oorspronkelijke spel uit 1795. Waarschijnlijk uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling 'Geschiedenis Spelenderwijs' van 5 oktober 1983 t/m 29 januari 1984 (Index Nr 18127).

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

2033
Charlie
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Ravensburger
Otto Maier

Algemene spelnamen:
Charlie
Auteurs / Designers:
Kramer, Wolfgang
Nummer(s):
604 5 005 6


 


* * *

8470
Claim
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Claim
Auteurs / Designers:
Randolph, Alex
Afmetingen:
45x24x5 cm


 
Het doel is de verovering van gebieden. Om een gebied te veroveren moet dit van alle speelstukken van de tegenstanders(s) gezuiverd zijn. Torens mogen worden geplaatst in gebieden waarop de spelers aanspraak maken.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

5102
Color Domino
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Domino
Nummer(s):
810


 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

12010
De Avontuurlijke Smurf
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Ravensburger
Otto Maier

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Raaf Kwartet
Stripfiguren

Nummer(s):
7740


 
Foto 2: Collectie Nico Stalenburg

* * *

11754
De Smurfen en de Toverfluit
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Ravensburger
Otto Maier

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Raaf Kwartet
Stripfiguren

Auteurs / Designers:
Culliford, Pierre (Peyo)
Nummer(s):
7739


 
Op het deksel ©1983.

* * *

10691
Dierendomino
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Domino
Prentendomino

Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna


 
Foto's: Amsterdams Historisch Museum

* * *

10015
Domino
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Domino
Prentendomino


 
Foto's: Amsterdams Historisch Museum

* * *

8472
Dubio
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Dubio
Auteurs / Designers:
Randolph, Alex


 


* * *

6343
Electro Comic
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Electro
Behoort tot reeksen:
Educatief


 


* * *

14233
Feyenoord Kwartet Historie
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Metropool
Ben van Leeuwen

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Voetbal


 


* * *

9435
Forget It
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Dobbelspel


 
Foto's: Nellie Mesman

* * *

12886
Frysk Boerekwartetspul
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
De Blauwe Seilbokse
Hoekstra

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Provincies


 
Ate Wiersma was, samen met onder andere Oepke Santema, in 1938 een van de zes leden van de in 1935 opgerichte gezelligheidsvereniging 'de Blauwe Seilbokse’. Leden van deze vereniging studeerden aan Rijks Landbouw Winterschool te Leeuwarden en al reizende per trein vanaf Sneek ontstond bij de boerenzonen het idee voor een 'Fryske Boerekwartetspil’. Samen met Oepke Santema, werkzaam op de Kanselarij in Leeuwarden, werd het idee verder ontwikkeld. "Hy wie de motor, oars wie it der net kommen", aldus Wiersma. Het boerenkwartet moest laten zien dat er aan het boerenleven vele mooie kanten zaten. In 1938 lukte het om het kwartet met steun van het bedrijfsleven uit te geven (zie index nr 7679). In 1958 volgde de tweede uitgave onder de naam 'Frysk Boerekwartetspul' (zie index nr 7678), opnieuw door 'de Blauwe Seilbokse’ onder verantwoordelijkheid van de heren Kuindersma en Ten Hoeve uit Joure. In 1983 verschijnt het opnieuw (hier afgebeeld), nu uitgegeven door Hoekstra Uitgeverij ter gelegenheid van hun 125 jarige jubileum.
(bron: Jan Vijver, Heerenveense Courant)

* * *

19155
Halen We 1984 ?
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
60 x 42 cm


 
Uit de periode van neutronenbom dreiging en met veel humor. Vermoedelijk een uitgave van een wijkvereniging (linksonder staat een afbeelding van een persoon die een wijkkrant leest), ergens in Nederland.

Collectie Gerry Broersma

* * *

16523
Het Admiralen Drollenbord
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Wijkkrant Het Kompas
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Stripfiguren

Auteurs / Designers:
Jager, Gerrit de
Stevenhagen, Wim


 
Uitgegeven door wijkkrant 'Het Kompas' van de Amsterdamse wijk 'Admiralenbuurt' in het stadsdeel De Baarsjes. Het spel vermeldt een tweetal buurthuizen in de wijk, Chassé en Tagerijn, welke op foto 2 en 3 getoond worden. Het spel wordt aangeduid als een aangepaste derde druk en vermeldt het bestaan van eerdere drukken uit resp. 1978 en 1980 door buurtkrant 'Hugo de Groot'.
Alhoewel nergens gesigneerd, is het speelbord overduidelijk afkomstig van het bekende duo Gerrit de Jager en Wim Stevenhagen, die vaak onderwerpen tekenden met een maatschappelijke insteek en onder meer de stripreeks 'De Familie Doorzon' maakten.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)

* * *

16731
Het Fanta Verkeers Spel
Jaar:
1983
Uitgevers / Fabrikanten:
Fanta
Veilig Verkeer Nederland

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Verkeersspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Lubbers, Bedo
Smeets, Peter
Gritt, Wim van de


 
Uitneembaar middenblad in (onder meer?) de EPPO nummer 19 van 1983.
Het spel moest worden gecompleteerd met plaatjes die op de Fanta literflessen zaten, z.g. "peel-off" hals-en-buik-aktie-etiketten. Op de achterzijde van zo'n etiket stonden 2 verkeersborden, in totaal 6 verschillende. Op de etiketten verder nog 2 jokers en 4 remkaartjes. tevens stonden op deze etiketten de letter F, A, N en T waarmee men het woord FANTA kon maken en op een wedstrijdformulier plakken waar men dan nog een slagzin bij moest verzinnen.

Foto 1,2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (fotos C. Damsté)

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links