Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
Bedrijven  [1787]
1422
Gedachten-Raadsel-Spel
Jaar:
1870 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Gedachtenlezen
Behoort tot reeksen:
Bedrijven
Speelgoed


 
Gedachten-raadsel-spel in Vaderlandsche Spreekwoorden, of Geheim om door middel van Kaarten iemands Gedachte te zoeken. Tot aangename Tijdkorting in Gezelschappen van den beschaafden Stand.
Bestaande uit 10 tekstkaarten verpakt in de spelhandleiding.
 
Foto: Zwiggelaar Auctions

* * *

10641
Het Nieuwe Confectiespel van Gelder en Co
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Gelder
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Afmetingen:
51 x 43 cm


 
Promotiemateriaal van J. van Gelder en Co., Kalverstraat 174, heren- en kindermodemagazijn. Foto: Stadsarchief Amsterdam

* * *

7799
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
In twee Vlieger verkoopvormen; in vieren op hardboard met linnen aaneen gemaakt (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2).
Dit spel werd in 1984 als herdruk opgenomen in een jaarkalender (Index Nr 16626).

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (pictures by A. Seville)

* * *

7811
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
Twee Vlieger verkoop vormen: opgevouwen in een enveloppe (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2). Op foto 3 en 4 de originele enveloppe van het spel (hierop de titel "Tramspel").

Foto 1,3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)
Foto 4: Collectie Kees Boogaart (foto: Eric v. Waarden)

* * *

19209
De Reis Door Het Leven
Jaar:
1886 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Elma
Puro

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Reis Door Het Leven

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Het origineel van Vlieger zonder opdrukken werd aangekondigd eind december 1885 (zie foto 2).
Dit exemplaar toont in de marges de reclameopdrukken "Elma De Beste Plantenboter" en "Puro de Beste Margarine".

Collectie Eric van Waarden

* * *

18923
Sint Nicolaas Spel
Jaar:
1886 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Elma
Senefelder

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Sint Nicolaas Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Braakensiek
Afmetingen:
58,5 x 42,5 cm


 
Chromolitho van de gebroeders Braakensiek. Reclameuitgave voor Elma plantenboter margarine.

Collectie Eric van Waarden

* * *

16373
Groot Eiffel Toren Spel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Blooker Cacao

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Eiffeltoren Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven


 
Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de wereldtentoonstelling in 1889 in de pas gebouwde Eiffel Toren te Parijs. Foto 2 toont het overeenkomstige Franse spel met op foto 3 (onder) de verwijzing naar de Lithograaf Amand te Amsterdam en Parijs.
In 1974 is dit spel herdrukt in een facsimile van Atlas van Stolk, Index Nr 7840.

Foto 1: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto C. Damsté)
Foto 4: Collectie Eric van Waarden

* * *

6270
Groot Eiffel Toren Spel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Blooker Cacao

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Eiffeltoren Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf


 
Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de wereldtentoonstelling in 1889 in de pas gebouwde Eiffel Toren te Parijs.
In 1974 is dit spel herdrukt in een facsimile van Atlas van Stolk, Index Nr 7840.
Foto 2 toont een plaatje zoals dat werd geplakt op de duurdere uitvoeringen van de door Vlieger verkochte spellen. Het spel zelf werd in vier delen op karton geplakt en met linnen vast gezet. Op de rugzijde werd het plaatje ter decoratie aangebracht.

Collectie Eric van Waarden


* * *

10611
Van Houtens Cacaospel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Van Houten
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Bedrijven
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
71,5 x 53 cm


 
Op foto 3 een kleine advertentie ui 1891 waarin dit spel wordt genoemd: 'v.H. Cacaospel'. Het is verkrijgbaar tegen een postwissel van f3,60. Men krijgt er ook nog een kop en schotel bij. Het jaar 1889 wordt op het spel zelf genoemd onder de tekening linksonder.
De Van Houten Cacao fabriek werd opgericht door Coenraad Johannes van Houten in 1850 te Weesp.

Foto 1: Atlas van Stolk
Foto 2: Reclame Arsenaal
Ook aanwezig in Collectie Eric van Waarden

* * *

14936
Geillustreerde Prijscourant Als Vermakelijk Spel Voor Frieslands Kinderen
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Hagens
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven


 
Reclame uitgave van H. Hagens te Leeuwarden, "Magazijn van Heeren & Kinderkleederen Dames & Kindermantels", opgericht in 1875. Één van de plaatjes toont satirisch het (toekomstige) "Lot der concurenten in 1900", hetgeen er op duidt dat dit spel in ieder geval van vóór dat jaar zal zijn. Aan de dames-en kindermode te zien moet dat ook wel aardig kloppen. Na ca. 1890 raakte de 'tounure' jurk (zie plaatjes 19-21-24 op foto 2) uit de mode. Deze mode met een 'extra kontje' werd gedragen tussen circa 1870 en 1890.

Hartog Hagens werd geboren op 31 juli 1847. Zijn vader was kleermaker te Amsterdam en Hartog leerde het vak van zijn vader. Hij noemde zich later koopman kleermaker.
Vanuit St. Jacoba Parochie( hij was al eerder uit Amsterdam vertrokken naar deze Friese plaats) vestigde hij zich in 1875 in leeuwarden en noemde zijn winkel dan ook de Bildtsche Kleerwinkel. Het adres was Nauw 174 en in het bevolkingsregister te Leeuwarden van 1876-1904 deel 32 staat hij vermeld.

Sterk gelijkend op het "Nieuw Vermakelijk Concurenten Spel of Jij Bent 't Heertje" uit ca. 1890, index nr 7958.

Foto's en info: Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

19210
Kat en Muis
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Elma
Puro

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Kat en Muis

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Cox, Palmer
Elwer, A.J.
Louwerse, P

Afmetingen:
57 x 45 cm


 
Vergelijk ook het origineel van Vlieger zonder reclame opdrukken.
Tekeningen van Palmer Cox (Canadees illustrator 1840-1924) en A.J. Elwer. Spelregels gesigneerd P.L. (P. Louwerse).

Collectie Eric van Waarden

* * *

19362
Nieuw Rondreisspel
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Helder Biscuit
Erven J.J. Tijl Zwolle

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Afmetingen:
51 x 38 cm


 
De vormgeving van de prent is duidelijk gebaseerd op het Nieuw Vermakelijk Ganzenspel van Vlieger (1885-1890). De prent toont in het midden het Paleis op de Dam met paardentrams. Druk v. De Erven J.J. Tijl, Zwolle.
 
Foto 1,3-5: Collectie Kees Boogaart (foto's: Eric v. Waarden)
Foto 2: Collectie Gerry Broersma

* * *

7958
Nieuw Vermakelijk Concurenten Spel of Jij Bent t Heertje
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Gelder
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Afmetingen:
70 x 47 cm


 
Uitgegeven door Magazijn van Heeren en Kinderkleederen J. van Gelderen en Co. Op plaatje 63 een tekening van de winkel van J. van Gelderen. Sterk gelijkend op "Geillustreerde Prijscourant Als Vermakelijk Spel Voor Frieslands Kinderen", index nr 14936.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

* * *

9882
Rondreisspel Door Utrecht
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Nieuwcassteel v.d. Heuvel
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven
Steden

Auteurs / Designers:
Vita, Arnold de


 
De vormgeving van de prent is duidelijk gebaseerd op het Nieuw Vermakelijk Ganzenspel van Vlieger (1885-1890).
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

18931
Het Wielrijders Spel
Jaar:
1897
Uitgevers / Fabrikanten:
Emrik Binger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Wielrennen / Fietsen
Bedrijven

Afmetingen:
49 x 37 cm


 
Bovenaan de prent de tekst: Gratis verkrijgbaar voor geabonneerden Jg. 1897.  en  Premie Uitgave van het ,,Weekblad voor de Jeugd.'. Dit weekblad werd uitgegeven van 1896 tot zeker in 1913 (het eerste proefnummer verscheen in december 1912).
Op de prent verder reclame voor Crescent rijwielen. De rijwielen van dit Amerikaanse merk werden vanaf 1895 geïmporteerd in Nederland, met als eerste imporrteur Johan Koopmans te Amsterdam.
Vergelijk ook Het Crescent Spel met dezelfde prent en met de namen van Crescent agenten en importeurs.

Collectie Eric van Waarden

* * *

18924
Het Crescent Spel
Jaar:
1897 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Emrik Binger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Wielrennen / Fietsen
Bedrijven

Afmetingen:
46,5 x 35,5 cm


 
De rijwielen van het Amerikaanse merk Crescent werden vanaf 1895 geïmporteerd in Nederland, met als eerste imporrteur Johan Koopmans te Amsterdam. Die naam is ook terug te vinden op 9 verschillende vakjes van dit spel, dat verder een groot aantal andere importeurs en agenten vermeldt.
Het spel is derhalve mogelijk bedoeld als een soort relatiegeschenk aan deze importeurs en agenten.
Vergelijk ook Het Wielrijders Spel met dezelfde prent maar zonder de namen van agenten en importeurs.

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Affichemuseum

* * *

8302
Corso Spel
Jaar:
1898
Uitgevers / Fabrikanten:
Lankhout
Nederlandsche Biscuitfabriek

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Afmetingen:
56 x 38,5 cm


 
Foto 1: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 2,3: Zwiggelaar Auctions

* * *

8301
Oorlogs Spel aangeboden door De Nederlandsche Biscuits Fabriek Te Amsterdam
Jaar:
1898
Uitgevers / Fabrikanten:
Lankhout
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven
Militair / Oorlog

Afmetingen:
59 x 44 cm


 
Prent met diverse taferelen uit de Boerenoorlog.

Foto 1,3,4: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (pictures by A. Seville)
Foto 2: Collectie Speelgoedmuseum deventer

* * *

7984
Ambachten Kwartet
Jaar:
1900 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Bedrijven


 
12 maal 4 kaarten. Metselaar, schoenmaker, schilder, timmerman, slager, kleermaker,
bakker, smid, pottebakker, boekbinder, slotemaker, tuinman.
Op het doosje de tekst: Salon voor Scheren en Haarsnijden J.W.Marsman Sigarenhandel Haaksbergerstraat Enschede.

* * *

7996
Geschiedenis Spel Door Negentien Eeuwen Heen
Jaar:
1900 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Nederlandsche Biscuitfabriek
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Braakensiek
Afmetingen:
65,5 x 46 cm


 
Aangeboden door de Nederlandsche Biscuitfabriek. Waarschijnlijk in het kader van de eeuwwisseling uitgegeven. Links- en rechtsonder het plan van het spel - door J.R.G. Wzn. Rechtsonder: Gebr Braakensiek Amst.

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links