Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034
Educatief  [668]
10962
Prent met Bijbelse Figuren
Jaar:
1760 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jan van Lee
Algemene spelnamen:
Educatieve Prent
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
30,5 x 41 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-200.500


 
Te Haarlem Gedrukt, by Jan van Lee, Boek-en Papierverkooper, op de Groote Markt.
Datering 1739-1786. Blad met 36 voorstellingen van apostelen en profeten. Onder elke afbeelding de naam van de figuur.
Het betreft hier waarschijnlijk geen gezelschapsspel of floskaartjes maar een educatieve prent.
 
Collectie Rijksmuseum, RP-P-OB-200.500

* * *

10893
Prent-Tafreel
Jaar:
1760 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Stichter
Algemene spelnamen:
Educatieve Prent
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
29 x 38,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-84.325
95


 
Te Amsterdam, by de ERFGEN. van de Wed. C. STICHTER, Boekverkopers op 't Rokkin, in de Oude Berg Calvarie.
Houtsnede. Datering 1715-1813.
Tekst bovenaan: Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren, / Vertoont zich, in dit Prent-Tafreel, / Het manuaal in zyn geheel.
Het betreft hier feitelijk geen gezelschapsspel of floskaartjes maar een educatieve prent.

Collectie Rijksmuseum, RP-P-OB-84.325

* * *

15679
Vermaaklyk A.B.C. Spel
Jaar:
1785 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Arend Bakker
Algemene spelnamen:
ABC Spel
Zevenzot / Zevenzak
Harlekijnspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Auteurs / Designers:
Oortman, Joachim
Hazeu Cornelisz., Johannes

Afmetingen:
41 × 30,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-88.078


 
Ongekleurde houtsnede met tekst in boekdruk, uitgegeven te Amsterdam tussen 1778 en 1795. Vergelijk ook de ingekleurde versie, Index Nr 14168.
Soort uitgebreide variant van het Zevenzak spel. Centraal een afbeelding van een bijenkorf. Aan weerszijden en onderaan de letters van het alfabet, elk met een plaatje genummerd 1-26.
In de spelregels staat aangegeven dat de bijbehorende letters plus het kleine bijenkorfje opgeplakt moeten worden en daarna moeten worden losgesneden. Bij zowel dit spel als Index nr 14168 ontbreekt dit deel van het spel. Mogelijk zaten deze op een apart stuk papier, of zijn ze afgesneden van de rand. Vervolgens gaan deze in een zakje, waaruit de spelers in een beurt allemaal één kaartje trekken. Daarna gelden de Zevenzak-regels, alleen is de grote Korf vooraf gevuld. Maar bij de getrokken Z krijgt de speler alle op de letters liggende munten en bij de getrokken korf alle munten (Korf + letters). Bij zowel getrokken korf als Z in één ronde krijgt de korf alleen die van de grote Korf; de Z die van de letters.

Onderdeel van een groep van kinder- en gezelschapsspelen gedrukt in de periode ca. 1750-1850.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-88.078

* * *

12272
Nieuw Letterspel voor Kinderen - Nouveau Jeu d alphabet pour les Enfants
Jaar:
1815 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Brepols
Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
31,5 x 38 cm
Nummer(s):
62
RP-P-OB-201.967


 
Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd midden-boven in de titel 62. Datering 1800-1833.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-201.967

* * *

12312
Nieuw Letter-spel voor kleine Kinderen
Jaar:
1825 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Rynders
Brepols

Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Nummer(s):
62


 
Bij de erven H. RYNDERS. 2e. tuin dwars-straat te Amsterdam.
Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsonder: N. 62. Datering 1800-1850.

Voormalige collectie Sjoerd Stevan gedoneerd aan Museum Havezate Roden (foto: Fred Horn)

* * *

12311
Nieuw Letter-spel voor kleine Kinderen
Jaar:
1825 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Rynders
Brepols

Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
32 x 39 cm
Nummer(s):
62
RP-P-OB-201.965


 
Bij de ERVEN H. RYNDERS. Negocianten in Papieren, in de tweede Tuin Dwaarstraat te Amsterdam.
Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsonder: N. 62. Datering 1800-1854.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-201.965

* * *

14168
Vermakelyk A.B.C. Spel
Jaar:
1825 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Arend Bakker
Algemene spelnamen:
ABC Spel
Letterspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Auteurs / Designers:
Oortman, Joachim
Hazeu Cornelisz., Johannes

Afmetingen:
40 x 28 cm


 
Ingekleurde houtsnede met tekst in boekdruk uitgegeven te Amsterdam. Vergelijk ook de ongekleurde versie, Index Nr 15679.
Soort uitgebreide variant van het Zevenzak spel. Centraal een afbeelding van een bijenkorf. Aan weerszijden en onderaan de letters van het alfabet, elk met een plaatje genummerd 1-26.
In de spelregels staat aangegeven dat de bijbehorende letters plus het kleine bijenkorfje opgeplakt moeten worden en daarna moeten worden losgesneden. Bij zowel dit spel als Index nr 15679 ontbreekt dit deel van het spel. Mogelijk zaten deze op een apart stuk papier, of zijn ze afgesneden van de rand. Vervolgens gaan deze in een zakje, waaruit de spelers in een beurt allemaal één kaartje trekken. Daarna gelden de Zevenzak-regels, alleen is de grote Korf vooraf gevuld. Maar bij de getrokken Z krijgt de speler alle op de letters liggende munten en bij de getrokken korf alle munten (Korf + letters). Bij zowel getrokken korf als Z in één ronde krijgt de korf alleen die van de grote Korf; de Z die van de letters.
 
Foto: Atlas van Stolk

* * *

7260
Berigt van het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel
Jaar:
1835 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
H.J. Voorstad
Algemene spelnamen:
Lotto (woord)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief

Auteurs / Designers:
Boogaard, F
Daiwaille
Veldhuijsen

Afmetingen:
21,2 x 11,2 cm (kaart)


 
Berigt van het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel, opgedragen aan de vorstelyke jeugd van Nederland
'Gravenhage, H.J. Voorstad, in de 2e Nieuwe Molstraat Letter T.


Gebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (BATAVIEREN een germaansch volk komen hondert jaren voor de geb. van J.C. in ons vaderland en vestigen zich tusschen de armen van den Rijn) en eindigend in 1830 (ONLUSTEN in verscheidene steden der Zuidelijke provincien van het koningrijk. De generaal Chassé, van Saxe Weimar, van Geen en de Luit. Colonel Ledel, onderscheiden zich foor moed en getrouwheid aan vorst en vaderland).
10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen. Daarbij een zakje met schijfjes met diezelfde jaartallen.
Vermeld in Nieuwsblad voor den Boekhandel, No 39, 27 september 1838 als aanbieding in een partij, hetgeen doet vermoeden dat het reeds voor 1838 zal zijn uitgegeven (in ieder geval na 1830).

Collectie Eric van Waarden

* * *

7874
Nieuw ABC of Letterspel
Jaar:
1838
Uitgevers / Fabrikanten:
Zender
Algemene spelnamen:
ABC Spel
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief


 
Het spel toont genummerde voorstellingen langs de rand: '3=Aa=Aken' '4=Bb=bed' '5=Cc=canapé' enz. In het midden een vak met zwarte rand bestaande uit Franse punten en bloemvaasjes, waarbinnen de nummers Q, S, T, VW, X, IJZ en middenin AEIOU 18 wint het spel en spelregels. Kleurenhoutsnede in zwart, groen, rood, geel en bruin. Variant van het Uilenspel. Bij 3 x 6 werpen = 18 wint men het spel en dus de pot.

Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

2598
Te Leiden bij P.J. Trap
Jaar:
1840 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
P.J. Trap
Algemene spelnamen:

Behoort tot reeksen:
Educatief
Afmetingen:
6,5 x 8 x 1,6 cm


 
Kartonnen etui met 28 ingekleurde ABC-kaartjes. Het eerste kaartje is gelijk aan het op het etui geplakte plaatje. Het laatste kaartje bevat het uitgeversadres.
Dezelfde afbeeldingen zijn te vinden in het boek Letter-kransjes gevlochten voor zoete Kinderen, die graag leeren, eveneens van uitgever P.J. Trap te Leiden (foto 5).

Foto 1-4: Collectie Stedelijk Museum Zutphen 0250-V 03840
Foto 5: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)


* * *

6588
Geschiedkundig Kienspel
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief


 
Geschiedkundig Kienspel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862, blad 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 48 en 50. Met instructies en spelregels in blad 34 blz. 136 en blad 43 blz. 173.
De 18 kaarten tonen elk 5 voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (De Batavieren, Friezen enz. zetten zich in ons land neder) en eindigend in 1861 (geduchte overstrooming in Gelderland, Z. Holland, N. Brabant en Limburg). Op plaat 44 staan uit te knippen schijfjes met diezelfde jaartallen.

Dit is hetzelfde spel als Index Nr. 7273.

Vergelijk ook het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel uit ca. 1835 van F. Boogaard (daarbij 10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen en eveneens losse fiches met jaartallen).


* * *

7273
Geschiedkundig Kienspel
Jaar:
1862 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief


 
Voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (De Batavieren, Friezen enz. zetten zich in ons land neder) en eindigend in 1861 (geduchte overstrooming in Gelderland, Z. Holland, N. Brabant en Limburg).
18 kaarten met elk 5 jaartallen en gebeurtenissen. Daarbij een zakje met schijfjes met diezelfde jaartallen.

Dit zelfde spel werd ook gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862, blad 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 48 en 50.

Vergelijk ook het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel uit ca. 1835 van F. Boogaard (daarbij 10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen en eveneens losse fiches met jaartallen).

Collectie Eric van Waarden


* * *

12266
Nieuw Letter-spel voor kleine Kinderen - Nouveau Jeu d animaux pour des petits Enfants
Jaar:
1865 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Aldag
Brepols

Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
33 x 40,5 cm
Nummer(s):
62 B
RP-P-OB-201.968


 
Te Amsterdam, bij J.-A. ALDAG, St.-Jansstraat, n.33
Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd midden-boven in de titel 62. Datering 1851-1880.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-201.968

* * *

11957
Letterspel
Jaar:
1870 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel
Letterkaartjes

Behoort tot reeksen:
Educatief
Afmetingen:
6 x 7,5 cm


 
Met de hand ingekleurd educatief Letterspel, ook wel ABC-spel of Letterkaartjes, voor de jeugd om het alfabet te oefenen. De tekeningen stellen allerlei zaken voor die met de letter van het kaartje beginnen. Hieruit valt tevens op te maken dat het hier Nederlandstalige kaartjes betreft. Het kaartje voor de letter O ontbreekt.
   
Collectie Marieke Pannekeet, Alkmaar

* * *

12275
Nieuw Letterspel voor Kinderen - Nouveau jeu d alphabet pour les Enfants
Jaar:
1870 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Brepols
Algemene spelnamen:
Letterspel
ABC Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Educatief

Afmetingen:
31 x 37 cm
Nummer(s):
62
RP-P-OB-201.966


 
Blad met 25 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd midden-boven in de titel 62. Datering 1833-1911.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-201.966

* * *

17172
A.B.C.
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
ABC Spel
Letterspel

Behoort tot reeksen:
Educatief
Afmetingen:
18,5 x 18,5 x 2 cm


 
Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

32
A.B.C.
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Hartwig en Zoon
Algemene spelnamen:
ABC Spel
Letterspel

Behoort tot reeksen:
Educatief
Afmetingen:
24 x 24 cm


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

16107
Spelende Vermenigvuldiging
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Lotto (reken)
Rekenspel

Behoort tot reeksen:
Educatief


 


* * *

10633
Spelenele Vermenigvuldiging
Jaar:
1882 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sala
Luxus Papier Berlin

Algemene spelnamen:
Lotto (reken)
Rekenspel

Behoort tot reeksen:
Educatief
Afmetingen:
29 x 29 cm


 
Vergelijk ook Spelende Vermenigvuldiging.


* * *

16042
De School
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sala
Luxus Papier Berlin

Algemene spelnamen:
School
Behoort tot reeksen:
Educatief
Speelgoed

Afmetingen:
36 x 34 x 5 cm


 
De doos bevat allerlei schoolspullen, zoals een lineaal, een inktstel, schooltas, enkele verschillende schriftjes, etiketten, telraam, pennen etc.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links