Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04
Muziek  [74]
11565
Componisten Kwartet-Spel Voor jong en oud
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sala
Luxus Papier Berlin

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Afmetingen:
22,5 x 21 x 3 cm
Nummer(s):
4169


 
Foto 5 toont de overeenkomstige Duitse versie.
 
Foto 1-4: Paul van den Heuvel

* * *

13792
Het Piano-Lotto
Jaar:
1897 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Leeuwen JW van
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Muziek
Educatief

Auteurs / Designers:
Sonnaville, L.A.G de


 
De auteur, Ludovicus Antonius Gijsbertus de Sonnaville ('s-Gravenhage 31-1-1837 - Katwijk 18-12-1914), was muziekpedagoog en zoon van Johan Anthony de Sonnaville, majoor der Jagers, en Maria Theresia van der Kun.
 
De Sonnaville voltooide zijn gymnasiale opleiding aan het internaat van de jezuïeten, het St. Willibrord-College te Katwijk a/d Rijn, om vervolgens van 1859 tot 1873 zijn opleiding als jezuïet af te ronden. In 1873 werd hij aangesteld als muziekleraar, koor- en orkestdirigent aan genoemd college; hier zou hij ook het grootste deel van zijn leven doorbrengen.
 
In de eerste jaren van deze carrière vond hij een nieuw systeem uit om het leren lezen van muziek van blad voor pianoleerlingen te vergemakkelijken. Dit systeem verwierf spoedig bekendheid in Nederland en wordt zelfs nu nog toegepast, echter zonder verwijzing naar de naam van De Sonnaville. Zijn systeem is gebaseerd op het z.g. 'tertslijnig muziekschrift' uit ca. 1025 door Guido van Arezzo, een stelsel van evenwijdige lijnen, die elk op zich zelf voorzien werden van een noot op, boven of onder de lijn, d.i. de omvang van een terts.
 
Uit dit principe ontstond in de loop der eeuwen de muzieknotatie voor toetsinstrumenten, bestaande uit een muzieklijnenstelsel voor de lagere tonen, vooral voor de linkerhand, en een stelsel, voor de hogere tonen, voor de rechterhand. Bij het leren muzieklezen door kinderen ontstonden moeilijkheden vanwege het combineren van noten met de daarbijhorende toetsen, vooral wanneer gebruik gemaakt werd van hulplijntjes boven en onder de systemen. Onbewust deed De Sonnaville de historie herleven doordat het muzieklijnenstelsel oorspronkelijk niet gedacht was als verdeeld over twee zelfstandige systemen, één voor de linker en één voor de rechterhand, maar als één systeem met zoveel lijnen als men wilde. Dit laatste bereikte De Sonnaville door tussen de twee systemen voor het pianospel één lijn te trekken, zodat de lage tonen regelmatig doorliepen naar de hogere en hoogste tonen. Op deze tussenlijn plaatste hij de centrale C-toon.
Aldus werd door De Sonnaville een 'piano-lottospel' ontworpen ter bevordering van het piano-onderricht voor kinderen. Bekende musici toonden destijds belangstelling voor dit piano-onderrichtsysteem, zoals Willem Kes, oprichter van het Concertgebouworkest, Willem Mengelberg en Simon van Milligen.
 
In de jaren 1890-1910 publiceerde De Sonnaville een twintigtal brochures waaronder Het Piano-Lotto of het systeem-De Sonnaville op de kinderkamer ter voorbereiding van vroegtijdig piano spelen, dat in 1897 te Leiden werd uitgegeven, en Beknopte verklaring van het systeem De Sonnaville (Leiden, 1901).
(bron: Biografisch Woordenboek van Nederland 2, Den Haag 1985)

In mei/juni 2012 werd in de Openbare Bibiotheek Amsterdam een tentoonstelling gehouden onder de naam "De kist van De Sonnaville". Hierbij werd ook een boekje van F. Verbeek (PDF) ter beschikking gesteld dat uitgebreid ingaat op de historie en methode van De Sonnaville. In het boekje treft men een verwijzing aan naar een door F. Verbeek verzamelde reeks foto's van de brochures en andere artikelen van De Sonnaville, waarvan foto 7 en 8 hierboven enige voorbeelden geven.

Fred Horn kreeg dit spel begin jaren '90 op een verzamelbeurs aangeboden door een handelaarster die het speciaal voor hem had achtergehouden omdat zij wist van zijn belangstelling in zowel muziek als spellen. De prijs was er dan ook wel naar, Fred meent zich te herinneren 90 à 100 gulden.
De dame schatte de ouderdom op eind 19e eeuw (hetgeen inderdaad correct is) en meende dat het dus al antiquarisch was en derhalve een voor dit object schappelijke prijs!
De Legkaarten zijn rechtsboven genummerd. In de doos zitten de nummers 4; 5; 6; en 7, elk met 3 kaarten.
Dat wordt in de spelregels uitgelegd omdat er 3 moeilijkheidsgraden zijn. De speler krijgt dus een kaart met nummer en een pianoklavier kaart plus een doosje Merken.  Het doosje met Noten bevat de af te roepen noot die moet worden gelegd. Zie verder de spelregels.
Het lijkt er dus op dat er meer kaartsoorten zijn geweest, minstens de nr’s 1; 2; 3 .
Meneer De Sonnaville eindigt zijn spelregels met: Voor het overige verwijs ik naar mijne verhandeling over „het Piano-Lotto of het Systeem-de-Sonnaville op de kinderkamer, ter voorbereiding van vroegtijdig piano spelen.”
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

10545
Componisten Kwartet
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Tietz Pinthus ABC Verlag
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Nummer(s):
4


 
Foto's 1,2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

18919
Componisten Kwartet
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Tietz Pinthus ABC Verlag
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Nummer(s):
4


 
Foto 2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

14824
Componisten Kwartet
Jaar:
1926
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 


* * *

7663
Componisten Kwartet
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 


* * *

9684
Componisten Kwartet
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 
Collectie V. Janitschek

* * *

1102
Componisten Kwartet
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 


* * *

9716
Sprinks Notenkaarten voor elementair muziek- en zangonderwijs
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Joh de Heer
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Muziek
Educatief

Auteurs / Designers:
Sprink
Nummer(s):
803


 
Lotto-achtig spel voor kinderen om spelenderwijs het notenschrift te leren.

Foto's: Fairy me (Sarah)

* * *

19303
Musicapriccio
Jaar:
1962
Uitgevers / Fabrikanten:
Broekmans en Poppel
Printex

Algemene spelnamen:
Musicapriccio
Behoort tot reeksen:
Muziek
Auteurs / Designers:
Winkelmann van Eck, Jo


 
Muziek leren lezen met een kaartspel. Wie herkent zichzelf op de foto op de doos?

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

1587
U Raadt Het Nooit !? Muzikaal Vragenspel
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Philips
Algemene spelnamen:
Quiz / Vragen Spel
Behoort tot reeksen:
Muziek


 
Doos met een 33-toeren LP, Philips D88072 L mono met daarop  100 fragmenten uit de bekendste klassieke werken die de basis vormen voor de quizvragen. Verder wedstrijdformulieren en antwoordboekjes.

* * *

16733
Rob Peters Beat Board Zomer en Winterspel Voor Iedereen
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Teenbeat
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Muziek

Auteurs / Designers:
Peters, Rob
Afmetingen:
51 x 28 cm


 
Uitneembaar blad in het maanblad 'teenbeat' dat vanaf ca 1965 in Nederland verscheen.

Foto 1,2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (fotos C. Damsté)

* * *

14114
Spelen Met Muziek Beroemde Klassieke Dirigenten
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Phonokwartet
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Phonokwartetten

Afmetingen:
8,5 x 8,5 cm


 


* * *

912
Spelen Met Muziek Klassieke Solisten En Ensembles
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Phonokwartet
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Phonokwartetten

Afmetingen:
8,5 x 8,5 cm
Nummer(s):
2


 


* * *

16012
Spelen Met Muziek Populair Internationaal Repertoire
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Phonokwartet
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Phonokwartetten

Afmetingen:
8,5 x 8,5 cm
Nummer(s):
4


 
Foto's: Vossinix, Catawiki

* * *

17916
Spelen Met Muziek Populair Nederlands Repertoire
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Phonokwartet
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek
Phonokwartetten

Afmetingen:
8,5 x 8,5 cm


 


* * *

18968
Oude stijl jazzgenootschap Ons Genoegen
Jaar:
1977
Uitgevers / Fabrikanten:
Scarabee Productions Tilburg
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo
Langspeelplaat

Behoort tot reeksen:
Muziek
Mens-Erger Klassiek
Curiosa

Nummer(s):
RCS 562


 
Het Oude Stijl Jazzgenootschap Ons genoegen werd opgericht in 19 mei 1976 maar ontstond eigenlijk al een paar maanden eerder, tijdens carnaval. Thom van Rooy, de toenmalige eigenaar van café Koosje: ‘We hadden op dinsdagavond, de laatste avond van carnaval, de zogenaamde “uithuil muziek”. Er kwamen toen verschillende muzikanten bij ons in het café muzikaal afscheid nemen van de carnaval. In die tijd werd er op zo’n avond ook veel Jazz gespeeld en daaruit kwam het idee om dat vaker te doen.’ Er volgde een wekelijkse openbare repetitie in het café en dit kreeg een gevolg met optredens. ‘We hebben jaren lang in de Gulle Ark gespeeld en daarna elke maand in Kleijn Speijck.’

De muzikanten speelden traditionele akoestische muziek uit de jaren 1900 tot 1930. Met deze oude jazz, ook wel zwarte jazz genoemd trad de groep onder meer op in het Duitse Frankfurt (in de bekende Schlachthof), het Franse Orleans, in de Amerikaanse steden Boston, Springfield en New Orleans, Alicante in Spanje en Antwerpen, Turnhout en Gent in België. In Nederland werden de bekende jazzfestivals bezocht.

Op 11 maart 2012 nam het Genootschap op afscheid van haar muzikale samenzijn. In Brasserie Kleijn Speijck, aan de Bosweg 140 in Oisterwijk, wordt een concert gegeven waarbij afwisselend door de huidige bezetting, maar ook in een samenstelling van vele invallers en muziekvrienden die het orkest ooit gekend heeft, de traditionele jazz wordt gespeeld. Willem van der Wegen (klarinet en sopraansax), Frank van Baarle (trombone), Thom van Rooy (tuba/zang), Ton Willekens (banjo), Frans de Bruijn (piano), Hennie Schoonus (drums) en muzikaal leider Gijs Touw (cornet) lieten die dag hun laatste gezamenlijke arrangement klinken.
(uit: Oisterwijk Nieuws, 2 maart 2012)

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

13144
Punk Kwartet
Jaar:
1977
Uitgevers / Fabrikanten:
Muziekkrant Oor
Algemene spelnamen:
Kwartet
Zwarte Piet

Behoort tot reeksen:
Muziek
Stripfiguren

Auteurs / Designers:
Vleeschouwer, Willem


 
Eerste werk van strip- en cartoontekenaar Willem Vleeschouwer.


Foto's: Ellen Wiedijk

* * *

16690
Speel en maak je eigen muziekspel
Jaar:
1977
Uitgevers / Fabrikanten:
NOT
Aldoende

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Overheid / Non-Profit
Muziek

Auteurs / Designers:
Venema, Jan
Malmberg, Bob
Bruins, Geert


 
Ontwikkeld door ALDOENDE voor de stichting Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT), schooljaar 1977-78 als onderdeel van de map "Met de muziek mee doen:
handreiking voor de begeleider" met allerlei schoolmateriaal op het gebied van muziekles.
De NOT werd in 1965 opgericht (na enkele jaren van experimentele uitzendingen) en richtte zich op de hogere klassen van het Lager Onderwijs en het Middelbare Onderwijs. De lagere klassen van het toenmalige Lager Onderwijs kregen een aantal jaren later de mogelijkheid speciale Onderwijstelevisie programma's te bekijken. Er werd samengewerkt met Teleac, de RVU en de NOS. In 1996 fuseerde de NOT met Teleac tot Teleac/NOT. In september 2009 liet de fusie-omroep het achtervoegsel NOT weer los en ging verder als Teleac.
(Bron: Wikipedia).

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto' C. Damsté)

* * *

15354
Muziekkwintet
Jaar:
1979
Uitgevers / Fabrikanten:
Heuff
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 
Met tekeningen van Nicolette Andriessen

* * *

   
  01 02 03 04
Muziek  [74]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links