Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
Nationaal  [211]
15950
Spel verbeeldende de historie van Holland
Jaar:
1738
Uitgevers / Fabrikanten:
Langewegh
Van Balen

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Nationaal
Speelprenten

Afmetingen:
72 x 50,5 cm


 
Uitgave Langewegh / Van Balen. Zelfde spel als Index nr 16319 maar het aantal medaillons is bij deze eerste editie 70.
Onder dezelfde titel verscheen een uitgebreid 550 pagina's tellende boek over de vaderlandse historie (foto 2) als uitweiding bij het ganzenbordspel dat de geschiedenis van de Republiek vanaf het begin van de Opstand tot en met de Vrede van Utrecht tot onderwerp had. Zo bijvoorbeeld nummer 20:
'Prins Maurits telt dubbelt om zyne overwinningen, en ontfangt een van ieder tot bescherming van den Staat: maar hy set een op no. 28 en een op no. 29 om dat hij Barnevelt heeft doen onthoofden, en de Groot in de gevangenis zetten'
De pot staat op nummer 70:
'Het Jubeljaar van de Utrechtsche Vreede trekt de Pot, om dat deeze Vreede, hoewel in zig zelfs nadeelig, door deszelfs langduurigheid zeer voordeelig is geworden voor den Staat'
Het boek wordt voorafgegaan door een spelverklaring:
Verklaringe van het spel, verbeeldende door gedenk-penningen de geheele historie der Vereenigde Nederlanden. En in het korte al het geen aanmerkelyk in dezelve is voorgevallen, sedert de overgifte door keyzer Karel de V van deeze landen Ao 1555 aan zyn zoon Philippus de II tot op de Vreede van Utrecht 1713. 's-Gravenhage 1751.


* * *

16319
Spel verbeeldende de historie van Holland
Jaar:
1770 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Adam Meyer
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Nationaal
Speelprenten

Afmetingen:
69,5 x 51 cm


 
Zelfde spel als Index nr 15950 maar het aantal medaillons is hier uitgebreid tot 79.
Onder dezelfde titel verscheen een uitgebreid 550 pagina's tellende boek over de vaderlandse historie (foto 2) als uitweiding bij het ganzenbordspel dat de geschiedenis van de Republiek vanaf het begin van de Opstand tot en met de Vrede van Utrecht tot onderwerp had. Zo bijvoorbeeld nummer 20:
'Prins Maurits telt dubbelt om zyne overwinningen, en ontfangt een van ieder tot bescherming van den Staat: maar hy set een op no. 28 en een op no. 29 om dat hij Barnevelt heeft doen onthoofden, en de Groot in de gevangenis zetten.'
Het boek wordt voorafgegaan door een spelverklaring:
Verklaringe van het spel, verbeeldende door gedenk-penningen de geheele historie der Vereenigde Nederlanden. En in het korte al het geen aanmerkelyk in dezelve is voorgevallen, sedert de overgifte door keyzer Karel de V van deeze landen Ao 1555 aan zyn zoon Philippus de II tot op de Vreede van Utrecht 1713. 's-Gravenhage 1751.

Foto 1: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

16661
Het Vaderlandsch Werpspel
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Verlem
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Vaderlandsch Werpspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Auteurs / Designers:
Vortman, J.
Voorman, J.

Afmetingen:
56 x 38,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-85.465


 
In zwart-wit met kader. Alleen gesigneerd J. Vortman in het midden. In het midden de "Generaliteitskas" met 7 sloten en het wapen van Holland en er omheen 20 medaillons. Tekst onderaan: "Te Amsterdam, by J. VERLEM, 1786".

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-85.465

* * *

8692
Het Vaderlandsch Werpspel
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Verlem
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Vaderlandsch Werpspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Auteurs / Designers:
Vortman, J.
Voorman, J.

Afmetingen:
56 x 38,5 cm


 
Kopergravure In kleur. Gesigneerd "J. Voorman invenit" (links) en rechts "J. Verlem excudit", vrij vertaald: J. Voorman vond het uit en J. Verlem produceerde het. In het midden de "Generaliteitskas" met 7 sloten en het wapen van Holland en er omheen 20 medaillons.
Onder op de rand "Te Amsterdam by J. VERLEM, Boekverkooper in de Warmoesstraat".

* * *

16662
Het Vaderlandsch Werpspel
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Verlem
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Vaderlandsch Werpspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Auteurs / Designers:
Vortman, J.
Voorman, J.

Afmetingen:
56 x 38,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-85.464


 
In zwart-wit. Gesigneerd links J. Voorman invenit en links J. Verlem excudit. In het midden de "Generaliteitskas" met 7 sloten en het wapen van Holland en er omheen 20 medaillons. Tekst onderaan: "Te Amsterdam, by J. VERLEM, 1786".

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-85.464

* * *

16311
Het Vaderlandsch Werpspel
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Verlem
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Vaderlandsch Werpspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Auteurs / Designers:
Vortman, J.
Voorman, J.

Afmetingen:
56 x 38,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-77.378


 
Kopergravure In kleur. Gesigneerd "J. Voorman invenit" (links) en rechts "J. Verlem excudit", vrij vertaald: J. Voorman vond het uit en J. Verlem produceerde het. In het midden de "Generaliteitskas" met 7 sloten en het wapen van Holland en er omheen 20 medaillons.
Zonder tekst in de onderste rand.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-77.378

* * *

16312
Het Vaderlandsch Werpspel
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Verlem
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Vaderlandsch Werpspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Auteurs / Designers:
Vortman, J.
Voorman, J.

Afmetingen:
56 x 38,5 cm


 
Ingekleurd met kader. Tweemaal gesigneerd "J. Voorman, inven." (links) en J. Vortman (midden), vertaald: J. Voorman vond het uit. In het midden de "Generaliteitskas" met 7 sloten en het wapen van Holland en er omheen 20 medaillons. Tekst onderaan: "Te Amsterdam, by J. VERLEM, 1786".

Collectie Eric van Waarden (voorheen collectie Piet Bénard)

* * *

8579
Vaderlandsch Historiespel
Jaar:
1787
Uitgevers / Fabrikanten:
Keyzer
Vermandel

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Auteurs / Designers:
Bendorp, H
Afmetingen:
50 x 59,5 cm


 
Voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend met de komst der Batavieren en eindigende met de afbeelding van de Kweekschool voor de Zeevaart. Gravure met adres van H. Keyzer en W. Vermandel te Amsterdam.
Bij het spel horen voorts Speelregels, een Voorafgaand Bericht, en een Verklaring van het Vaderlandsche Historiespel (22 blz).

Foto 1, 4, 5: Stadsarchief Amsterdam
Foto 2: Collectie Eric van Waarden
Foto 3: Giochi dell'Oca* * *

16274
Neerlands Staatkundich Werpspel
Jaar:
1788
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Werpspel
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Afmetingen:
43 x 52 cm (open)


 
Variant op het Uilenspel. Bij het spel, dat opgeborgen kan worden in een enveloppe (zie foto 2, onder), hoort een "Verklaaring" (foto 2 linksboven) en een "Noodig nader bericht omtrent de Verklaaring" (foto 3).

In gesloten toestand staat onder de titel Le Sage ten Broek (foto 2 rechtsboven). Bij het openslaan staat hij eerst als vrijcorporist, vervolgens half uitgekleed en tenslotte, als je de prent tegen het licht houdt, wordt hij door de duivel opgehangen. Op het speelbord staan verkleind 21 bekende prenten. De prenten bij de winnende nummers betreffen voorstellingen van "goede" maatregelen van het stadhouderlijk bewind. Die bij de verliezende nummers betreft patriotten die zwart gemaakt worden. De nummers 31, 32, 33, 34, 36: (Het loon van alle oproerkraaiers) zijn de openslaande figuren en het transparant op Le Sage ten Broek. Op de voorzijde een gedicht van 8 regels "Gooit zo gij gooit, Oranje Boven enz."

Foto 1, 3 en achtergrondinfo: Coda museum Gelderland
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

9280
Staatkundig Werp-Spel
Jaar:
1788
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Werpspel
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Afmetingen:
43 x 52 cm (open)
Nummer(s):
RP-P-OB-201.593


 
Variant op het Uilenspel. Bij het spel, dat opgeborgen kon worden in een enveloppe, hoort een "Verklaaring" (foto 2, afm. 44,5 x 52,5 cm).
In gesloten toestand staat onder de titel Le Sage ten Broek (zie ook Index Nr 16274). Bij het openslaan staat hij eerst als vrijcorporist, vervolgens half uitgekleed en tenslotte, als je de prent tegen het licht houdt, wordt hij door de duivel opgehangen. Op het speelbord staan verkleind 21 bekende prenten. De prenten bij de winnende nummers betreffen voorstellingen van "goede" maatregelen van het stadhouderlijk bewind. Die bij de verliezende nummers betreft patriotten die zwart gemaakt worden. De nummers 31, 32, 33, 34, 36: (Het loon van alle oproerkraaiers) zijn de openslaande figuren en het transparant op Le Sage ten Broek. Op de voorzijde een gedicht van 8 regels "Gooit zo gij gooit, Oranje Boven enz."

Foto 1: Geheugen van Nederland
Foto 2: Collectie Rijksmuseum, RP-P-OB-201.593

* * *

7030
Vermakelyk Spel Der Neederlandse Historien
Jaar:
1790 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
44,5 x 53 cm
Nummer(s):
84
RP-P-OB-201.547


 
In de vakjes telkens een naam of historische gebeurtenis met jaartal. Datering na 1772 - 1850.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-201.547

* * *

10517
Nieuw Historie Spel van Nederland
Jaar:
1815
Uitgevers / Fabrikanten:
Moolenijzer
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
54,5 x 43 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-77.764


 
70 vakken, ieder voorzien van een illustratie van een geschiedkundig feit, te beginnen met 'de aankomst der Batavieren' 100 voor Chr. en eindigend met 'Algemeene Vrede' in 1815.
De vierde druk uit 1845 van het bijbehorende boek op foto 5 is volledig in te zien op http://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202008

Foto 1: Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-77.764
Foto 2,4,5: Collectie Speelgoedmuseum Deventer
Foto 3: Collectie Eric van Waarden

* * *

2390
Vaderlandsch Historiespel
Jaar:
1816
Uitgevers / Fabrikanten:
Gartman
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Auteurs / Designers:
Bendorp, H
Afmetingen:
61 x 50,5 cm
Nummer(s):
RP-P-1908-2540


 
Voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend met de komst der Batavieren en eindigende met de afbeelding van de Kweekschool voor de Zeevaart. Gravure met adres van Hendrik Gartman te Amsterdam.
Bij het spel horen voorts Speelregels en een Aangename, Nuttige en Noodzakelijke Verklaring van het Vaderlandsche Historiespel (44 blz).

Foto 1: Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1908-2540
Foto 2: Zwiggelaar Auctions


* * *

8580
Vaderlandsch Reisspel voor de Nederlandsche Jeugd
Jaar:
1819
Uitgevers / Fabrikanten:
Mortier
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
59 x 46 cm
Nummer(s):
RP-P-1923-283


 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-1923-283

* * *

6886
Vaderlandsch Historiespel
Jaar:
1820
Uitgevers / Fabrikanten:
Gartman
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Auteurs / Designers:
Bendorp, H
Nummer(s):
RP-P-1908-2540A


 
Voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend met de komst der Batavieren en eindigende met de afbeelding van de Kweekschool voor de Zeevaart. Gravure met adres van De Erven Hendrik Gartman te Amsterdam.
Bij het spel horen voorts Speelregels en een Aangename, Nuttige en Noodzakelijke Verklaring van het Vaderlandsche Historiespel (44 blz).

Foto 1,2: Collectie Speelgoedmuseum Deventer
Foto 3: Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1908-2540A
Foto 4-7: Koninklijke Bibliotheek


* * *

7040
Hollands EER Een Protocol Spel
Jaar:
1831
Uitgevers / Fabrikanten:
Wijnhoven Hendriksen
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Hollands Eer

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
33,5 x 41 cm


 
Ingekleurde kopergravure, gemaakt naar aanleiding van de 'overwinningen' in onder meer Hasselt en Leuven tijdens de 10-daagse veldtocht van Nederland tegen het net in januari 1831 verzelfstandigde België, Koning Willem I kon de verzelfstandiging, welke was afgedwongen door de 5 grote Europese mogendheden, niet verkroppen en voerde de veldslag om de eer van de Nederlanden te redden. Door ingrijpen van de 5 mogendheden moest Willem I uiteindelijk toch zijn nederlaag accepteren. De prent toont portretten van Baron Chassé en van Speyk. De Belgische 'verraders' Van de Weyer, Nieke en Daine zijn karikaturaal afgebeeld.

Collectie Nederlands Openlucht Museum Arnhem

* * *

6909
Hollands Eer
Jaar:
1831 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Hollands Eer

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
33,2 x 50 cm


 
Spel naar aanleiding van de 'overwinningen' in onder meer Hasselt en Leuven tijdens de 10-daagse veldtocht van Nederland tegen het net in januari 1831 verzelfstandigde België, Koning Willem I kon de verzelfstandiging, welke was afgedwongen door de 5 grote Europese mogendheden, niet verkroppen en voerde de veldslag om de eer van de Nederlanden te redden. Door ingrijpen van de 5 mogendheden moest Willem I uiteindelijk toch zijn nederlaag accepteren. De prent toont portretten van Baron Chassé en van Speyk. De Belgische 'verraders' Van de Weyer, Nieke en Daine zijn karikaturaal afgebeeld.

Collectie Museum De Lakenhal, Leiden (z.n. 347)

* * *

7260
Berigt van het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel
Jaar:
1835 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
H.J. Voorstad
Algemene spelnamen:
Lotto (woord)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief

Auteurs / Designers:
Boogaard, F
Daiwaille
Veldhuijsen

Afmetingen:
21,2 x 11,2 cm (kaart)


 
Berigt van het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel, opgedragen aan de vorstelyke jeugd van Nederland
'Gravenhage, H.J. Voorstad, in de 2e Nieuwe Molstraat Letter T.


Gebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (BATAVIEREN een germaansch volk komen hondert jaren voor de geb. van J.C. in ons vaderland en vestigen zich tusschen de armen van den Rijn) en eindigend in 1830 (ONLUSTEN in verscheidene steden der Zuidelijke provincien van het koningrijk. De generaal Chassé, van Saxe Weimar, van Geen en de Luit. Colonel Ledel, onderscheiden zich foor moed en getrouwheid aan vorst en vaderland).
10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen. Daarbij een zakje met schijfjes met diezelfde jaartallen.
Vermeld in Nieuwsblad voor den Boekhandel, No 39, 27 september 1838 als aanbieding in een partij, hetgeen doet vermoeden dat het reeds voor 1838 zal zijn uitgegeven (in ieder geval na 1830).

Collectie Eric van Waarden

* * *

7079
Neerlands Roem
Jaar:
1859
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Neerlands Roem
Behoort tot reeksen:
Nationaal


 
Gepubliceerd in de Kinder Courant Deel 7, 1858-1859 blad 41, 42, 44, 45 en 46. Instructies op blz 163 van blad 41. De spelregels blijken niet duidelijk uit de tekst.


* * *

6588
Geschiedkundig Kienspel
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief


 
Geschiedkundig Kienspel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862, blad 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 48 en 50. Met instructies en spelregels in blad 34 blz. 136 en blad 43 blz. 173.
De 18 kaarten tonen elk 5 voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (De Batavieren, Friezen enz. zetten zich in ons land neder) en eindigend in 1861 (geduchte overstrooming in Gelderland, Z. Holland, N. Brabant en Limburg). Op plaat 44 staan uit te knippen schijfjes met diezelfde jaartallen.

Dit is hetzelfde spel als Index Nr. 7273.

Vergelijk ook het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel uit ca. 1835 van F. Boogaard (daarbij 10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen en eveneens losse fiches met jaartallen).


* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links