Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Overheid / Non-Profit  [306]
6263
S.O.V.-Kwartetspel
Jaar:
1926
Uitgevers / Fabrikanten:
SOV
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Spoorwegen
Overheid / Non-Profit


 
De Spoorweg Onthouders Vereeniging SOV gaf het blad Het Veilig Spoor uit, en exploiteerde ook bedrijfsrestaurants. De oorsprong van de SOV gaat terug tot 1909, toen de vereniging werd opgericht. Streven was de opening van een groot aantal alcoholvrije kantines. Doel hiervan was, naast de bestrijding van overmatig alcoholgebruik onder spoorwegmensen, het verschaffen van een warm, gezellig en alcoholvrij onderkomen voor het eten van de 'middag­boterham'. Op 27 oktober 1928 kon dat ideaal, met de opening van een alcoholvrije kantine op het spoorweg­rangeer­terrein Amsterdam-Rietlanden, voor het eerst verwezenlijkt worden.
De SOV hield zich ook bezig met culturele activiteiten: er werden uitstapjes georganiseerd en er waren zangkoren. Ook richtte men zich naast de drankbestrijding op de spoorveiligheid in het algemeen. In 1958, bij het veertigjarig bestaan, exploiteerde de SOV 43 kantines. De naam was inmiddels gewijzigd in Snelverkeers-Onthouders-Vereniging (SOV).
In 1979 werd de naam gewijzigd in Service One Catering. In 1997 vond een fusie plaats met een onderneming die was voortgekomen uit de Volksbond tegen Drankmisbruik. Bij deze fusie ontstond Albron, een groot bedrijf dat onder andere de catering van Holland Heineken House verzorgt.
Op de deksel van het doosje zit een kaart uit het spel geplakt. Er komen doosjes voor met diverse verschillende kaarten.

Collectie Eric van Waarden
Achtergrondinfo: Nico Spilt


* * *

8925
S.O.V.-Kwartetspel
Jaar:
1926
Uitgevers / Fabrikanten:
SOV
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Spoorwegen
Overheid / Non-Profit


 
De Spoorweg Onthouders Vereeniging SOV gaf het blad Het Veilig Spoor uit, en exploiteerde ook bedrijfsrestaurants. De oorsprong van de SOV gaat terug tot 1909, toen de vereniging werd opgericht. Streven was de opening van een groot aantal alcoholvrije kantines. Doel hiervan was, naast de bestrijding van overmatig alcoholgebruik onder spoorwegmensen, het verschaffen van een warm, gezellig en alcoholvrij onderkomen voor het eten van de 'middag­boterham'. Op 27 oktober 1928 kon dat ideaal, met de opening van een alcoholvrije kantine op het spoorweg­rangeer­terrein Amsterdam-Rietlanden, voor het eerst verwezenlijkt worden.
De SOV hield zich ook bezig met culturele activiteiten: er werden uitstapjes georganiseerd en er waren zangkoren. Ook richtte men zich naast de drankbestrijding op de spoorveiligheid in het algemeen. In 1958, bij het veertigjarig bestaan, exploiteerde de SOV 43 kantines. De naam was inmiddels gewijzigd in Snelverkeers-Onthouders-Vereniging (SOV).
In 1979 werd de naam gewijzigd in Service One Catering. In 1997 vond een fusie plaats met een onderneming die was voortgekomen uit de Volksbond tegen Drankmisbruik. Bij deze fusie ontstond Albron, een groot bedrijf dat onder andere de catering van Holland Heineken House verzorgt.
Op de deksel van het doosje zit een kaart uit het spel geplakt. Er komen doosjes voor met diverse verschillende kaarten.

Achtergrondinfo: Nico Spilt


* * *

8515
Een Reis naar Sing El Adam
Jaar:
1931
Uitgevers / Fabrikanten:
Nederlandsch Jongelings Verbond
NJV

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Overheid / Non-Profit

Auteurs / Designers:
Toet Ankh Arie
Afmetingen:
62 x 42


 
Aangeboden aan alle Jongens van het Nederlandsch Jongelings Verbond (NJV). Bijlage van Jong Holland d.d. 21 december 1931.

Het NJV is geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden, vooral door de Young Men's Christian Association van George Williams in Londen. Op 1 oktober 1851 werd naar Engels voorbeeld in Amsterdam een vereniging van jonge kooplieden opgericht. Een jaar later volgde de Christelijke Jongelingsvereeniging onder de Handwerkstand. Het NJV ontwikkelde zich uit het samengaan van deze verenigingen.

Collectie Eric van Waarden

* * *

17157
S.O.V. Spel Veilig en Onveilig
Jaar:
1932
Uitgevers / Fabrikanten:
SOV
Algemene spelnamen:
Reisspel
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Overheid / Non-Profit
Spoorwegen

Afmetingen:
49 x 32 cm


 
Promotiespel in het kader van ledenwerving voor de Spoorweg Onthouders Vereeniging SOV. Deze gaf het blad 'Het Veilig Spoor' uit, en exploiteerde ook restaurants op de stations van de Nederlandse Spoorwegen.

Foto: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

* * *

18212
Van Graankorrel tot Lekkere Witte Boterham
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NCEU
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
43 x 28 cm


 
Uitgegeven door de Nationale Commissie voor Economische Uitbreiding (NCEU) te Brussel ter stimulering van het broodgebruik.

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Speelvogel (www.toycollector.be)

* * *

17156
S.O.V. Reisspel
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
SOV
Algemene spelnamen:
Reisspel
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Overheid / Non-Profit
Spoorwegen

Afmetingen:
45 x 62 cm


 
Promotiespel in het kader van ledenwerving voor de Spoorweg Onthouders Vereeniging SOV. Deze gaf het blad 'Het Veilig Spoor' uit, en exploiteerde ook restaurants op de stations van de Nederlandse Spoorwegen.

Foto: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

* * *

10913
Verkeersspel Vereniging voor Veilig Verkeer
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Veilig Verkeer Nederland
Algemene spelnamen:
Verkeersspel
Ganzenbord

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Overheid / Non-Profit

Afmetingen:
55 x 41


 
Dit spel werd ook als promotiespel uitgegeven door de Zeven Provinciën, zie Index nr 16702.

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Reclame Arsenaal

* * *

8679
Winterhulp Collecte Spel Voor het volk Door het volk
Jaar:
1944
Uitgevers / Fabrikanten:
Winterhulp Nederland
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Overheid / Non-Profit


 
Spel toont het Kennummer K1986 (drukkerij Chevalier te Rotterdam) linksonder in de hoek.

* * *

19203
Nieuw ende Vermakelijck Uijleberd
Jaar:
1945
Uitgevers / Fabrikanten:
IVIO
Rijnders

Algemene spelnamen:
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Overheid / Non-Profit


 
Uitgever IVIO begon in 1936, met een onderbreking tijdens de oorlog, met de uitgaven van de AO reeks. De letters AO stonden oorspronkelijk voor Algemene Ontwikkeling, later voor Actuele Onderwerpen. Inmiddels zijn er meer dan 3000 uitgaven verschenen. Nummer 30, "Uit de oude doos" kwam uit in 1945. Wie heeft het boekje in zijn bezit? Een foto ervan bij dit spel zou mooi zijn.

Collectie Eric van Waarden

* * *

18755
Waterleidingspel
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
Planeta Haarlem

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
53 x 37 cm


 
Op dik karton in 3-en vouwbaar. Uitgegeven door verschillende gemeentelijke waterleidingbedrijven. Foto 1 toont een opdruk van Apeldoorn. Foto 2 is zonder opdruk.
Vergelijk ook het Waterleidingspel Friesland, Index Nr 12809.

Foto 1,3-7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

18216
Week Van De Soldaat
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Milac
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Overheid / Non-Profit
Militair / Oorlog


 
De organisatie Milac was een katholieke vormingsbeweging in het Belgisch leger. Het staat voor Militianen Actie en werd opgericht in 1945. Zij wilde toekomstige miliciens beter voorbereiden op hun legerdienst. Kort na de bevrijding duurde de legerdienst nog een aantal jaren, en werden heel wat jongens in Duitsland, ver van huis ingekwartierd.
Milac richtte vanaf 1948 jaarlijks de "week van de soldaat" in, onder meer om ook het "thuisfront" bij de problematiek van de miliciens te betrekken. Daarbij hoorden diverse artikelen, zoals folders en vrijwel zeker is ook dit bordspel in het kader van één van die weken uitgegeven. Foto 2 en 3 tonen enige affiches uit 1955 en 1957.
Met de afschaffing van de verplichte legerdienst in 1994 kwam ook een einde aan Milac. Het archief van de beweging wordt thans beheerd door het KADOC te Leuven.

Foto 1: Collectie Speelvogel (www.toycollector.be)
Foto 2,3: Universiteitsbibliotheek Gent

* * *

18491
De speeldoos Magazijn 8
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
De Voorzorg
Algemene spelnamen:
Spellenset
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit


 
De Voorzorg is één van de Belgische ziekenfondsen die zijn aangesloten bij het "Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten" (NVSM) (Frans: Union Nationale des Mutualités Socialistes) met hoofdzetel in Brussel. Het NVSM-UNMS is de koepel van 13 regionale ziekenfondsen. Hiervan zijn er vijf gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
- Bond Moyson West-Vlaanderen
- Bond Moyson Oost-Vlaanderen
- Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
- De Voorzorg Limburg
- De VoorZorg provincie Antwerpen
Het spel zal derhalve door één van de twee laatste uit deze lijst zijn uitgegeven.

* * *

14906
Ganzenbord Stichting 1940-1945
Jaar:
1954
Uitgevers / Fabrikanten:
Stichting 1940-1945
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Overheid / Non-Profit
Speelprenten

Auteurs / Designers:
Scholten, Dries


 
Uitgegeven ter gelegenhied van het 10-jarig bestaan van de Stichting 1940-1945.
Deze stichting bestaat heden ten dage nog en is nu de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 1940-1945 en de op 19 maart 1981 opgerichte Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO). Zowel de 'oude' Stichting 1940-1945 als de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen ontlenen hun bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog getroffenen. Zie ook de website van de stichting.

Foto's 1,3: Collectie Christine Sinninghe Damsté
Foto 2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)

* * *

10912
In de grote K.A.B. Bouwt vader aan jouw toekonst mee !
Jaar:
1956
Uitgevers / Fabrikanten:
KAB
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Overheid / Non-Profit


 
Ganzenbordspel van de Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.), uitgegeven ter gelegenheid van het bereiken van de mijlpaal van 400.000 leden in 1956. De KAB werdt in 1945 opgericht. In de naoorlogse tijd van verzuiling werd van katholieken verwacht dat ze alleen lid waren van katholieke verenigingen.
Foto 2 en 3 tonen een tweetal affiches uit 1956 en 1959 van Cor van Velsen over hetzelfde thema (bron gemeentemuseum Helmond, resp. Geheugen van Nederland). Mogelijk is de illustratie op het spel eveneens van hem.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville).

* * *

12809
Waterleidingspel (Friesland)
Jaar:
1956
Uitgevers / Fabrikanten:
IWGL
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Overheid / Non-Profit
Speelprenten

Afmetingen:
53 x 37 cm


 
Uitgegeven door Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden, opgericht in 1922, in het kader van een Waterprijsvraag. Het spel werd daarbij als prijs verzonden aan 500 winnende deelnemers (zie foto 3). Linksonder op de plaat een afbeelding van de Zuidertoren op Schiermonnikoog, oorspronkelijk in 1854 gebouwd als vuurtoren en in 1950 in gebruik genomen als watertoren. Deze functie heeft de toren tot 1992 gehad. Tegenwoordig functioneert de Zuidertoren als antennetoren. Op de 3 andere hoeken afbeeldingen van een drietal pompstations: Noordbergum, Spannenburg en Oldeholtpa.
Op foto 2 de originele enveloppe waarin dit spel werd verstuurd.
Vergelijk ook het Waterleidingspel Index Nr 18755.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

14866
Het Ganzenspel Van de Sociale Voorzorg
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Overheid / Non-Profit

Auteurs / Designers:
Kari
Afmetingen:
44 x 27 cm


 
Ter gelegenheod van het 50-jarig bestaan van De Sociale Voorzorg. La Provyance Sociale/De Sociale Voorzorg (PS) ontstond in een periode waarin de verzekeringssector ontsnapte aan elke controle, wat leidde tot de uitbuiting van de veelal ongeletterde arbeiders. Om hen hiervoor te behoeden richtte de Belgische Werkliedenpartij (BWP) in 1907 een eigen cooperatieve verzekeringsmaatschappij op, aanvankelijk vooral actief in de branche van de levensverzekeringen. Gaandeweg dekte ze alle risicos en groeide uit tot een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt.
Tekeningen van "Kari".

Collectie Speelvogel (www.toycollector.be)

* * *

11703
Jip en Jop doen boodschappen voor moeder
Jaar:
1960 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Kanunnik van Schaikfonds
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Overheid / Non-Profit

Afmetingen:
50 x 39 cm


 
Een uitgave van het Kanunnik van Schaikfonds, dat steun verleent aan jongens uit K.A.B. gezinnen die priester willen worden. De Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) is een beweging voorgekomen uit het Rooms Katholiek Werkliedenverbond. De beweging is opgericht in 1945 en wijzigde in 1964 haar naam in Nederlands Katholiek Vakverbond.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto C. Damsté)
Ook aanwezig in Collectie Eric van Waarden
 

* * *

18473
Rijk en Gelukkig
Jaar:
1960
Uitgevers / Fabrikanten:
IGVC
LIHO

Algemene spelnamen:
Rijk en Gelukkig
Rich and Happy
Monopoly

Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Monopoly Imitaties

Auteurs / Designers:
Zijp, Albert


 
Uitgegeven door de Stichting Internationale Gemeenschap van Christenen te Amsterdam (I.G.V.C.) waarvan de auteur Albert Zijp vanaf de oprichting in 1913 tot 1977 directeur was.
Het spel bestaat ook in een Engelse versie met als titel 'Rich and Happy'. Deze versie is aanwezig in de inventaris van het IGVC in het Utrechtse Archief, archiefnummer 497, Inventarisnummer 51.
Het spel bestaat uit een speelbord, opdrachtkaartjes, speelgeld, diverse gekleurde pionnen en 2 dobbelstenen en heeft als speldoel om medespelers en maatschappelijk en sociale instellingen te helpen en ondersteunen.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

11019
Het Veilig Verkeersspel
Jaar:
1962
Uitgevers / Fabrikanten:
Geillustreerde Pers
Veilig Verkeer Nederland

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Verkeersspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Overheid / Non-Profit
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
86 x 63 cm


 
Uitgegeven in samenwerking met het Verbond voor Veilig Verkeer dat later overging in Veilig Verkeer Nederland.

Foto 1,4: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (fotos C. Damsté)

* * *

12053
Atletiekvereniging Lycurgus 25 Jaar
Jaar:
1963
Uitgevers / Fabrikanten:
Lycurgus
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Overheid / Non-Profit
Ganzenbord Imitaties
Sport Overig


 
Uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Atletiekvereninging Lycurgus te Krommenie.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links