Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03
Pang/Stap Op/Padvinder  [43]
15505
Het Padvinders Gezelschapsspel
Jaar:
1911
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Het Padvinderspel wordt voor het eerst vermeld in een advertentie van De Amsterdammer, uitgave 26 november 1911. Het wordt dan aangeprezen als "HET PADVINDERS GEZELSCHAPSSPEL, Gezellig spel voor de winteravonden wanneer buiten niet meer gepatrouilleerd kan worden. 6O Cts, in sierlijk etui.". Zie ook foto 6. Het artikel op foto 7 is uit het blad Padvinder uit mei 1923 van de heer Jan Schaap.
Op het doosje heeft aan twee zijden een opgeplakte kaart met d rugzijde naar buiten, één rood en één blauw.
Detail gegevens over dit spel kwamen boven water tijdens een onderzoek naar de geschiedenis van het Padvinderspel door Ben Golob, hoofdredacteur van het blad "Lelie en Klaverblad" (ledenblad van de Nederlandse Vereniging voor Verzamelaars van Scouting Objecten NVVSO) en Paul Heessels. Dit onderzoek leidde er toe dat ook de HONGS catalogus kon worden aangevuld en verbeterd.
* * *

14892
Pang - Het puikje der gezelschapsspelen
Jaar:
1911
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Het Pang spel werd voor het eerst uitgebracht door Speelkaartenfabriek Nederland in 1911 en bevat 150 kaarten. Zie foto 3 voor een aankondiging in een advertentie in weekblad "De Amsterdammer", uitgave 26 november 1911. Foto 1 toont een incompleet doosje.

Foto 2: Speelkaartenmuseum.nl

* * *

19416
Pang - Het puikje der gezelschapsspelen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Op de spelregels de tekst "PANG" 150 KAARTEN IN ETUI bóven het logo.
Het Pang spel werd voor het eerst uitgebracht door Speelkaartenfabriek Nederland in 1911 en bevat 150 kaarten.
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge


* * *

19415
Pang - Het puikje der gezelschapsspelen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Op de spelregels de tekst "PANG" 150 KAARTEN IN ETUI bóven het logo. Tevens wordt melding gemaakt van het Het Voetbalkwartet,  Het Nederlandsch Bloemenkwartet en het Padvindersspel.
Het Pang spel werd voor het eerst uitgebracht door Speelkaartenfabriek Nederland in 1911 en bevat 150 kaarten.
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

15454
Pang - Het puikje der gezelschapsspelen
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Deze versie toont op de rugzijde het logo van de Speelkaarten Fabriek Nederland en op de spelregels de tekst 150 KAARTEN IN ETUI ónder het logo. Het Pang spel werd voor het eerst uitgebracht door Speelkaartenfabriek Nederland in 1911 en bevat 150 kaarten.


* * *

317
Pang - Het puikje der gezelschapsspelen
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Versie met op de rugzijde 4 spelers rond een tafel.

Foto 2: Collectie Museum Rotterdam.

* * *

8484
Pang Gezelschapsspel
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
* * *

299
Het Padvinderspel
Jaar:
1938
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Nummer(s):
211


 
Met rood/zwarte Schotse ruit. Jaartal vermeld op doosje en spelregels. Op foto 5, links de eerste aankondiging van het spel in De Amsterdammer van 26 november 1911.

Foto 1,3,4: Harriet Baars
Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

11577
Het Padvinderspel
Jaar:
1938 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Met blauw/groene Schotse ruit. Jaartal niet vermeld op doosje.

* * *

408
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Victory Spelen
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen


 
Geel (of mogelijk rood en verbleekt?; zie ook Index Nr 2173) craquelé doosje. Mogelijk is dit doosje de eerste uitgave van dit spel. De vroegste verwijzing tot nu toe naar dit spel werd gevonden door Leo R. in het krantenartikel uit 1940 op foto 3. De verwante spellen "Pang" en "Padvinderspel" worden wel al eerder genoemd en ook in oudere speelgoedfolders van Perry aangetroffen zonder dat daarbij dan "Stap Op" wordt genoemd  (zie foto 4; blz. uit Perry folder 1938).
 
Foto 1,2: Speelgoedmuseum Deventer.

* * *

2173
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Victory Spelen
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen


 
Rood craquelé doosje.

* * *

407
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Victory Spelen
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen


 
Rood doosje.

* * *

16036
Het Padvinderspel
Jaar:
1943
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Zonder Kennummer maar met datum vermelding: 10 11 '43.
Hieruit blijkt dat dit spel in de oorlog werd gedoogd ondanks het verbod op de padvinderij in 1941 (zie foto 4).

Foto 1-3: De Etalage
Foto 4: Nationaal Archief

* * *

13193
Het Padvinderspel
Jaar:
1944 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Met Kennummer K 205 (Drukkerij Faddegon Amsterdam).

* * *

473
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen

Nummer(s):
K205 GRE 1
400


 
Met zowel Kennummer als GR-nummer en prijs waarmee dit spel tussen 1944 en 1947 kan worden gedateerd. PENCO staat voor Perry & Co.

Foto 1-5: Collectie Christine Sinninghe Damsté
Foto 6: Anki Toner

* * *

14889
Het Padvinderspel
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Afmetingen:
10 x 8 x 2,5 cm


 
Het doosje is sober uitgevoerd, mogelijk in verband met de papierschaarste. De afbeelding is direct op het doosje gedrukt, in 1 kleur zoals in de late oorlogsjaren verplicht was. Derhalve de geschatte datering 1945. Het is niet uitgesloten dat het hier een illegale uitgave betreft, daar de bezetter de padvinderij verbood.

Foto's: Ben Golob en Paul Heessels, Nederlandse Vereniging voor Verzamelaars van Scouting Objecten (NVVSO) .

* * *

298
Het Padvinderspel
Jaar:
1948 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Padvinderspel
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 
Doosje met geel/zwarte Schotse ruit.

* * *

472
Pang
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Pang
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder


 


* * *

474
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Speelkaartenfabriek Nederland
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen


 
Mogelijk is dit een Perry uitgave.

* * *

463
Stap Op Het Nieuwe Fietsspel
Jaar:
1950
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Stap Op
Behoort tot reeksen:
Pang/Stap Op/Padvinder
Wielrennen / Fietsen


 
De op het doosje vermeldde afkorting "P.E.B". staat voor Perry Engros Bedrijf.


* * *

   
  01 02 03
Pang/Stap Op/Padvinder  [43]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links