Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04 05 06 07 08 09
Spoorwegen  [168]
19179
Spoorweg Spel - Eisenbahn Spiel
Jaar:
1840 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Afmetingen:
43 x 34,5 cm
Nummer(s):
5


 
Spelregels in het Duits, Frans Italiaans en Nederlands in de onder- en rechtermarge. Rechtsonder in de hoek, nauwelijks meer leesbaar, de naam van de uitgever Jos. Scholz Mainz en het nummer "V" (5). Op de locomotief lijkt eveneens de plaatsnaam Mainz te staan.

Foto 1-4: Collectie Eric van Waarden
Foto 5: Auctio Novo

* * *

16260
Nieuw Spoorweg Spel
Jaar:
1846
Uitgevers / Fabrikanten:
Slingerland
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Afmetingen:
54 x 41 cm


 
Op het spel een tweetal vermeldingen: "Dienst van 's Gravenhage naar Amsterdam" en "Bij dit spel behoort een reglement en 12 plaatsbewijzen". De eerste is op het spel terug te vinden in de vakjes die de tussenstations op de route weergeven. De laatsten ontbreken op de foto's. Uitgegeven door J.J. Slingerland te 's Gravenhage.

Collectie Piet Bénard / Eric van Waarden, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

19327
Stations - Spel
Jaar:
1854
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
K. Fuhri

Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Spoorwegen

Afmetingen:
33 x 42 cm


 
In Kinder Courant Deel 3, 1854-1855 blad 1. De spelregels stonden op pagina 19 van de Courant. Op de prent afbeeldingen van de stations van Amsterdam, Haarlem, Veenenburg, Leijden, 's Gravenhage, Delft, Schiedam en Rotterdam.

Foto 1: Paper & Optical Toys

* * *

16277
Spoorweg Spel
Jaar:
1863
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Spoorwegen

Afmetingen:
42 x 32 cm


 
Uit de Kinder-Courant, deel 12, 1863-1864 blad 23 met instructies op blz 91/92. Gedrukt 3 december 1863.

Foto 1: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

16338
Spoorwegspel van Harlingen naar Groningen
Jaar:
1864
Uitgevers / Fabrikanten:
Swarts
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Afmetingen:
53 x 45 cm


 
Uitgegeven naar aanleiding van de in 1866 te openen spoorlijn Groningen-Leeuwarden. In 1983 werd dit spel met een extra toelichting van J. Swierstra heruitgegeven door, en uitgereikt als nieuwjaarsgroet aan de leden van het Fries Genootschap.

Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

13755
Spoorwegspel van Harlingen naar Groningen
Jaar:
1864
Uitgevers / Fabrikanten:
Swarts
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Afmetingen:
56 x 46 cm


 
Lithografie in zwart-wit, uitgegeven door J. Swarts te Leeuwarden naar aanleiding van de in 1866 te openen spoorlijn Groningen-Leeuwarden.
In 1983 werd dit spel met een extra toelichting van J. Swierstra heruitgegeven door, en uitgereikt als nieuwjaarsgroet aan de leden van het Fries Genootschap (zie Index Nr 13741).

Collectie Groninger Archieven, cat.nr. 2823, 1536 Verzameling kaarten (GAG)

* * *

16270
Spoorweg Spel van Amsterdam naar Parijs
Jaar:
1867
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Spoorwegen
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
60 x 52 cm


 
Foto 1,3: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

12914
Nieuw Spoorweg Spel
Jaar:
1868
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Afmetingen:
34 x 26 cm


 
Uit de Kinder-Courant Deel 16, 1867-1868 week 29 met instructies op blz. 115/116. Op vakje 36 een afbeelding van het stationsgebouw Slagveld Rotterdam (Delftse Poort) van de Hollandsch IJzeren Spoorweg.

Foto 1: Stadsarchief Rotterdam.

* * *

8511
Nederlandsche Rijnspoorweg Gezelschapsspel
Jaar:
1870
Uitgevers / Fabrikanten:
Allart
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen

Auteurs / Designers:
Wilke, y.P.
Afmetingen:
49 x 37,5 cm


 
Lith. y.P. Wilke & Zonen, Amsterdam. In het midden de Domtoren te Utrecht en Paleis op de Dam te Amsterdam. Op de hoekpunten de stationsgebouwen van Amsterdam, Utrecht, Gouda en 's Hage. De Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij bestond van 1843 tot 1890. In 1890 fuseerde zij met de Staats Spoorwegen.
Getuige de aankondiging op foto 3 hoort bij het spel nog een Kaartje van den loop dier weg en Reglement ter bespeling van hetzelve.

Foto 1: Stadsarchief Amsterdam
Foto 2: Collectie Eric van Waarden

* * *

10767
Met De Tram
Jaar:
1875 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spanier
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen


 
Foto 1: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)
Foto 2,3: Collectie Eric van Waarden

* * *

19226
De Stoomtram Het echte Holl Tramwaijspel
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Spoorwegen


 
In 1879 legde de Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij (NRS) de eerste stoomtramverbinding tussen Den Haag en Scheveningen aan.

Collectie Eric van Waarden

* * *

16
Het Echte Tramway Spel
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Tramway Spel
Lotto (plaatjes)

Behoort tot reeksen:
Spoorwegen


 
Inhoud: 12 wagons, 60 passagiers van alle natien, 12 conducteurs, 60 nommers, 12 conducteurs-billetten.
In de Kinder Courant Deel XXVIII 1879-1880 werd een bouwplaat gepubliceerd met dezelfde tramwagen die in dit spel wordt getoond. Zie foto's 5-7.              

Foto 4: Rudolf Rühle
Foto 5-7 Collectie Koninklijke Bibliotheek

* * *

18730
Tram - Spel
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
W en S B
Werner Schumann Berlin

Algemene spelnamen:
Tramway Spel
Ganzenbord

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Ganzenbord in doos
Spoorwegen

Afmetingen:
26 x 19 x 2 cm
Nummer(s):
2061
122


 
Op het deksel genummerd 2061. Boven de spelregels de aanduiding "Soort 210 No. 122.". In het zakje zitten 100 muntjes.

Collectie Raisubidesu

* * *

16340
Tramwayspel
Jaar:
1882
Uitgevers / Fabrikanten:
Koster
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Koster Zes Spelen 1
Spoorwegen

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
29 x 22 cm


 
Prent afkomstig uit Zes Spelen van Koster uit 1882.

Foto 1: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

40
Het Echte Tramwayspel
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Tramway Spel
Lotto (plaatjes)

Behoort tot reeksen:
Spoorwegen


 
Foto 1,3,4,5,7,8: Collectie V. Janitschek
Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 6: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

16342
Tramway Spel
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Spoorwegen


 
Op het eerste gezicht erg veel gelijkenis met de prent van Ellerman-Harms uit ca 1885 maar toch zeer veel details anders in de tekening.

Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

16273
Tramway Spel
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Ellerman Harms
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Spoorwegen

Afmetingen:
47 x 61 cm


 
Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

7811
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
Twee Vlieger verkoop vormen: opgevouwen in een enveloppe (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2). Op foto 3 en 4 de originele enveloppe van het spel (hierop de titel "Tramspel").

Foto 1,3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)
Foto 4: Collectie Kees Boogaart (foto: Eric v. Waarden)

* * *

7799
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
In twee Vlieger verkoopvormen; in vieren op hardboard met linnen aaneen gemaakt (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2).
Dit spel werd in 1984 als herdruk opgenomen in een jaarkalender (Index Nr 16626).

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (pictures by A. Seville)

* * *

16675
Tramwayspel
Jaar:
1887
Uitgevers / Fabrikanten:
Koster
Algemene spelnamen:
Tramway Spel
Ganzenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Koster Zes Spelen 2
Spoorwegen

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf


 
Uit de tweede Koster reeks van Zes Spelen van 1887. De afbeelding toont een bij het Stedelijk Museum Alkmaar verkrijgbare kopie van het origineel.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links