Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
Steden  [482]
10521
Spel verbeeldende de historie van Holland
Jaar:
1741
Uitgevers / Fabrikanten:
Paupie
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Steden

Afmetingen:
69 x 48,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-80.409


 
Uitgave In s' Hagen by Pieter Paupie. Zelfde spel als Index nr 16319 maar het aantal medaillons is bij deze eerste editie 70. Beginnend bij "Oorsprong der troubles onder de Spaanse regering", eindigend bij "'t Jubeljaar van de Vrede 1738".
Onder dezelfde titel verscheen een uitgebreid 550 pagina's tellende boek over de vaderlandse historie (foto 4) als uitweiding bij het ganzenbordspel dat de geschiedenis van de Republiek vanaf het begin van de Opstand tot en met de Vrede van Utrecht tot onderwerp had. Zo bijvoorbeeld nummer 20:
'Prins Maurits telt dubbelt om zyne overwinningen, en ontfangt een van ieder tot bescherming van den Staat: maar hy set een op no. 28 en een op no. 29 om dat hij Barnevelt heeft doen onthoofden, en de Groot in de gevangenis zetten'
De pot staat op nummer 70:
'Het Jubeljaar van de Utrechtsche Vreede trekt de Pot, om dat deeze Vreede, hoewel in zig zelfs nadeelig, door deszelfs langduurigheid zeer voordeelig is geworden voor den Staat'
Het boek wordt voorafgegaan door een spelverklaring:
Verklaringe van het spel, verbeeldende door gedenk-penningen de geheele historie der Vereenigde Nederlanden. En in het korte al het geen aanmerkelyk in dezelve is voorgevallen, sedert de overgifte door keyzer Karel de V van deeze landen Ao 1555 aan zyn zoon Philippus de II tot op de Vreede van Utrecht 1713. 's-Gravenhage 1751.


Foto 1: Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-80.409
Foto 2: Collectie Eric van Waarden

* * *

10642
Het Amsterdamsche Vryheids Feest
Jaar:
1795
Uitgevers / Fabrikanten:
Wijnands
Izaak de Jongh

Algemene spelnamen:
Amsterdamsche Vryheid Feest
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Steden

Afmetingen:
44,5 x 56 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-86.450


 
Ets, met tekst in boekdruk, voorstellend het Feest ter inwijding van de Vrijheidsboom op de Dam in Amsterdam op 4 maart 1795.
 
Foto 1: Stadsarchief Amsterdam
Foto 2: Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-86.450

* * *

13943
De Citadel van Antwerpen
Jaar:
1834 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moolenijzer
Algemene spelnamen:
Citadel Van Antwerpen
Behoort tot reeksen:
Steden


 
Dit gezelschapsspel bestaat uit vijf afbeeldingen in kopergravure en een reglement. Deze zaten oorspronkelijk tezamen met 8 dobbelstenen in een kartonnen doosje. Het spel kostte destijds 75 cent. De kaartjes zijn 14,5 cm hoog en 9 cm breed.

Collectie Nederlands Openlucht Museum Arnhem

* * *

9882
Rondreisspel Door Utrecht
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Nieuwcassteel v.d. Heuvel
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven
Steden

Auteurs / Designers:
Vita, Arnold de


 
De vormgeving van de prent is duidelijk gebaseerd op het Nieuw Vermakelijk Ganzenspel van Vlieger (1885-1890).
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

7435
De Reis Naar Chicago
Jaar:
1893
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Steden

Afmetingen:
Ca 40 x 80 cm


 
Ganzenbord-achtig spel met als thema een reis naar Chicago, gepubliceerd in de Kinder Courant Deel 42, 1893-1894 blad 3 t/m 6. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat" en in het laatste nummer de spelregels (foto 4). De kinderen moesten de verschillende onderdelen uitknippen en plakken.

De foto's tonen de in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag aanwezige onderdelen. Indien iemand scans van de ontbrekende delen kan bezorgen wordt dat zeer op prijs gesteld.

Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag


* * *

8796
Geillustreerd Briefkaartenspel
Jaar:
1895 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Geillustreerd Briefkaartenspel

Behoort tot reeksen:
Steden


 
Soort Lotto spel waarbij de zwarte kaarten een stad vertegenwoordigen en de kleinere witte kaarten een straat of ander deel van die stad. De spelers moeten proberen als eerste hun kaart vol te krijgen (zie voorbeeld inzet rechtsboven op foto 4) met alle bijbehorende delen die door een 'postbode' worden uitgedeeld.
De kaarten tonen de volgende steden: Amsterdam. Rotterdam, 's Gravenhage, Zürich, Wien, Strassburg iE (im Elsass), Budapest, Genève, Bremen en Düsseldorf.
De datering van dit van oorsprong Duitse spel kan worden bepaald aan de hand van de rugzijde van de briefkaarten, die de opdruk Postkarte toont met een Reichspostzegel van het type zoals die werd gebruikt tussen 1889 en 1900. Verder komt op de afbeeldingen zo te zien nergens een auto voor. De eerste auto in Nederland stamt uit 1895 en het zal nog enige tijd geduurd hebben voordat de aantallen zodanig waren dat deze ook op briefkaarten voorkwamen. Een datering rond 1895 lijkt derhalve reëel.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

7965
Deventer Reclame Spel
Jaar:
1900
Uitgevers / Fabrikanten:
Brinkgeve
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Steden


 
Vervaardigd door drukkerij De IJssel in opdracht van firma Brinkgreve.

Foto: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

17467
De Reis Naar Amsterdam
Jaar:
1905 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Steden


 
Spel uit het Speelboek, Index nr 10535.

Foto's: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

19149
De reis naar Amsterdam
Jaar:
1910
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Steden
Spellenboek 19146

Nummer(s):
29


 
Eén van de spellen uit Speelboek.

Collectie Eric van Waarden

* * *

7292
De Reis Naar Amsterdam
Jaar:
1910
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Spellenboek 7295
Steden
Ganzenbord Imitaties

Nummer(s):
18


 
Een van de spelen uit Speelboek.

Collectie Kees Boogaart (foto's: Eric v. Waarden)

* * *

8267
Kwatta Kinderspel De Bredasche Kermis
Jaar:
1910
Uitgevers / Fabrikanten:
Kwatta
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Steden
Speelprenten

Afmetingen:
40,5 x 24 cm


 
Foto 1: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 2: Zwiggelaar Auctions

* * *

9986
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 
Foto's: Monique

* * *

16946
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 


* * *

15874
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 


* * *

12898
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 
Foto's: Tabbernee

* * *

1258
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 


* * *

18617
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 


* * *

11576
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 
Op het deksel de afkorting J. Sch. M., hetgeen staat voor Jos Scholz, Mainz.

* * *

7628
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 
Foto's Speelgoedmuseum Deventer.

* * *

6542
Steden van Nederland
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
5163


 
Op het etiket een extra vermelding van de wederverkoper Meyer & Blessing te Rotterdam.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links