Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
Carriere  [15]
6327
Careers
Jaar:
1955
Uitgevers / Fabrikanten:
Parker
Algemene spelnamen:
Carriere
Auteurs / Designers:
Brown, James Cook


 
Carriere werd voor het eerst op de markt gebracht in Amerika door Parker Brothers. Het was ontwikkeld door de socioloog en science fiction schrijver((The Troika Incident) Dr. James Cooke Brown. Om te winnen dient men een hoeveelheid roem, geluk en geld te hebben. Het spel heeft in de loop van de jaren diverse wijzigingen ondergaan.

* * *

562
Careers
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Algemene spelnamen:
Carriere


 
In Engeland werd het spel vanaf 1957 door Waddington uitgegeven in een soortgelijke doos als de Amerikaanse 1955 uitgave. Op het deksel staat het teken van de Britse pond. Op de Amerikaanse versies stond daar het dollar teken. De tekening met het hartje en de ster werd ook op de Nederlandse uitgave gebruikt, alleen het pond-teken werd vervangen door "Fl".

* * *

500
Careers
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Algemene spelnamen:
Carriere


 
Naast, of wellicht ná de grote uitgave werd ook een mini-doosje met los bord verkocht.

* * *

14002
Carriere
Jaar:
1957
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Carriere
Afmetingen:
23,5 x 46 x 3,5 cm


 
Carrière werd voor het eerst vermeld in de deksels van de Monopoly dozen in 1959 tesamen met Cluedo. De drie spellen toonden alle dezelfde advertenties in de deksels.
Het hier getoonde spel moet nog van daarvoor zijn, gezien de nog opgeplakte plaat op de doos en de vakken in de binnendoos die gevormd zijn uit 1 stuk gevouwen karton. Bij de latere versie uit 1959 is deze afbeelding opgedrukt en zijn de vakken gevormd door twee losse ingeplakte witte opvulstukken. De indeling van de binnendoos is identiek aan die van de Monopoly spellen uit die tijd. Op het deksel en de speelzijde van het bord staat de naam "N.V. Smeets & Schippers" vermeld zonder dat verder ergens een logo staat.
 
Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

611
Carriere
Jaar:
1959
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Carriere
Afmetingen:
23,5 x 43,5 x 3,5 cm


 
Bij deze versie, met de drie advertenties in het deksel zoals dat ook bij de Monopoly dozen en de Cluedo dozen uit 1959 het geval was, is de afbeelding op de doos gedrukt.
 
Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

690
Carriere
Jaar:
1961
Uitgevers / Fabrikanten:
Smeets en Schippers
Algemene spelnamen:
Carriere


 
Bij deze versie zijn de opvulvakken voorzien van de huisje-met-geld opdruk, conform de Monopolyspellen uit dit jaar. Op foto 4 de vroegste krantenadvertentie ter promotie van Carriere die ik heb kunnen vinden. Het spel moest toen toch al enige jaren hebben bestaan.

* * *

725
Carriere
Jaar:
1964
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Carriere


 
Het deksel van deze uitgave toont het Clipper logo met het kleine bootje. Dit logo werd door Smeets & Schippers gebruikt vanaf ca. 1964. Op het speelbord ontbreekt dit logo. In de doos een Controle-Bon met nummer 66.010.108 P.
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

840
Carriere
Jaar:
1967
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Carriere


 
De rode dozen maken plaats voor de zwarte dozen. Op deze doos zijn de afgebeelde pionnen bont gekleurd. Het speelbord vermeldt de uitgeversnaam "N.V. Smeets & Schippers". Op de zijkant van de doos staat de naam "Smeets + Schippers N.V." met daarnaast de Clippernaam in een wit rechthoekje. Dit Clipper logo werd gebruikt vanaf ca. 1967.

* * *

883
Carriere
Jaar:
1969
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Carriere


 
De zijkant van de doos vermeldt "N.V. Smeets + Schippers Int." met daaronder "De Makers van Monopoly". Het speelbord vermeldt "N.V. Smeets & Schippers" terwijl in de doos op de opvulstukker de Clippernaam in een vierkantje staat. de pionnen op het deksel zijn nu alle 3 blauw.
 
Foto 1,2: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

1033
Carriere
Jaar:
1973
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Carriere


 
De zijkant van de doos en het speelbord vermelden de uitgever "Smeets + Schipper Spellen B.V.". Deze naam werd gehanteerd vanaf circa 1973. Ook de blauwe plastic inlay die omstreeks deze tijd bij meer Clipper spellen wordt aangetroffen duidt op dit jaartal.

Ook aangetroffen met spelregels op wit papier en de vermelding "Smeets + Schippers Spellen B.V. de makers van Monopoly Postbus 5592 Amsterdam"

* * *

1143
Carriere
Jaar:
1975
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Smeets en Schippers

Algemene spelnamen:
Carriere


 
Nu vermeldt de zijkant van de doos de naam "Smeets & Schippers Int. B.V.", een benaming die vrij uniek is. De algehele opmaak van de doos en vooral het gebruikte hoogglans-zwarte papier duidt er op dat dit spel waarschijnlijk ná de uitgave van 1973 moet worden gedateerd.

Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

1541
Carriere
Jaar:
1976
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Algemene spelnamen:
Carriere


 
De doos toont de Clippernaam met lichtblauwe letters in een wit vakje. Dit logo werd gehanteerd vanaf ongeveer het midden van de jaren '70. Daar deze doos ná de zwarte doos van uitgave van ca. 1975 moet zijn verschenen is het vermoedelijke eerste uitgiftejaar 1976 maar mogelijk ook later. In Engeland verscheen in 1976 ook een gele doos.
De rode plastic inlay doet vermoeden dat het hier om een jubileumuitgave zou kunnen gaan. In dat geval zou dat het 20-jarig jubileum kunnen zijn en de datering rond 1978 zijn.
Merk op dat foto 2 en 3 twee verschillende types bankbiljetten tonen: op foto 2 geheel gekleurd en op foto 3 met witte randen.

Foto 1,3-8: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 2: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

1732
Carriere
Jaar:
1979
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Algemene spelnamen:
Carriere


 
Foto 1,2: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

1999
Carriere
Jaar:
1982
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Algemene spelnamen:
Carriere


 
Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

2138
Carriere
Jaar:
1998
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Carriere


 
Foto's: Wilma's Spellen en Puzzels

* * *

   
Carriere  [15]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links