Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
Koningsbrieven  [11]
16261
t Vermakelyck drie Coningen Spel
Jaar:
1653 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Danckerts
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
32 x 26 cm


 
Tijdens de Middeleeuwen werd op Driekoningenavond het feest van de narrenkoning of bonenkoning in dolle uitgelatenheid gevierd. Wie de boon trof, was koning en koos zich een koningin en hofbeambten: een raadsman, rentmeester, secretaris, kamerling, hofmeester, voorsnijder, proever, schenker, kok, zanger, speelman, portier, zot en zottin. Allen moesten in hun rol blijven, gezamenlijk speelde men het koningsspel. De koning onthaalde het gezelschap; als hij dronk, moesten allen uitroepen: "De koning drinkt!" Wie in gebreke bleef, kreeg van de zot een zwarte streep over het gezicht. In alle huizen, arm en rijk, vierde men aldus Driekoningenavond. In later tijd werden de koning en zijn hofbeambten door een koningsbrief of trekbrief aangewezen. Dit waren houtsnede prenten evenals de kronen (foto 3), die in vijf medaillons de afbeeldingen van de drie koningen, Maria en Jozef vertoonden. Deze werden tot begin 19e eeuw nog in Amsterdam verkocht: "Een oortje een trekbrief. En een cent een kroon!"

De kroon werd uitgeknipt en opgeplakt. Ook de trekbrief knipte men door, de verschillende prentjes, ieder met een eigen rijmpje, werden door elkaar geschud en getrokken. In Vlaanderen waren deze trekbrieven nog tot begin 20e eeuw in gebruik, al werden zij meer en meer door gewone speelkaarten vervangen. Het ronde Driekoningenbrood werd in Amsterdam overal gebakken, in andere steden kwam dit gebruik minder voor. Wie in het Amsterdamse brood de boon aantrof, werd overigens geen koning of nar maar moest trakteren.
(bron en foto 3: Nederlands Bakkerijmuseum)

Tweetalig Frans/Nederlands. Gedrukt door Justus Danckerts te Amsterdam.

Op foto 2 een schilderij uit omstreeks 1575 uit de omgeving van Maerten van Cleve, waarop de personages van een driekoningenspel zijn afgebeeld. Het is eigenlijk een geschilderde koningsbrief compleet met het gebruikelijke vierregelige rijmpje bij ieder personage. Op de hoed van de koning prijken de speelkaarten waarmee de rollen in het spel zijn verdeeld.

Foto 1: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).
Foto 2: SGKJ/AGJMBorms

* * *

16265
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1750 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Gutekoven Francke
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
35,5 x 20 cm


 
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond.
Het exemplaar bevat twee gelijke sets van elk 16 briefjes, aan weerzijden gedrukt. Opdruk "Te Loven, uyt de Drukkery van Gutekoven-Francke, in de Pens-straet, No 2".

Foto: Het Oude Kinderboek

* * *

16267
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
De Lange
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
42 x 31 cm
Nummer(s):
27
RP-P-OB-84.382


 
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond.
Twee sets gelijke briefjes op een vel. Uitgever Jan Hendrik de Lange te Deventer.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-84.382

* * *

16262
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1823 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Brepols
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
35 x 35 cm
Nummer(s):
26


 
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond.

Foto's: SGKJ/AGJMBorms

* * *

16263
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1825 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Glenisson
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
35 x 31 cm
Nummer(s):
121


 
Waarschijnlijk Glenisson. Nederlands/Frans.
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond. Dit exemplaar heeft twee gelijke sets van 16 briefjes.

Foto 1: SGKJ/AGJMBorms
Foto 2: Stadsbibliotheek Haarlem

* * *

19208
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1832
Uitgevers / Fabrikanten:
Brepols
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
35 x 31 cm
Nummer(s):
100


 
Ingekleurde houtsnede met 2x dezelfde afbeeldingen en Nederlands/Franse 4-regelige teksten. In de marge de tekst "Sur l'Air: J ái du Mirliton".

Collectie Eric van Waarden (voormalig collectie Piet Bénard)

* * *

16264
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1832 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Poelman
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
35 x 31 cm


 
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond.
Het exemplaar bevat twee gelijke sets van elk 16 broefjes, aan weerzijden gedrukt.

Foto: Museum Oude Slot

* * *

16266
Driekoningenbriefjes
Jaar:
1840 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Rynders
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
34 x 21 cm


 
De prentjes uit deze z.g. "Driekoningenbriefjes" werden met Driekoningen uitgeknipt en gebruikt bij het "Koningtrekken", waarbij de briefjes in een omgekeerde hoed werden gedaan. Degene die de Koning trok mocht 's avonds de Koning zijn. De overige feestvierders trokken de andere briefjes waarop hun rol voor de avond stond.

Foto: Centsprent Google Picasa

* * *

19414
Diekoningenbriefjes
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Van Der Linden G
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Geer, E.P.A. van


 
Te Amsterdam gedrukt bij de Erven E.P.A. v.d. Geer Jr. firma G. van der Linden Egelantierstraat 17

Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

19411
Diekoningenbriefjes
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Van Der Linden G
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Geer, E.P.A. van


 
Uitgeverij G. van der Linden, Egelantierstraat 17 te Amsterdam. Gelijk aan 16366, echter in de ondermarge de tekst 'el orsdruk van E.P.A. van Geer' in plaats van'E.P.A. van de Geer'.

Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

16366
Diekoningenbriefjes
Jaar:
1890 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Van Der Linden G
Algemene spelnamen:
Koningsbrieven
Driekoningenbriefjes
Trekbrief

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Geer, E.P.A. van de


 
Uitgeverij G. van der Linden, Egelantierstraat 17 te Amsterdam. Gelijk aan 19411, echter in de ondermarge de tekst 'E.P.A. van de Geer' in plaats van 'el orsdruk van E.P.A. van Geer'.
Leuk aan deze prent met Koningsbriefjes is het er bij foto 2 op geschreven woord "Trekbrief". Dit slaat op het verdelen van de briefjes die uit een hoed moesten worden getrokken en is één van de benamingen voor deze prenten. Foto 3 toont een kroon uit dezelfde collectie die blijkens de er op geschreven tekst in 1915 op straat is gekocht. Deze kronen werden tijdens het Driekoningen feest gedragen nadat de briefjes waren getrokken en zijn door hun fragiele aard zeer zeldzaam bewaard gebleven.

Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

   
Koningsbrieven  [11]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links