Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Meccano

Meccano

Meccano werd in Engeland uitgevonden door Frank Hornby, een administratief medewerker bij een groothandel in vleeswaren. De eerste onderdelen maakte hij zelf van koperstrip in het schuurtje achter in zijn tuin, waarna hij het op bescheiden schaal onder de naam "Mechanics Made Easy" liet produceren en verkopen. Het patent daarvoor werd verstrekt op 9 januari 1901. Op 14 september 1907 werd het handelsmerk "MECCANO" geregistreerd in Engeland en in juli 1908 in Duitsland. Het grote succes van Meccano leidde al spoedig tot allerlei vormen van namaak waartegen Frank Hornby zich van 1912 tot 1921, met succes teweer heeft gesteld. Ondertussen waren ook vestigingen opgericht in Berlijn en New York.

Op Hongs zijn slechts een deel van de Nederlandse Meccano dozen opgenomen. Een correcte datering van de Meccano dozen vereist een gespecialiseerde kennis van kenmerken van zowel doos, bijbehorende modellenboeken, onderdelen, kleuren enz. Om die reden verwijs ik voor een chronologisch overzicht van, en uitgebreide achtergrond informatie over Meccano naar een Nederlandse kenner op dit gebied, Henk Brouwer (helaas inmiddels overleden), die ook de nodige correcties al gaf op de in HONGS opgenomen dozen. Zie zijn uitgebreide website Famous Toys. De collectie aldaar omvat zowel Nederlandse als anderstalige dozen.


   
  01 02 03 04 05
Meccano  [94]
13635
Meccano 1A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1919 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto 1: Kelk
Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

13639
Meccano 2A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1919 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13896
Meccano 4A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1922 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13633
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering ná 1922 (info Henk Brouwer).

Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

15529
Meccano 2 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering ná 1922 (info Henk Brouwer).

* * *

15682
Meccano 0 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering ná 1922 (info Henk Brouwer)

* * *

2462
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1925
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13168
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Een latere uitvoering waarbij het witte randje langs de doos niet meer aanwezig is en het nummer in een zwarte ronde schijf staat.
Jan Ringnalda, beheerder documentatiecentrum Meccano Gilde Nederland, wees mij er op dat Meccano in 1926 begon met gekleurde onderdelen De eerste aankondiging daarvan stond in de Leaflet bij het Meccano Magazine van September 1926:
Good News The New Meccano
Let’s see the colours

(Bron: The Hornby Companion Series Volume 6 “The Meccano System and special purpose Meccano Sets” by Bert Love and Jim Gamble)


* * *

2487
Meccano 1 De Nieuwe Meccano Alles Gekleurd
Jaar:
1927
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13169
Meccano 0 Werktuigkunde voor Jongens
Jaar:
1928
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

16221
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1928
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13227
Meccano 2 Werktuigkunde voor Jongens
Jaar:
1928
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13170
Meccano 0A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1929 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto 4 toont een advertentie uit 1930 van Hausemann & Hötte.

* * *

13171
Meccano 1A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1929 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

13634
Meccano 2A Werktuigkunde voor Jongens
Jaar:
1929 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto's 1,3,4: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

13173
Meccano 3A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1929 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto 3 toont een advertentie uit 1930 van Hausemann & Hötte.

* * *

17787
Meccano 4A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1929 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

1557
Meccano 0A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0A


 
Dit type doos werd gebruikt in 1930.
(info Henk Brouwer)

* * *

13839
Meccano 1A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1A


 
Dit type doos werd gebruikt in 1930.
(info Henk Brouwer)

* * *

13838
Meccano 0 Werktuigkunde Voor Jongens 0
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0


 
Foto 2 toont de doos (weliswaar in de Engelse uitvoering) in een Meccano catalogus uit 1932.
 
Foto 2: Urs Flammer

* * *

   
  01 02 03 04 05
Meccano  [94]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links