Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Meccano

Meccano

Meccano werd in Engeland uitgevonden door Frank Hornby, een administratief medewerker bij een groothandel in vleeswaren. De eerste onderdelen maakte hij zelf van koperstrip in het schuurtje achter in zijn tuin, waarna hij het op bescheiden schaal onder de naam "Mechanics Made Easy" liet produceren en verkopen. Het patent daarvoor werd verstrekt op 9 januari 1901. Op 14 september 1907 werd het handelsmerk "MECCANO" geregistreerd in Engeland en in juli 1908 in Duitsland. Het grote succes van Meccano leidde al spoedig tot allerlei vormen van namaak waartegen Frank Hornby zich van 1912 tot 1921, met succes teweer heeft gesteld. Ondertussen waren ook vestigingen opgericht in Berlijn en New York.

Op Hongs zijn slechts een deel van de Nederlandse Meccano dozen opgenomen. Een correcte datering van de Meccano dozen vereist een gespecialiseerde kennis van kenmerken van zowel doos, bijbehorende modellenboeken, onderdelen, kleuren enz. Om die reden verwijs ik voor een chronologisch overzicht van, en uitgebreide achtergrond informatie over Meccano naar een Nederlandse kenner op dit gebied, Henk Brouwer (helaas inmiddels overleden), die ook de nodige correcties al gaf op de in HONGS opgenomen dozen. Zie zijn uitgebreide website Famous Toys. De collectie aldaar omvat zowel Nederlandse als anderstalige dozen.


   
  01 02 03 04
Meccano  [66]
13635
Meccano 1A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1919 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto 1: Kelk
Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

13633
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering ná 1922 (info Henk Brouwer).

Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

15529
Meccano 2 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
De gekleurde onderdelen in deze doos horen er niet origineel in. Datering ná 1922 (info Henk Brouwer).

* * *

15682
Meccano 0 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering ná 1922 (info Henk Brouwer)

* * *

13168
Meccano 1 Werktuigkunde voor Knapen
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Een latere uitvoering waarbij het witte randje langs de doos niet meer aanwezig is en het nummer in een zwarte ronde schijf staat.
Jan Ringnalda, beheerder documentatiecentrum Meccano Gilde Nederland, wees mij er op dat Meccano in 1926 begon met gekleurde onderdelen De eerste aankondiging daarvan stond in de Leaflet bij het Meccano Magazine van September 1926:
Good News The New Meccano
Let’s see the colours

(Bron: The Hornby Companion Series Volume 6 “The Meccano System and special purpose Meccano Sets” by Bert Love and Jim Gamble)


* * *

1557
Meccano 0A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Dit type doos werd gebruikt in 1930.
(info Henk Brouwer)

* * *

13839
Meccano 1A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Dit type doos werd gebruikt in 1930.
(info Henk Brouwer)

* * *

1275
Meccano 000 Werktuigkunden voor Jongens
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
28 x 18 cm


 
Foto 2 toont de doos (weliswaar in de Engelse uitvoering) in een Meccano catalogus uit 1932.

Foto 2: Urs Flammer

* * *

13571
Meccano 00A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
(Datering door Henk Brouwer)

* * *

13172
Meccano 2A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Meccano begon in 1926 begon met gekleurde onderdelen De eerste aankondiging daarvan stond in de Leaflet bij het Meccano Magazine van September 1926:
Good News The New Meccano
Let’s see the colours

(Bron: The Hornby Companion Series Volume 6 “The Meccano System and special purpose Meccano Sets” by Bert Love and Jim Gamble)
De hier getoonde doos is van ca. 1930 (info Henk Brouwer).

* * *

15218
Meccano Veermotor Nr 1 M201
Jaar:
1932
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Foto 3 toont de motor in een Meccano catalogus uit 1932.

Foto 3: Urs Flammer

* * *

15751
Meccano Veermotor Nr 2 M202
Jaar:
1932
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Omkeerbare motor. Foto 4 toont de motor in een Meccano catalogus uit 1932.

Foto 4: Urs Flammer

* * *

16959
Meccano Vliegtuig Bouwdoos 11
Jaar:
1932 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed


 
Vliegtuig bouwdoos uit ca 1932/33. Vliegtuig productie is gestart in 1931 met vliegtuigen met vlakke vleugels. Dit type vanaf 1932.
(info Henk Brouwer)
Foto 3 toont de doos (weliswaar in de Engelse uitvoering) in een Meccano catalogus uit 1932.

Foto 3: Urs Flammer

* * *

15190
Meccano Vliegtuig Bouwdoos 12
Jaar:
1932 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed

Nummer(s):
12


 
Foto 8 toont de doos (weliswaar in de Engelse uitvoering) in een Meccano catalogus uit 1932.

 
Foto 2-7: Tjaard (Opatorte)

Foto 8: Urs Flammer

* * *

14650
Meccano Vliegtuig Bouwdoos 9
Jaar:
1932 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed


 
De hier getoonde doos is van ca. 1932/1933. Als de vliegtuigwielen geel waren geweest dan was dit het eerste type klein vliegtuig uit 1932.
De Nederlandse uitrusting nummers zijn Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 11S, Nr 12S. Aanvullingsuitrusting nummers Nr 11A, Nr 11AS (de S staat voor "Special").
(info Henk Brouwer)

Op foto 4 een advertentie uit de Panorama - Ons Zuiden, 5 november 1936 (collectie Harm Bosman) waarop onder meer melding wordt gemaakt van de vliegtuig bouwdoos en ook is aangegeven dat Meccano via Hausemann & Hötte verkrijgbaar is.* * *

15191
Meccano Auto Constructie Bouwdoos 1
Jaar:
1933
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Autos
Speelgoed

Nummer(s):
1


 


* * *

8955
Meccano Vliegtuig-Aanvullingsdoos 11A
Jaar:
1934
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed

Nummer(s):
11A


 
Foto's: Christien


* * *

1460
Meccano 00A Bijbehoorende Uitrusting
Jaar:
1934
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Datering label in doos 1934.

* * *

11517
Meccano Vliegtuig Bouwdoos 11
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed


 
Vliegtuigbouwdoos uit ca 1934/35. Dit type doos Meccano in groene letters werd in deze periode gebruikt.
(info Henk Brouwer)

Foto's: Gea van Bentem

* * *

13275
Meccano Vliegtuig Bouwdoos 12
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Meccano
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Meccano

Behoort tot reeksen:
Luchtvaart
Speelgoed

Nummer(s):
12


 
Vliegtuigbouwdoos uit ca 1934/35. Dit type doos Meccano in groene letters werd in deze periode gebruikt.
(info Henk Brouwer)

Foto's: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

   
  01 02 03 04
Meccano  [66]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links