Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
Mens Erger Je Niet  [234]
12380
Nieuw Amerikaansch Damspel
Jaar:
1888
Uitgevers / Fabrikanten:
A L Land Heerenveen
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Afmetingen:
54 x 54 cm


 
Getuige de advertentie op foto 6 hoort bij het spel nog een set van 16 damstenen in 4 verschillende kleuren, een dobbelsteen en een handleiding.
Het spel lijkt een soort Ludo variant te zijn. Zeker is dat niet daar de spelregels niet aanwezig zijn.
Op foto 8 is te zien dat de baan geheel gelijk is aan die van LUDO ( per arm 6=2=6 velden ). De rode vakken zouden nog kunnen dienen als de ‚vrije”-vakken/kastelen/kroonvakken waarbij de speler daar niet geslagen kan worden. De datering komt ook wel overeen met het 'patenteren' in Engeland van LUDO (afgeleid van PARCHEESI). Bijzonder is dat direct daarop of bijna gelijktijdig een Nederlander uit Heerenveen dit spel uitbracht.

* * *

6115
Mensch argere dich nicht
Jaar:
1915
Uitgevers / Fabrikanten:
Schmidt
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Een vroege Duitse voorloper uit 1915.

* * *

13284
Mensch erger je niet
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Nummer(s):
991 holl


 
Waarschijnlijk is dit één van de eerste Nederlandse uitgaven van Mensch Erger Je Niet, mogelijk zelfs de allereerste, geïmporteerd uit Duitsland en op de markt gebracht door Hausemann en Hötte. De Bavaria lans van Spear's, waarvan de spellen uit Duitsland werden geïmporteerd, staat op het deksel alsmede aan de binnenzijde onder de spelregels.
De zeer langwerpige doos toont hier nog het lettertype zoals dat ook op de Duitse voorganger werd gebruikt. Op hiernavolgende dozen werd dit lettertype aangepast (zie ook introtekst Mens Erger je Niet).
Merk op dat in de titel van deze eerste uitgaves géén uitroepteken staat. In latere versies staat dat uitroepteken er wel.
Op foto 4 een krantenartikeltje uit 1923 waarin Mensch Erger Je Niet voor het eerst wordt vermeld.


* * *

1759
Mensch erger je niet
Jaar:
1923 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Nummer(s):
991/1


 
Waarschijnlijk één van de eerste Nederlandse uitgaven van Mensch Erger Je Niet, geïmporteerd uit Duitsland en op de markt gebracht door Hausemann en Hötte. Met Bavaria lans, D.R.G.M. en genummerd 991/1. Aan de binnenzijde van het deksel de spelregels gedrukt alsmede reclame voor diverse andere Spear's spelen.
 
Foto's: Victor Voogd

* * *

83
Mensch erger je niet
Jaar:
1924 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
6-speler uitvoering. Lusje in de 'h' neigt naar voren. Het logo van Spear's staat aan de rechterzijde. Verder toont het spel de afkorting "D.R.G.M." op het speelbord en op de doos.

* * *

13485
Mensch erger je niet
Jaar:
1924 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
4-speler uitvoering. Minder luxe en iets kleiner uitgevoerd.
 
Foto 1,3,4: Donatie Menno de Vries aan Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

6448
Mensch Erger Je Niet
Jaar:
1924 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Op deze sober uitgevoerde doos voor 4 spelers staat geen uitgever meer vermeld, alleen de afkorting "D.R.G.M." op het speelbord en op het deksel.

Foto's: Jerry van Druten

* * *

156
Mensch Erger Je Niet
Jaar:
1924 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
30,5 x 18 x 3 cm


 
Op deze doos voor 6 spelers staat de Duitse firma "Spear Spelen" alleen in letters vermeld alsmede de tekst "Uitgave van JW Spear & Sohne, Nürnberg, No. 991". Tevens wederom de afkorting "D.R.G.M." op het speelbord en aan de binnenzijde van het deksel en geen uitroepteken achter de titel.

* * *

16786
Mensch Erger Je Niet
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Op deze doos voor 4 spelers staat de Duitse firma "Spear Spelen" alleen in letters vermeld alsmede de tekst "Uitgave van JW Spear & Sohne, Nürnberg, No. 949". Tevens wederom de afkorting "D.R.G.M." op het speelbord en aan de binnenzijde van het deksel en geen uitroepteken achter de titel.

Collectie Reinoud van der Baan

* * *

9881
Mensch Erger Je Niet
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Langwerpige doos voor 6 spelers. Op de deksel het "Spear Spelen" logo in ovaal en de afkorting "D.R.G.M.". Geen uitroepteken achter de titel.
In de deksel reclame voor Boerenschroom, Voetbal Match, Wie het laatst lacht en een kaartspel.

Foto's: Nico van Dijk

* * *

6461
Present-Exemplaar van de Haarl. Melkinrichting de Sierkan
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Melkinrichting De Sierkan
PLM Ketting

Algemene spelnamen:
Ludo
Mens Erger Je Niet

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Afmetingen:
36 x 36 cm (speelveld)


 
De NV Haarlemsche Melkinrichting De Sierkan werd opgericht op 5 april 1902 met het doel om een melkfabriek in Haarlem te bouwen. Eind 1901 was daartoe de villa Dora en omliggende grond aangekocht aan de Zijlweg, hoek Zijlsingel. In de zomer van 1902 begon op de plaats van de inmiddels gesloopte villa de bouw van de melkfabriek. De melkvoorziening door De Sierkan begon op 15 mei 1903. In 1924 startte De Sierkan als eerste in Nederland met de mechanische productie van consumptie-ijs. Dit leidde op 4 november 1953 tot de oprichting van de dochteronderneming NV Haarlemsche Consumptie-ijsfabriek De Sierkan. 
Het bedrijf fuseerde in 1949 met de NV Haarlemsche Fabriek van Melkproducten De Hafam te Haarlem.  
Op 15 mei 1971 kwam er een einde aan de NV Haarlemsche Melkinrichting De Sierkan aan de Zijlweg, hoek Zijlsingel. Het personeel werd ondergebracht bij andere coöperatieve melkinrichtingen in bijv. Heiloo en Velsen, welke bedrijven uiteindelijk zijn opgegaan in Campina Melkunie.

Foto 1,2: Eefke
Foto 3: Collectie Kennemerland, inv. nr.* * *

17259
Haast u Langzaam
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Hausser
Algemene spelnamen:
Ludo
Mens Erger Je Niet

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties


 
Foto's: Kelk

* * *

11440
Lach niet te vroeg
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Klee
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties


 
Al vroeg werden naast de Mensch Erger Je Niet spellen imitaties ervan uitgegeven onder diverse namen. Een eerste vermelding van de titel "Lach niet te vroeg" is aangetroffen in een advertentie van Goedkoope Bazaar uit 1925.* * *

17610
Mensch windt je niet op !
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties


 
Op de doos de aanduiding D.P.G.M. in plaats van het gebruikelijke D.R.G.M. Mogelijk is dit simpelweg een drukfout, net als het woord "windt" waar geen "t" achter hoort te staan. Verder een teken met de tekst 'R 101' in een cirkel.

* * *

18066
Eile mit Weile - Haast U langzaam
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Scholz Jos
Algemene spelnamen:
Ludo
Mens Erger Je Niet

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties
Afmetingen:
23 x 30,5 x 3,5 cm
Nummer(s):
377


 
In vieren gevouwen speelbord 44 x 44 cm en 16 pionnen in 4 kleuren. Spelregels in deksel. Losse Nederlandse spelregels (niet op de foto).

* * *

242
Ludo
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Klee
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties
Afmetingen:
18,5 x 25,5 cm
Nummer(s):
H 329


 
Met in het Klee logo de tekst CLOVER. Afmeting speelbord: 35 x 20,5 cm.

Collectie Eric van Waarden


* * *

1563
Maar niet kibbelen ! Gebruik TOROL
Jaar:
1926
Uitgevers / Fabrikanten:
Torol
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Bedrijven
Mens-Erger Imitaties


 
Reclamespel van Torol Gloeikousjes. Soort Mens-Erger-Je-Niet voor twee spelers. Op foto 5 een sluitzegel van Torol.

* * *

217
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Schmidt
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Er staat nu wél een uitroepteken achter de titel en de doos heeft de aanduiding J.F. Schmidt München. Deze aanduiding treft men ook wel aan als J.F.S.M. Er staat géén vermelding van Spear Spelen meer op de doos.
Verder toont deze doos beide Duitse patent aanduidingen D.R.W.Z. en D.R.G.M., waarmee de doos grofweg kan worden gedateerd tussen 1925 en 1945. Het lusje in de "h" van "Mensch" neigt licht naar voren, hetgeen met name bij de oudste dozen wordt aangetroffen.
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (donatie Joop en Tineke Boeije)

* * *

17594
Je bent er nog niet !
Jaar:
1927 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Spear
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties


 
Al vroeg werden naast de Mensch Erger Je Niet spellen imitaties ervan uitgegeven onder diverse namen. Een eerste vermelding van de titel "Je bent Er Nog Niet" trof ik aan in een advertentie uit 1928. Het spel is echter mogelijk al eerder uitgegeven.
Waarschijnlijk hoort maar één van de twee getoonde borden bij dit spel.

* * *

7331
Lach niet te vroeg
Jaar:
1927 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Klee
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties
Nummer(s):
H.342


 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links