Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Mobaco en Moubal

Mobaco Mobaco  was in de jaren dertig een geliefd speelgoed in menig Hollands huisgezin. De eerste bouwdozen werden omstreeks 1924 ontworpen en op de markt gebracht door N.V. Plaatmetaalindustrie Van Mouwerik en Bal ( Mobaco; waarvoor de co staat is nog niet duidelijk) te Zeist. De firma bracht onder de naam Moubal verschillende (uit metaal gemaakte) producten op de markt.

Het bedrijf werd als handelsvennootschap onder firma vermoedelijk in 1915 opgericht door de heren C.W. Bal en P. van Mouwerik. Eind 1920 werd door beide oprichters en de heer M.A. Ufkes deze handelsvennootschap omgezet in de NV Plaatmetaalindustrie Van Mouwerik en Bal. De heren Bal en Van Mouwerik werden beide directeur terwijl de heer Ufkes als commissaris secretaris werd aangesteld. De naam bleef ongewijzigd na het overlijden van de heer Van Mouwerik in 1925. Enkele malen per jaar werd de metaalproductie stilgelegd om Mobaco te produceren. Het gebruikte materiaal was hout en hardkarton in diverse kleuren.

De bouwdozen bestonden uit bruine of groene (na 1953) kartonnen grondplaten van minimaal 15 bij 15 centimeter en 1 centimeter dik, waarin gaten van ca. 12 millimeter waren gestanst op een afstand van ongeveer 6 centimeter. De vooroorlogse grondplaten hadden een ingedrukt octogoon motief met tussenliggende ruitpatronen, na de oorlog werd uitsluitend door Jumbo een cirkelvormig patroon toegepast. In de grondplaten pasten houten paaltjes, aan alle zijden voorzien van groeven. De paaltjes konden tot 46 cm hoog zijn. In de groeven werden de wand-, deur- en raamelementen van hardkarton geplaatst. Voor de verdiepingen waren er zwarte vloerplaten van hardkarton. In alle onderdelen werd een nummer geperst. Tot ca. 1930 werden de daken in de paarsrode kleur uitgevoerd, daarna in fel rood.

Er is een duidelijk verschil in paaldikte (dus ook in de stansgaten in de bodemplaten) tussen de vooroorlogse en naoorlogse palen. De afmeting van de vooroorlogse palen (12.6 mm vierkant) was gebaseerd op inchmaten en de naoorlogse (12 mm) op millimetermaten. De vooroorlogse palen passen ook moeilijk in de naoorlogse bodemplaten.


Eerste advertenties waarin Mobaco
 werd aangekondigd in 1924

In 1924 werden de eerste dozen 1 en 2 aangeboden (bron advertentie van Het Kinderparadijs in het Dagblad van het Noorden van 25 november 1924). Gelijktijdig werd Mobaco ook in het voormalige Nederlands Indië aangeboden tegen veel hogere prijzen (meer dan 2 x) dan in Nederland (bron advertentie van Boekhandel en Antiquariaat G. Kolff & Co in het Bataviaasch Nieuwsblad van 28 november 1924). De dozen waren behoorlijk prijzig voor die tijd, maar het aantal onderdelen was navenant. Na een aantal jaren werd het tweetal dozen uitgebreid met de nummers 000, (1932), 00, 0, 01 (1935), OA (1936), 1a, 2a (1932), 3 en 4 (bron diverse prijslijsten). Tussen 1928 en 1933 werden er, volgens een folder, ook twee molens op de markt gebracht. De juiste datum is niet bekend, wel komen beide molens voor in de prijslijst van 1932. Rond 1928 zijn een tweetal stations op de markt gebracht en midden jaren dertig ook een tweetal garages. In 1937 zijn deze uit het assortiment verdwenen. Opvallend is dat eind jaren dertig een kleine garage met stoffen roldeur op de markt werd gebracht. Blijkbaar zonder succes want na een tweetal jaren was deze al verdwenen.


Artikel over Mobaco in tijdschrift Natuur en Techniek 8 nov 1931

In een artikel in het, door Elsevier uitgegeven, maandblad Natuur en Techniek van 8 november 1931 (zie rechts) beschrijft een verslaggever het fabricageproces van Mobaco. Op een van de fotos is duidelijk te zien dat het groene raam nummer 20 vierkante bovenlichten heeft en dat daarmee de conclusie gerechtvaardigd is dat de halfronde bovenramen rond 1930 vervangen zijn door de vierkante bovenramen. De voorraad werd uiteraard opgemaakt maar een datering van de oudste dozen kan hieraan worden afgeleid. De inhoudsopgave van bijvoorbeeld doos 2a, uitgegeven in 1932, toont alleen maar vierkante bovenlichten

Na 1946 heeft Jumbo (Hausemann & Hötte) de verkoop ter hand genomen door een eigen serie dozen op de markt te brengen. Aanvankelijk een bouwdoos in rode kleur zonder plaatje op de voorkant maar wel met het Jumbo HH logo en daarna tot 1949 een drietal dozen met nummer 1, 2 en 3. De voorzijde heeft een plaatje van een Mobaco "dorpje" zonder bouwende kinderen op een donkerblauwe ondergrond. Na 1950 verschijnen de bekende rode dozen met, op de voorkant, een kleiner plaatje voorzien van een jongen en meisje die met Mobaco aan het spelen zijn. Deze rode dozen kenden twee uitvoeringen, de basisdozen A tot en met E en de aanvuldozen A-B tot en met D-E.

Naast de Jumbo dozen en zeker tot 1951 zijn door Van Mouwerik en Bal een elftal dozen met de oude nummering op de markt gebracht (er is een prijslijst van september/oktober 1951 die dit bevestigd).


Links een etiket met de initialen HvB van de illustrator Eelco ten Harmsen van beek. Rechts zonder intialen

De dozen uit de beginperiode van Mobaco hebben geen afbeelding op het deksel maar al spoedig daarna zijn dozen voorzien van veel verschillende afbeeldingen, van simpele gebouwen tot indrukwekkende bouwsels. De dozen uit de periode na 1934 hebben een afbeelding van een meisje en twee jongetjes die een Mobaco huis bouwen. Er bestaan twee soorten tekeningen. Met en zonder de subtiel vermelde initialen HvB. HvB staat voor Harmsen van Beek, een afkorting voor Eelco ten Harmsen van der Beek, een tekenaar en illustrator die leefde van 1897-1953. Zijn naam staat ook vermeld op de vooroorlogse prijslijsten vanaf 1934 met exact de zelfde tekening. De tekeningen zonder de initialen lijken op het eerste gezicht gelijk maar kennen kleine verschillen: de blokjes/onderdelen op de grond liggen anders, de voeten van het meisje hebben een andere stand, de stand van het staande jongetje is ook anders. Onderzoek moet dit verschil nog duidelijk maken.
Een deel van de ongedateerde prijslijsten is zeer moeilijk te dateren. Deze prijslijsten hebben een tekening die gesigneerd is met Job de Nijs. Een poging tot datering van de prijslijsten kan worden gedaan aan de hand van lettertype, stijl en toenmalige spelling waarbij aangetekend moet worden dat een prijslijst uit 1940 nog steeds Nederlandsch Fabricaat vermeldt terwijl de uitgang sch in 1934 voor dit soort woorden werd afgeschaft.

Begin jaren 50 heeft Van Mouwerik en Bal nog een tweetal nieuwe bouwdozen, ook gestanst uit hardkarton, op de markt gebracht onder de naam ELBA. Deze bouwdozen verschillen zeer wezenlijk van de Mobaco uitvoering vermoedelijk om niet in conflict met Jumbo te komen. Over deze bouwdozen is tot op heden weinig informatie te vinden. Eveneens heeft de firma een kleine figuurpuzzel, ook uit hardkarton, op de markt gebracht.

Eind jaren vijftig is de productie van Mobaco gestaakt door o.a. het vele, uit kunststof (veel goedkoper), vervaardigde speelgoed. Ook konden de kinderen sneller en beter met bijvoorbeeld Lego uit de voeten.

Daarmee is een eind gekomen aan een roemruchte geschiedenis van een Nederlandse speelgoedfabrikant. Wat er sinds die tijd met de firma is gebeurd is nauwelijks te achterhalen. Alleen de wijziging in 1975 door de omzetting van het bedrijf in een beleggingsmaatschappij is gedocumenteerd.


Miniplex

Aan het eind van de jaren 1990 is een soort opvolger van Mobaco op de markt gebracht onder de naam miniPLEX. De elementen zijn ongekleurd maar hebben wel dezelfde maten als Mobaco.


Bedrijfshistorie Mouwerik en Bal en datering dozen
Op basis van onderzoek door de heer Alex Geelhoed bij de Kamer van Koophandel te Utrecht is in samenwerking met Henri de Graaf uit Renswoude een chronologische overzicht van de belangrijkste feiten betreffende de historie van Mouwerik en Bal en de bestuurders opgesteld. Het overzicht is in PDF-formaat hier te lezen.
Door Henri de Graaf is tevens het hieronder weergegeven overzicht opgesteld aan de hand van prijslijsten en onderdelenlijsten waaruit de (geschatte) datering van de eerste uitgaven van de verschillende dozen kan worden afgeleid. De gegevens zijn onder voorbehoud. Het overzicht zal naar verwachting in de loop der tijd verder worden gecompleteerd.

Uitgebreide informatie over de achtergrond van Mobaco en veel foto's van Mobaco producten zijn ook te vinden op deze Mobaco-site.

(achtergornd informatie van Henri de Graaf)

Mobal Moubal

Mobal
Moubal
nov
prijslijst
het
Kindeparadijs
zonder
datum
waarschijnlijk
nov
advertentie
de Telegraaf
aug aug okt sept ? parts blijft
 vanaf dit
jaar gelijk
sept
5 mei okt mei Mobal
mei
Mobal
mei
Mobal
sept
okt
1924 < 1930 1932 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1940 1941 1947 1950 1951
doos parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs prijs prijs prijs prijs prijs prijs
OOO 36 1,25 36 0,75 36 0,75 36 0,90 36 1,20 36 0,95 36 0,95 1,20 1,20 1,20 2,75 2,95
OO 49 2,00 49 2,00 49 1,50 49 1,50 49 1,50 49 1,95 49 1,65 49 1,65 1,95 1,95 1,95 4,20 5,95
O 111 3,25 111 3,25 111 2,70 111 2,70 111 2,70 111 3,55 111 2,90 111 2,90 3,50 3,50 3,50 5,95 7,60 10,75
O-A 80 3,00 80 3,90 80 3,40 80 3,40 4,05 4,05 4,05 5,?? 9,00 11,95
O1 160 3,75 160 3,75 160 5,00 160 4,35 160 4,35 5,25 5,25 5,25 11,20 14,95
1 252 5,50 252 5,50 252 5,50 252 4,95 252 4,95
1* 174 4,95 174 5,85 174 5,30 174 5,30 6,40 6,40 6,40 13,30 17,95
1a 203 8,25 203 8,25 203 7,50 203 7,50 282 7,50 282 11,00 282 11,00 282 11,00 13,50 13,50 13,50 30,00 39,50
2 454 12,00 454 12,00 454 12,00 454 12,00 454 12,00 454 12,00 454 16,00 454 15,00 454 15,00 18,25 16,25 16,25 40,50 59,50
2a 432 30,00 432 21,00 432 21,00 432 21,00 432 26,00 432 22,50 432 22,50 27,00 27,00 27,00 60,00 80,00
3 880 40,00 880 40,00 880 30,00 880 30,00 880 30,00 880 40,00 880 40,00 880 40,00 48,50 48,50 48,50 105,00 144,00
4 1135 52,50 1135 52,50 1135 42,00 1135 42,00 1135 42,00 1135 57,50 1135 57,50 1135 57,50 70,00 70,00 70,00 155,00 200,00
S1 153 5,00 153 5,00 153 4,50 153 4,50 153 4,50
S2 344 9,50 344 9,50 344 9,00 344 9,00 344 9,00
G1 107 2,75 107 2,75
G2 124 3,75 124 3,75
M1 39 3,25
M2 39 4,65
Kleine Garage 41 1,75 41 1,75 2,10 2,10 2,10
 
HH / Jumbo 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960-1962
        bodem
plaat
bruin
bodem
plaat
bruin
bodem
plaat
bruin
  bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
bodem
plaat
groen
doos parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs parts prijs prijs prijs prijs prijs prijs
Eerste??  
A 36 2,75 36 3,95  
B 37 5,50  
C 43 8,95  
rood A 22 2,95 22 3,95 22 3,95 - - 22 3,95 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
rood B 54 6,25 54 8,50 54 8,95 - - 54 8,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
rood C 77 12,00 77 16,50 77 17,50 - - 77 17,95 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75
rood D 145 18,50 145 25,00 145 26,50 - - 145 28,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
rood E - 214 35,00 214 37,50 - - 214 39,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
rood A-B 32 3,50 32 4,75 32 4,95 - - 32 4,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95
rood B-C 23 6,25 23 8,50 23 8,75 - - 23 8,95 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25
rood C-D 68 7,75 68 10,50 68 10,50 - - 68 11,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
rood D-E - 69 12,50 69 13,50 - - 69 14,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

   
  01 02 03 04
Mobaco  [63]
18253
Mobaco No 1
Jaar:
1924
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1


 


* * *

17900
Mobaco No 2
Jaar:
1924
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
2


 
Over de datering van deze doos hoeft niet te worden getwijfeld, daar de productiedatum in het deksel staat gestempeld: 2 nov 1925. de doos werd echter al in 1924 uitgegeven.

* * *

18606
Mobaco No 0
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0


 
Nederlands constructiespeelgoed van hout en karton dat vanaf ca 1946 werd overgenomen door Jumbo. De productie vond plaats in de fabriek van Moubal (N.V. Plaatmetaalindustrie Van Mouwerik en Bal = Mobaco) te Zeist. Het hoogtepunt van de populariteit lag in de jaren 1950.

* * *

10595
Mobaco No 00
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
00


 
Nederlands constructiespeelgoed van hout en karton dat vanaf ca 1946 werd overgenomen door Jumbo. De productie vond plaats in de fabriek van Moubal (N.V. Plaatmetaalindustrie Van Mouwerik en Bal = Mobaco) te Zeist. Het hoogtepunt van de populariteit lag in de jaren 1950.

Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

17959
Mobaco Station No 2
Jaar:
1925 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
2


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

13166
Mobaco No 0
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0


 
Foto 1,2: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 3: Ron

* * *

15943
Mobaco No 0
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0


 
Foto 1,3: Ron

* * *

18539
Mobaco No 1
Jaar:
1926 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1


 


* * *

9205
Mobaco No 1a
Jaar:
1926
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1a


 
Foto's: Ron

* * *

2100
Mobaco No 00
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
00


 
Foto 1-4: Collectie Henri de Graaf
Foto 2: Ron

* * *

8087
Mobaco No 1
Jaar:
1930 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
31,8 x 24,2 x 6 cm
Nummer(s):
1


 
Collectie Museon

* * *

8088
Mobaco Kabouterboekje
Jaar:
1931
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco
Catalogus / Folder

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Curiosa

Auteurs / Designers:
Harmsen van der Beek, Eelco ten


 
In het artikeltje uit 1931 op foto 8 rept de schrijver van dit Mobaco Kabouter-boekje. Het boekje heeft op de voorgrond een kabouter die een raam draagt met rechte bovenlichten. Die rechte bovenlichten komen uit de productie vanaf 1930. Vóór deze productiewissel in 1930 waren de bovenlichten altijd afgerond. Er bestaat ook een ouder boekje met een kabouter die een raam draagt met zulke afgeronde bovenlichten. Op de laatste pagina van dat boekje staat een nieuwe bouwdoos Z vermeld die in voorbereiding zou zijn. Waarschijnlijk is deze bouwdoos nooit uitgebracht want er zijn tot nu toe geen bekende exemplaren van gevonden.
Wel is het zo dat ook na 1930 nog dozen met voorbeeldboekjes en onderdelenlijsten werden verspreid waarop afgeronde bovenlichten staan afgebeeld. Het gaat dan waarschijnlijk om oude voorraden die eerst op werden gemaakt.

Foto's en info: Collectie Henri de Graaf

* * *

6406
Mobaco Puzzle No B
Jaar:
1933
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Puzzelspel
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
B


 
De doos is geletterd B,  hetgeen suggereert dat er ook een A doos moet zijn geweest.

Foto 1: Gerard Poot
Foto 2-6: Leen kalden
Foto 7: Stadsarchief Amsterdam

* * *

18777
De Hollandsche Molen No 1
Jaar:
1933 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
26 x 26 cm
Nummer(s):
1


 
Oude spelling "Hollandsche". Vermoedelijke productiedatum ná 1932. In een advertentie uit november 1932 (zie foto 8) is sprake van "11 verschillende doozen", hetgeen dan de dozen 000, 00, 0, 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, Station 1 en Station 2 moeten zijn.

Foto's 1-5: Christien
Foto 6: Collectie Henri de Graaf

* * *

8119
De Hollandsche Molen No 2
Jaar:
1933 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
2


 
Vermoedelijke productiedatum tussen 1930 en 1933. De doos op foto 1 is sterk verkleurd en was oorspronkelijk in dezelfde kleur als doos 1 van De Hollandsche Molen, Index Nr 18777

Foto 1: Collectie L. Kalden
Foto 2-7: Collectie Henri de Graaf

* * *

15198
Mobaco No 0
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
0


 


* * *

16961
Mobaco No 00
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
00


 


* * *

14066
Mobaco No 1
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

15944
Mobaco No 1
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1


 


* * *

17958
Mobaco Station No 1
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Moubal
Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Mobaco

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
1


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

   
  01 02 03 04
Mobaco  [63]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links