Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04 05
Uilenbord  [90]
16280
Het Nieu Vermaklyck Uylenspel
Jaar:
1710
Uitgevers / Fabrikanten:
Jan Loot
Algemene spelnamen:
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Aardewerk Tegels

Auteurs / Designers:
Loot, Jan


 
Tableau met 12 tegels gezet in een houten lijst met daarop afgebeeld een Uilenbord. Deze tegels werden aangetroffen in een muur van een voormalige winkel in de Predikherenstraat te Utrecht.
 
Collectie Centraal Museum Utrecht

* * *

9142
Een Nieuw Spel Van Waarheid En Koopmans-Handel
Jaar:
1725 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Pale, H
Afmetingen:
56 x 57 cm


 
Op de prent tevens een Engelse titel: A New Game Of Truth-And Commerce.
De buitenste baan toont 43 velden met elk een Engels en Nederlands spreekwoord. De afbeeldingen zijn gebaseerd op de fabels van La Fontaine. In de binnenste baan 18 medaillons met zinnebeeldige figuren en een Frans gedichtje. De gravure in het midden is opgeplakt.
In de hoeken 3 muziekstukjes, A, B en C, overeenkomend met de 18 gedichtjes met de zelfde letters.

Uit: De Gans met de gouden Eieren, Icob 1979

* * *

13949
Uilenbord
Jaar:
1750 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Stichter
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
59 x 45 cm


 
Gedrukt in houtsnede, met onderaan in handzetsel de spelregels. Het Uilenspel ontstond waarschijnlijk in Italië aan het begin van de 17e eeuw. Het was naast het Ganzenbordspel een populair gezelschapspel voor volwassenen. Dit spel is mogelijk in de 18e eeuw uitgegeven door de Weduwe C. Stichter te Amsterdam. Het drukblok is gemaakt door de graveur Willem Hamerstein.

Collectie Nederlands Openlucht Museum Arnhem

* * *

18883
Uilenbord
Jaar:
1750 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Wendel Jacobus
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
55 x 45 cm


 
Te Amfterdam, by JACOBUS WENDEL, boekdrukker, op de Angeliersgragt, by de tweede Ddwarsftraat.

Collectie Honig, Gemeentearchief Zaanstad

* * *

8573
Uylen Spel
Jaar:
1750 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Hammerstein
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
57 x 47 cm


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

14456
Speltegel Uilenspel
Jaar:
1765 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Wapen van Dantzig
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Rad van Fortuin

Behoort tot reeksen:
Aardewerk Tegels
Speltegels

Afmetingen:
17 x 17 x 1,3 cm


 
Aardewerken tegel met een decor in tinglazuur, vermoedelijk afkomstig van Tegelbakkerij "Het wapen van Dantzig" te Rotterdam. Datering 1765-1780. Foto 3 toont de tegel in zwart-wit, kennelijk vóór een later uitgevoerde restauratie.
De tegel toont naast de afbeelding  van een marskramer (of mogelijk een kijkdoos?) twee gokspelen, 1 spel gebaseerd op een variatie op de regels van het Uilenspel (Trek en Betaal wat) en 1 spel gebaseerd op de regels voor het Rad van Fortuin. Vergelijk ook de soortgelijke tegels.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze tegel zie dit document met achtergrond informatie (PDF formaat) van de Rembrandtvereniging. De tegel werd in 2007 ook besproken in het AVRO-televisie programma "Nieuw in Nederland". In dat programma wordt slechts het spel besproken dat met de buitenste cirkel kan worden gespeeld, een variatie op de Uilenborden waarbij de dobbelstenen zijn vervangen door een tegel met een draaipijl (een z.g.n. 'Spinner'; niet meer aanwezig bij de tegel) en waarbij het informatiebord meteen in de tegel is verwerkt.
Over de binnenste cirkel wordt slechts de suggestie gedaan dat dit met de inleg verband kan houden.
Speldeskundige Fred Horn is echter van mening dat de binnenste cirkel direct te maken heeft met een 2e spel met een draaiende pijl. Hij verwijst naar de van de kermis bekende Raderen van Fortuin waarbij een grote ronde schijf wordt rondgedraaid met een veer als remmechanisme. De verdeling van de cijfers komt overeen met dit spel, hoewel op alle tegels de getallen 1 t/m 20 staan maar op 1 tegel een afwijking is bij de hogere getallen: 70; 80; 90; 100 i.p.v. 30; 40; 50; 100.
Doel van dit spel is om in zo weinig mogelijk keren draaien het hoogste getal (som) onder de 100 te behalen.
Bij elke draaibeurt wordt geld ingezet. Exact 100 (meteen of een som) geeft meteen winst en de hele POT. Komt men boven 100 dan ligt men uit het spel.
Er zijn 2 andere manieren om bij het vervolg het spel te spelen en te winnen:
a) stoppen met draaien maar wel nog blijven inzetten en dan het hoogste getal onder de 100 hebben.
b) verplicht blijven draaien en blijven inzetten en dan als laatste overblijven.
 
Fred Horn hield in april 2015 een lezing voor Board Game Studies oevr deze speltegels. Zie dit document (PDF formaat).

 
Foto 3 uit: Jan Daniël van Dam, ' "Delfts" uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken', in: Vormen uit Vuur (1999) 168-169, 5-107
 

* * *

13287
Speltegel Uilenspel
Jaar:
1765 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Wapen van Dantzig
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Rad van Fortuin

Behoort tot reeksen:
Aardewerk Tegels
Speltegels

Afmetingen:
17 x 17 x 2,5 cm


 
Over de echtheid van deze afbeelding, afkomstig uit een ooit op een veiling aangeboden item, bestaat twijfel. De letters en cijfers in de cirkel zijn exact identiek aan die van Index Nr 14456 en het lijkt er derhalve op dat de foto is 'samengesteld' uit meerdere bronnen.
Bij Johan Kamermans van het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo is deze tegel niet bekend.
Mocht iemand toch informatie hebben  waaruit blijkt dat de tegel echt is dan wordt melding daarvan op prijs gesteld.

* * *

14457
Speltegel Uilenspel
Jaar:
1765 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Wapen van Dantzig
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Rad van Fortuin

Behoort tot reeksen:
Aardewerk Tegels
Speltegels

Afmetingen:
17,4 x 17,4 x 1,3 cm
Nummer(s):
Ev 388


 
Aardewerken tegel met een decor in tinglazuur, vermoedelijk afkomstig van Tegelbakkerij "Het wapen van Dantzig" in de Hoogstraat te Rotterdam. Datering 1765-1780. De tegel bevindt zich in het Koninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, Ev 388.
De tegel toont twee gokspelen,  1 spel gebaseerd op een variatie op de regels van het Uilenspel (Trek en Betaal wat) en 1 spel gebaseerd op de regels voor het Rad van Fortuin. Vergelijk ook de soortgelijke tegels.

Voor een uitgebreide beschrijving van de tegel onder Index Nr. 14456 zie dit document met achtergrond informatie (PDF formaat) van de Rembrandtvereniging. Die tegel werd in 2007 ook besproken in het AVRO-televisie programma "Nieuw in Nederland". In dat programma wordt slechts het spel besproken dat met de buitenste cirkel kan worden gespeeld, een variatie op de Uilenborden waarbij de dobbelstenen zijn vervangen door een tegel met een draaipijl (een z.g.n. 'Spinner'; niet meer aanwezig bij de tegel) en waarbij het informatiebord meteen in de tegel is verwerkt.
Over de binnenste cirkel wordt slechts de suggestie gedaan dat dit met de inleg verband kan houden.
Speldeskundige Fred Horn is echter van mening dat de binnenste cirkel direct te maken heeft met een 2e spel met een draaiende pijl. Hij verwijst naar de van de kermis bekende Raderen van Fortuin waarbij een grote ronde schijf wordt rondgedraaid met een veer als remmechanisme. De verdeling van de cijfers komt overeen met dit spel, hoewel op alle tegels de getallen 1 t/m 20 staan maar op 1 tegel een afwijking is bij de hogere getallen: 70; 80; 90; 100 i.p.v. 30; 40; 50; 100.
Doel van dit spel is om in zo weinig mogelijk keren draaien het hoogste getal (som) onder de 100 te behalen.
Bij elke draaibeurt wordt geld ingezet. Exact 100 (meteen of een som) geeft meteen winst en de hele POT. Komt men boven 100 dan ligt men uit het spel.
Er zijn 2 andere manieren om bij het vervolg het spel te spelen en te winnen:
 a) stoppen met draaien maar wel nog blijven inzetten en dan het hoogste getal onder de 100 hebben.
 b) verplicht blijven draaien en blijven inzetten en dan als laatste overblijven.

Fred Horn hield in april 2015 een lezing voor Board Game Studies oevr deze speltegels. Zie dit document (PDF formaat).
 
Op de tegel verder een afbeelding van vechtende mannen. Dit betreft natuurlijk de handhaving van de moraal.
 
Foto uit: Jan Daniël van Dam, ' "Delfts" uit de provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken', in: Vormen uit Vuur (1999) 168-169, 5-107

* * *

10283
Stryk Weg en Geef Wat
Jaar:
1770 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Koene
Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
42 x 54 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-88.074


 
Te Amsterdam, by BARENT KOENE, Boekdrukker, op de Lindegragt.
Datering 1759 - 1781.
 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-88.074

* * *

7038
Eene korte Verklaaring van de Orde die in dit Spel gehouden word
Jaar:
1775 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Adam Meyer
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
49,5 x 59,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-201.506


 
Te Amsterdam, gedrukt by ADAM MEYER, op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in de Zwarte Hen.
Datering 1756-1791.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-201.506

* * *

7277
Stryk Weg en Geef Wat
Jaar:
1780 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Egmont
Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nummer(s):
RP-P-OB-77.389


 
Gedrukt by de Erve de Weduwe JACOBUS van EGMONT, op de Reguliers Bree-Straat, tot Amsterdam.
Douiwe Egberts gaf in 1972 een replica uit van een ingekleurde versie van dit spel.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-77.389


* * *

7278
Stryk Weg en Geef Wat
Jaar:
1780 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Egmont
Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten


 
Gedrukt by de Erve de Weduwe JACOBUS van EGMONT
(tekst ontbreekt deels)

Collectie Eric van Waarden

* * *

16622
Het Nieuw Vermakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1782
Uitgevers / Fabrikanten:
Vermeulen
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Doggersbank

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Afmetingen:
53,5 x 41 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-77.375


 
Kopergravure in kleur. Het spel verwijst naar de Vierde Engelse Oorlog van 1780-1784 tussen de Hollandse vloot van schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman en de Engelse vloot van admiraal Hyde-Parker. Geen van beide partijen kwam als duidelijke winnaar uit de strijd. In het midden een tekening van de vlaggeschepen van beide vloten met boven de "Admiraal de Ruyter" en onder "The Fortitude".

Foto 1: Maritiem Museum Rotterdam
Foto 2: Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-77.375

* * *

19180
Het Nieuw Vermakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1782
Uitgevers / Fabrikanten:
Vermeulen
Algemene spelnamen:
Uilenspel
Uilenbord
Doggersbank

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Afmetingen:
53,5 x 41 cm


 
Kopergravure in zwart-wit. Het spel verwijst naar de Vierde Engelse Oorlog van 1780-1784 tussen de Hollandse vloot van schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman en de Engelse vloot van admiraal Hyde-Parker. Geen van beide partijen kwam als duidelijke winnaar uit de strijd. In het midden een tekening van de vlaggeschepen van beide vloten met boven de "Admiraal de Ruyter" en onder "The Fortitude".
Onder de spelregels: In 'sHage, by B. VERMEULEN, Boekverkoper op de Groote Markt by 't Boterhuis 1782.

Collectie Eric van Waarden

* * *

16625
Het Nieuw vermaakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1785 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Koene
Algemene spelnamen:
Doggersbank
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Bouwens, A


 
Met 'Doggers-Bank' in donkere achergrond. In de vier hoeken medaillons voorstellende: George III, Willem V, staande leeuw met driekleur, waarboven vrijheidshoed en hondje (de Republiek) met neergehaalde Engelse vlag. Rechts onder: A.Bouwens. Verder: 'Te Amsterdam, by S. en W. Koene, Boekdrukkers, Boek- en Papierverkoopers, op de Linde Gracht. Te dateren ná 1781.

Foto: Marine Museum Den Helder


* * *

7968
Het Nieuw vermaakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1785 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Koene
Algemene spelnamen:
Doggersbank
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Bouwens, A
Afmetingen:
38 x 50 cm


 
Kleurenhoutsnede in rood, roze, groen, geel. In de vier hoeken medaillons voorstellende: George III, Willem V, staande leeuw met driekleur, waarboven vrijheidshoed en hondje (de Republiek) met neergehaalde Engelse vlag. Rechts onder: A.Bouwens. Verder: 'Te Amsterdam, by S. en W. Koene, Boekdrukkers, Papier- en Boekverkoopers, op de Lindegragt. Te dateren ná 1781.

Foto 1: Giochi dell'Oca
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

16660
Het Nieuw vermaakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1785 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Koene
Algemene spelnamen:
Doggersbank
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Bouwens, A
Afmetingen:
43 x 52 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-85.191


 
Ongekleurde houtsnede. In de vier hoeken medaillons voorstellende: George III, Willem V, staande leeuw met driekleur, waarboven vrijheidshoed en hondje (de Republiek) met neergehaalde Engelse vlag. Rechts onder: A.Bouwens. Verder: 'Te Amsterdam, by S. en W. Koene, Boekdrukkers, Boek- en Papierverkoopers, op de Linde Gracht. Te dateren ná 1781.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-85.191

* * *

16624
Het Nieuw vermaakelyk Spel Genaamt Doggers-Bank
Jaar:
1785 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Koene
Algemene spelnamen:
Doggersbank
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Bouwens, A


 
Kleurenhoutsnede in rood, roze, groen, geel. In de vier hoeken medaillons voorstellende: George III, Willem V, staande leeuw met driekleur, waarboven vrijheidshoed en hondje (de Republiek) met neergehaalde Engelse vlag. Rechts onder: A.Bouwens. Verder: 'Te Amsterdam, by S. en W. Koene, Boekdrukkers, Boek- en Papierverkoopers, op de Linde Gracht. Te dateren ná 1781.

Collectie Speelgoedmuseum Deventer


* * *

16659
Het Nederlands vermaakeleik Gedenkblad om te Spelen
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Noothoven van Goor Leiden
Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Secundo, Pietra Aratino
Afmetingen:
42 x 42 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-77.560


 
In zwart/wit.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-77.560

* * *

10613
Het Nederlands vermaakeleik Gedenkblad om te Spelen
Jaar:
1786
Uitgevers / Fabrikanten:
Noothoven
Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Secundo, Pietra Aratino
Afmetingen:
42 x 42 cm


 
In kleur.

Foto: Atlas van Stolk

* * *

   
  01 02 03 04 05
Uilenbord  [90]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links