Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Hausemann & Hötte / Jumbo / NSF / King / Papita / Diabolo

Jumbo Spelen

Deze pagina bevat tevens achtergrond informatie over NSF, Diabolo, Papita en King.

Over de geschiedenis van Jumbo, oorspronkelijk geheten Hausemann & Hötte, is veel informatie beschikbaar. Onderstaand is onder meer een samenvatting van informatie uit het Amsterdams Stadsarchief en het jubileumboek "125 jaar Hausemann & Hötte", dat in 1978 verscheen. Het geheel is aangevuld met eigen informatie die ik in de loop der tijd heb verzameld.


Ontstaan

Op 1 januari 1853 vestigde Engelbert Hausemann zich in Amsterdam. Hausemann was op 4 oktober 1815 geboren in het plaatsje Mengede, in Noordrijn-Westfalen, vlakbij Dortmund . Het Algemeen adresboek van 1855-1856 vermeldt als adres: Nieuwezijds Achterburgwal bij de


Affiche van de Kramerij
(klik voor een vergroting)

Korsjespoortsteeg en Damrak hoek Vrouwensteeg. Op het laatste adres begon hij zijn kantoor van de Agentuur- en Commissiehandel in  Kramerijen. In 1859 vestigde Engelbert Hausemann zich aan de Oudeschans 72 (woonhuis) en Kromboomsloot 59 (pakhuis met magazijn).

Engelbert Hausemann verkocht een keur aan artikelen: van degenstokken tot odeur, van bokken en schapen tot overschoenen, van strohoeden tot wagenbeslag, een heuse winkel van Sinkel.

In 1860 trad zijn zeventien-jarige neef Wilhelm Hötte bij hem in dienst. Al snel klom de jonge Hötte op tot vertegenwoordiger. Op 27 december 1882 werd een firma opgericht waaraan beide mannen hun naam verbonden: de firma Hausemann en Hötte. De kinderloze Engelbert Hausemann bleef firmant tot zijn 72e jaar, in 1887. In dat jaar sloten hij en Wilhelm Hötte een onderhandse overeenkomst waarbij Hötte het recht behield om de firmanaam te handhaven.

Engelbert Hausemann

Wilhelm Hötte

 Oprichting van de N.V.
De firma breidde zich gestaag uit en werd in 1905 omgezet in N.V. Agenturen- en groothandel v/h Hausemann en Hötte. Na het overlijden van Wilhelm Hötte werd Gustav Hötte de nieuwe directeur. In 1907 werd het pakhuis Kromboomsloot 61 gekocht, in 1917 het pakhuis Kromboomsloot 57 en tenslotte in 1918 het pand Oudeschans 70.

In 1920 richtte N.V. Hausemann en Hötte samen met de in Londen gevestigde handelaar W.K. Seelig en de in Ludendorff (Duitland) gevestigde fabrikant Walter Noelle een nieuw bedrijf op: N.V. Extensa, maatschappij voor internationale import en export. Extensa was gevestigd aan de Herengracht nr. 252. In 1932 nam Extensa een belang in N.V. Agentuur- en Commissiehandel voorheen A.A. van der Kolk Vedeka, afdeling speelgoed. Hierdoor deed in de jaren twintig speelgoed zijn intrede in het bedrijf. Hausemann en Hötte vertegenwoordigde een reeks spellen van J.W.S & S (Spear), waarvan de succesvolste vanaf 1923 wel Mensch Erger je Niet was dat vanaf 1934 in eigen beheer onder licentie werd uitgebracht. Daarnaast werden onder meer Hornby Meccano bouwdozen, Continental Caoutchouc gummiballen, de poppenwagens en vliegende hollanders van Heinrichmaier en Wunsch, 'Jutta-poppen' van Dressel en de mondharmonica's van Hohner geïmporteerd. De periode 1905 - 1921 was een zeer gunstige voor het bedrijf.

Hausemann en Hötte en Jumbo
Vanaf 1922 trad een gestage omzetdaling in, die werd verergerd door de tegenvallers in de exploitatie van Extensa en v/h van der Kolk. In 1936 trad een derde generatie Hötte toe tot de directie. Walter en Gustav Hötte traden af als directeur en werden vervangen door Edmund Hötte en Casper F. Dieckerhoff.
Het traditionele grossiersbedrijf ondervond zware concurrentie door de opkomst van de eenheidsprijzen-winkels en goedkope Japanse artikelen. Ook leverden fabrikanten in toenemende mate rechtstreeks aan hun afnemers, waardoor de agenturen in het leveringspakket van Hausemann en Hötte in belang hadden ingeboet. ,,Wij zijn er in den laatsten tijd toe overgegaan eenige speciaalartikelen onder eigen beheer hier te laten vervaardigen, om zoodoende gedeeltelijk onafhankelijk van het buitenland te geraken.". Het olifantje Jumbo deed daardoor rond 1936 zijn intrede in het leveringsprogramma van Hausemann en Hötte. Men koos voor een olifant om daarmee aan te geven dat het speelgoed van Hausemann & Hötte zo sterk was dat men er op kon staan.

De nieuwe directie moest nog meer erfenissen uit het verleden oplossen. De bedrijfsvoering van N.V. Extensa werd meer op afstand gezet; het pand aan de Herengracht 252 werd verhuurd en medio oktober 1940 werd N.V. Extensa opgeheven. Men slaagde er echter pas in 1951 in Vedeka van de hand te doen.

De oorlog maakte een oriëntatie op de binnenlandse markt noodzakelijk. Alle importen uit Duitsland werden stopgezet. Engelse producten konden al sinds 1939 niet meer geïmporteerd worden, zodat alle importen stil kwamen te liggen. Men wilde voortaan niet langer afhankelijk zijn van de import van speelgoed, maar ook speelgoed uitbrengen onder het eigen merk Jumbo. Dit leidde na de oorlog tot de aankoop van de kartonnagefabriek Best Ever in 1949, die werd omgedoopt in de Nederlandse Spellenfabriek. Tot 1955 had Hausemann en Hötte slechts een belang in de NSF, maar in dat jaar werd een meerderheid van het aandelenkapitaal verworven. De Nederlandse Spellenfabriek was tot en met 1963 in de Zwanenburgerstraat nr. 21-27 en in de Lange Houtstraat 24 gevestigd. Daarna werd de NSF verplaatst naar een aantal panden aan de Kromboomsloot om vanaf 1967 een economische eenheid met N.V. Hausemann en Hötte te vormen. In 1972 werd de NSF omgezet in een B.V. De vestiging aan een smalle Amsterdamse gracht leverde zoveel logistieke problemen op dat in 1973 besloten werd de productie buiten Amsterdam te vestigen in het Westfriese Wognum.

Groei
Vanaf de jaren vijftig nam de welvaart toe en dat vertaalde zich in een sterke omzetgroei van de vennootschap.  Hausemann en Hötte profiteerde vanaf het eind van de jaren vijftig van een aantal rages en nieuwigheden, zoals bijvoorbeeld de introductie van Stratego, waarvan men de licentie had overgenomen van Smeets & Schippers, en van de spellen Jokari, Twister en Electro. Eind jaren '50 begon Hausemann & Hötte met de export van spellen naar andere landen. En dat komt dan ook tot in uiting in het logo. Het woord 'Spellen' wordt in acht talen toegevoegd: Spellen, Jeux, Games, Spel, Giochi, Juegos, Spiele, Spil.
In de samenstelling van de omzet signaleerde de directie vanaf de tweede helft van de jaren vijftig dat het aandeel van de Jumbo-spellen toenam en het aandeel van onder andere Meccano, Dinky Toys, Hornby en Schuco afnam vanwege de toenemende concurrentie van onder andere Corgi Toys, Matchbox, Lego, Faller en Fleischmann. Vanaf het begin van de jaren zestig werden een aantal merken ondergebracht in de afdeling Technisch Speelgoed Modelbouw. De tendens dat de omzet van geïmporteerde producten afnam, bleek echter onomkeerbaar. De import van onder andere Dinky Toys werd in 1978 stopgezet.

Het accent kwam vanaf dat jaar steeds meer te liggen op het ontwerpen, produceren, verkopen en exporteren van spellen en van puzzle's onder het eigen merk Jumbo. Als strategie werd gekozen: concentreren op eigen producten met een eigen verkoopapparaat. Naast Jumbo kwamen sinds het midden van de jaren vijftig achtereenvolgens de goedkopere B-merken Diabolo (info niet zeker), Papita en King op de markt. In de loop van de jaren zeventig en tachtig nam het belang van de export voor het bedrijf enorm toe. In onder andere België, Duitsland en Frankrijk ontstonden zelfstandige Jumbo-vestigingen; in andere landen werd samengewerkt met agenten. In 1990 werd Jumbo Nederland verzelfstandigd tot een aparte verkooporganisatiee. Vanuit het moederbedrijf Hausemann en Hötte werden productontwikkeling, administratie en vergelijkbare concerndiensten geleid.

Ontwikkeling van het Logo


Het eerste logo uit 1936, dat in eerste instantie op het houten speelgoed werd gebruikt. Men treft dit aan tot ca. 1946.


1949-1955. Logo van de Nederlandse Spellen Fabriek die in de beginjaren voornamelijk voor Jumbo produceerde.


±1946 - ±1952. Het logo in een (op het deksel geel) horizontaal balkje met de tekst JUMBO SPELEN toegevoegd.


±1952 - ±1955. de tekst HH is vervangen door JUMBO.


In 1953 mocht Jumbo zich hofleverancier noemen. deze afbeelding treft men daarna vaak aan in de binnenkant van het deksel.


±1955 - ±1965. Introductie van het goedkopere B-merk Diabolo, dat zijn oorsprong in de NSF had (info niet zeker).

±1955 - ±1961. Diverse kleuren, afhankelijk van wat het beste bij het deksel of de onderdelen pastte. De zwart-omrande olifant werd vooral aan het eind van de jaren '50 toegepast, maar komt ook daarna nog voor.


±1961 - ±1972. een
® (Registered) wordt rechtsonder toegevoegd aan het logo, dat zelf in diverse kleuren blijft, inclusief het zwartomrande type. Vaak wordt het tekentje echter ook nog weggelaten op enkel Nederlanstalige spellen.


1965-midden jaren '80. Introductie van het  B-merk Papita.


±1972. de ® verhuist naar rechtsboven en wordt het "staartje". Nog steeds diverse kleuren maar rood begint de overhand te krijgen.


±1978 - 2008. Het olifantje staat in een wit vlakje en is nu definitief rood.


Vanaf ca. 1986 werd het B-merk Papita geleidelijk vervangen door de opvolger King.


2008 - heden. Het witte vlakje is verdwenen en het olifantje heeft een wit randje gekregen.


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088
Jumbo  [1758]
16117
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
In 1934 nam Hausemann en Hötte een licentie op het zelf uitbrengen van de Mensch Erger Je Niet spellen in Nederland. Vermoedelijk zijn rond dat moment ook de aanduidingen D.R.G.M. en D.R.W.Z. definitief verdwenen. Derhalve zou dit een exemplaar kunnen zijn van die eerste uitgave van H&H.De titel aan de binnenzijde luidt nu "Speelregels Mensch Erger je Niet" en er is geen aanduiding meer van J.F. Schmidt. Bord in het midden gevouwen.

* * *

268
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
27 x 16 cm


 
Doos zonder de aanduidingen D.R.G.M. en D.R.W.Z. De rand van binnendoos is wit. Aan de binnenzijde is een vierkant bakje gemonteerd met nietjes. De afbeelding is op het deksel geplakt. Bord buiten het midden gevouwen.

* * *

11515
Mensch erger je niet !
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
28,5 x 19 x 2,5 cm
Nummer(s):
3a


 
Deze versie met opgeplakte afbeelding toont de tekst "Het Meest Origineele Spel" in een zwart balkje. Dit veranderde later weer in "Het Meest Gespeelde Spel". Deze zwarte balk werd al eerder uitgeprobeerd op de vierkante doos van Schmidt, toen nog met de tekst "Het meest gezochte origineel spel". Op het deksel verder de tekst "Wettig Gedep." en linksboven onder de zwarte balk de tekst: No3a
Een soortgelijke codering trof ik aan op het Franse spel zoals afgebeeld op foto 5.

Foto 1-3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

6867
Mensch erger je niet !
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
28,5 x 19 x 2,5 cm
Nummer(s):
3a


 
Het zelfde spel als Index Nr 11515 met als klein verschil dat aan de binnenzijde in de bovenhoeken van de deksel 2 vakken in rode tekst staan met promotie voor een tweetal andere spelen van Jumbo: Wees op je hoede en Wie klopt daar.
Op het deksel verder de tekst "Wettig Gedep." en linksboven onder de zwarte balk de tekst: No3a

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto 7: Robert Latour)

* * *

17920
Tafel Tennis
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Tafeltennis
Ping Pong

Behoort tot reeksen:
Sport Overig


 
Spelregels in oude spelling. Vergelijk ook Index Nr 6857.

* * *

6857
Tafel Tennis
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Tafeltennis
Ping Pong

Behoort tot reeksen:
Sport Overig


 
Vergelijk ook Index Nr 17920.

Foto's: Robert Latour

* * *

326
Wees op je hoede !
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

10795
Wees op je hoede !
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 
In het deksel van de doos het Jumbo logo zoals dat werd gebruikt vanaf 1936.

Foto 1,2: Amsterdams Historisch Museum


* * *

1923
Wees op je hoede !
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

14671
Venster Kleuren
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Met 6 sprookjes-transparanten geteekend door Rie Cramer. Foto 3 toont een exemplaar van het Amsterdams Historisch Museum zonder Jumbo logo.

* * *

227
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1937 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
29 x 18 x 2 cm


 
Op de doos staan de teksten "Wettig Gedep." en "Nederlandsch Fabrikaat". De afbeelding is op het deksel gedrukt. In het deksel een aanbeveling voor het nieuwe spel "Wees op je hoede". Spelregels nog in oude spelling.

Foto's: Boppes Vintage en Antiek

* * *

6969
The New Game Totopoly
Jaar:
1938
Uitgevers / Fabrikanten:
Waddington
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Wedrenspel
Totopoly
Favoriet


 
Net als bij de eerste Engelse Monopoly versie in Nederland werd in 1938 ook het Engelse Totopoly in Nederland verkocht met los bijgevoegde Nederlandse spelregels. De spelregels zijn dit keer afkomstig van Hausemann & Hötte, zoals is te zien onderaan de laatste pagina (zie foto 8).

Het betreft ook hier een doosje met spelattributen en een los speelbord. Het bord heeft binnenin 2 speelbanen (foto 3 en 4) die geheel uit 1 vel zijn. De ene baan is voor de helft op de linkerbinnenzijde van het zwarte karton geplakt, de andere speelbaan identiek maar dan aan de rechterbinnenkant. Deze vellen zijn niet aan elkaar geplakt dus is van beide de helft van de achterkant zichtbaar. Het speelbord toont de tekst "PATENT APPLIED FOR".

Het spel werd rond 1941 in Nederland door Perlstein & Roeper Bosch opgevolgd in de vorm van Favoriet, zeer waarschijnlijk omdat als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het Engelse Totopoly niet langer kon worden ingevoerd. Een soortgelijke ontwikkeling vond plaats bij de eerste Nederlandse versie van Monopoly met Nederlandse straatnamen door Perry en Perlstein & Roeper Bosch.

De geclaimde eerste Engelse versie, eveneens uit 1938, had een langwerpig groen doosje met los groen bord en metalen paarden met ruiters. Ik acht het echter waarschijnlijker dat deze groene versie en de zwarte versie met papieren ruiters op houten blokjes naast elkaar werden uitgegeven als luxe en normale versie, daar de versie met Nederlandse spelregels met zekerheid ook al in 1938 werd uitgegeven. Daarnaast was er een versie met een grote zwarte doos waar ook het bord in kon worden bewaard.

Na deze versies met als titel "THE NEW GAME TOTOPOLY" en tekst "PATENT APPLIED FOR" kwam er in 1940 een versie met "PATENT No. 505365" en titel "THE GREAT RACE GAME TOTOPOLY", eveneens in een los zwart doosje en los bord, terwijl de luxe versie een groen doosje had met een celluloid venster en metalen ruiters. Er verscheen in 1949 een versie met een vernieuwde tekening op de deksel waarna nog diverse andere versies volgden.

Foto 1(doosje),2,7,8(boven): Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge


* * *

6405
Totopoly Hausemann brieven
Jaar:
1938
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Wedrenspel
Totopoly
Favoriet

Behoort tot reeksen:
Curiosa


 
Enige correspondentie betreffende Totopoly van Hausemann & Hötte naar de detailhandel.

Foto's: Stadsarchief Amsterdam


* * *

17887
Wees op je hoede !
Jaar:
1938 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

6352
nu is het tijd ! 5 dec
Jaar:
1939
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Catalogus / Folder


 
Foto's: Stadsarchief Amsterdam

* * *

15119
Mensch erger je niet !
Jaar:
1939 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
In de doos een apart vakje met een bekertje voor de dobbelsteen. In de zwarte balk de tekst "Het meest origineele spel". Spelregels nog in oude spelling. In het deksel een aanbeveling voor het nieuwe spel "Wees op je hoede". Afbeelding op het deksel geplakt. Op de doos staan de teksten "Wettig Gedep." en "Nederlandsch Fabrikaat".

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

333
Kent uw eigen land - Geheel nieuw gezelschapsspel
Jaar:
1939
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Kent Uw Eigen Land
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Afmetingen:
45 x 27 cm
Nummer(s):
K744


 
Rode doos. Speelbord 52 x 40 cm. Inhoud: kartonnen blad met kaart van Nederland, 6 houten pionnen, een aantal gekleurde kartonnen rondjes, gebruiksaanwijzing. Voor het eerst uitgegeven in 1939. De gebruiksaanwijzing op foto 4 toont het kennummer K744 waaruit blijkt dat deze eerste versie zeker tot 1942 werd uitgegeven.

Foto 1,3,4: Thea Stegeman
Foto 2: Amsterdams Historisch Museum.
Foto 6,7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

17087
Jumbo Mozaiek
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mozaik / Mosaic
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Mogelijk van dezelfde fabrikant als Profilo.

* * *

18851
Turner Blox - Bouwdoos met blanke hardhouten blokken
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Collectie Amsterdams Historisch Museum

* * *

373
Wees op je hoede !
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 
Met opdruk "Nederlandsch Fabrikaat", hetgeen duidt op een Jumbo spel (NSF) vóór Jumbo met de logos in het gele balkje begon (1946).

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links