Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Hausemann & Hötte / Jumbo / NSF / King / Papita / Diabolo

Jumbo Spelen

Deze pagina bevat tevens achtergrond informatie over NSF, Diabolo, Papita en King.

Over de geschiedenis van Jumbo, oorspronkelijk geheten Hausemann & Hötte, is veel informatie beschikbaar. Onderstaand is onder meer een samenvatting van informatie uit het Amsterdams Stadsarchief en het jubileumboek "125 jaar Hausemann & Hötte", dat in 1978 verscheen. Het geheel is aangevuld met eigen informatie die ik in de loop der tijd heb verzameld.


Ontstaan

Op 1 januari 1853 vestigde Engelbert Hausemann zich in Amsterdam. Hausemann was op 4 oktober 1815 geboren in het plaatsje Mengede, in Noordrijn-Westfalen, vlakbij Dortmund . Het Algemeen adresboek van 1855-1856 vermeldt als adres: Nieuwezijds Achterburgwal bij de


Affiche van de Kramerij
(klik voor een vergroting)

Korsjespoortsteeg en Damrak hoek Vrouwensteeg. Op het laatste adres begon hij zijn kantoor van de Agentuur- en Commissiehandel in  Kramerijen. In 1859 vestigde Engelbert Hausemann zich aan de Oudeschans 72 (woonhuis) en Kromboomsloot 59 (pakhuis met magazijn).

Engelbert Hausemann verkocht een keur aan artikelen: van degenstokken tot odeur, van bokken en schapen tot overschoenen, van strohoeden tot wagenbeslag, een heuse winkel van Sinkel.

In 1860 trad zijn zeventien-jarige neef Wilhelm Hötte bij hem in dienst. Al snel klom de jonge Hötte op tot vertegenwoordiger. Op 27 december 1882 werd een firma opgericht waaraan beide mannen hun naam verbonden: de firma Hausemann en Hötte. De kinderloze Engelbert Hausemann bleef firmant tot zijn 72e jaar, in 1887. In dat jaar sloten hij en Wilhelm Hötte een onderhandse overeenkomst waarbij Hötte het recht behield om de firmanaam te handhaven.

Engelbert Hausemann

Wilhelm Hötte

 Oprichting van de N.V.
De firma breidde zich gestaag uit en werd in 1905 omgezet in N.V. Agenturen- en groothandel v/h Hausemann en Hötte. Na het overlijden van Wilhelm Hötte werd Gustav Hötte de nieuwe directeur. In 1907 werd het pakhuis Kromboomsloot 61 gekocht, in 1917 het pakhuis Kromboomsloot 57 en tenslotte in 1918 het pand Oudeschans 70.

In 1920 richtte N.V. Hausemann en Hötte samen met de in Londen gevestigde handelaar W.K. Seelig en de in Ludendorff (Duitland) gevestigde fabrikant Walter Noelle een nieuw bedrijf op: N.V. Extensa, maatschappij voor internationale import en export. Extensa was gevestigd aan de Herengracht nr. 252. In 1932 nam Extensa een belang in N.V. Agentuur- en Commissiehandel voorheen A.A. van der Kolk Vedeka, afdeling speelgoed. Hierdoor deed in de jaren twintig speelgoed zijn intrede in het bedrijf. Hausemann en Hötte vertegenwoordigde een reeks spellen van J.W.S & S (Spear), waarvan de succesvolste vanaf 1923 wel Mensch Erger je Niet was dat vanaf 1934 in eigen beheer onder licentie werd uitgebracht. Daarnaast werden onder meer Hornby Meccano bouwdozen, Continental Caoutchouc gummiballen, de poppenwagens en vliegende hollanders van Heinrichmaier en Wunsch, 'Jutta-poppen' van Dressel en de mondharmonica's van Hohner geïmporteerd. De periode 1905 - 1921 was een zeer gunstige voor het bedrijf.

Hausemann en Hötte en Jumbo
Vanaf 1922 trad een gestage omzetdaling in, die werd verergerd door de tegenvallers in de exploitatie van Extensa en v/h van der Kolk. In 1936 trad een derde generatie Hötte toe tot de directie. Walter en Gustav Hötte traden af als directeur en werden vervangen door Edmund Hötte en Casper F. Dieckerhoff.
Het traditionele grossiersbedrijf ondervond zware concurrentie door de opkomst van de eenheidsprijzen-winkels en goedkope Japanse artikelen. Ook leverden fabrikanten in toenemende mate rechtstreeks aan hun afnemers, waardoor de agenturen in het leveringspakket van Hausemann en Hötte in belang hadden ingeboet. ,,Wij zijn er in den laatsten tijd toe overgegaan eenige speciaalartikelen onder eigen beheer hier te laten vervaardigen, om zoodoende gedeeltelijk onafhankelijk van het buitenland te geraken.". Het olifantje Jumbo deed daardoor rond 1936 zijn intrede in het leveringsprogramma van Hausemann en Hötte. Men koos voor een olifant om daarmee aan te geven dat het speelgoed van Hausemann & Hötte zo sterk was dat men er op kon staan.

De nieuwe directie moest nog meer erfenissen uit het verleden oplossen. De bedrijfsvoering van N.V. Extensa werd meer op afstand gezet; het pand aan de Herengracht 252 werd verhuurd en medio oktober 1940 werd N.V. Extensa opgeheven. Men slaagde er echter pas in 1951 in Vedeka van de hand te doen.

De oorlog maakte een oriëntatie op de binnenlandse markt noodzakelijk. Alle importen uit Duitsland werden stopgezet. Engelse producten konden al sinds 1939 niet meer geïmporteerd worden, zodat alle importen stil kwamen te liggen. Men wilde voortaan niet langer afhankelijk zijn van de import van speelgoed, maar ook speelgoed uitbrengen onder het eigen merk Jumbo. Dit leidde na de oorlog tot de aankoop van de kartonnagefabriek Best Ever in 1949, die werd omgedoopt in de Nederlandse Spellenfabriek. Tot 1955 had Hausemann en Hötte slechts een belang in de NSF, maar in dat jaar werd een meerderheid van het aandelenkapitaal verworven. De Nederlandse Spellenfabriek was tot en met 1963 in de Zwanenburgerstraat nr. 21-27 en in de Lange Houtstraat 24 gevestigd. Daarna werd de NSF verplaatst naar een aantal panden aan de Kromboomsloot om vanaf 1967 een economische eenheid met N.V. Hausemann en Hötte te vormen. In 1972 werd de NSF omgezet in een B.V. De vestiging aan een smalle Amsterdamse gracht leverde zoveel logistieke problemen op dat in 1973 besloten werd de productie buiten Amsterdam te vestigen in het Westfriese Wognum.

Groei
Vanaf de jaren vijftig nam de welvaart toe en dat vertaalde zich in een sterke omzetgroei van de vennootschap.  Hausemann en Hötte profiteerde vanaf het eind van de jaren vijftig van een aantal rages en nieuwigheden, zoals bijvoorbeeld de introductie van Stratego, waarvan men de licentie had overgenomen van Smeets & Schippers, en van de spellen Jokari, Twister en Electro. Eind jaren '50 begon Hausemann & Hötte met de export van spellen naar andere landen. En dat komt dan ook tot in uiting in het logo. Het woord 'Spellen' wordt in acht talen toegevoegd: Spellen, Jeux, Games, Spel, Giochi, Juegos, Spiele, Spil.
In de samenstelling van de omzet signaleerde de directie vanaf de tweede helft van de jaren vijftig dat het aandeel van de Jumbo-spellen toenam en het aandeel van onder andere Meccano, Dinky Toys, Hornby en Schuco afnam vanwege de toenemende concurrentie van onder andere Corgi Toys, Matchbox, Lego, Faller en Fleischmann. Vanaf het begin van de jaren zestig werden een aantal merken ondergebracht in de afdeling Technisch Speelgoed Modelbouw. De tendens dat de omzet van geïmporteerde producten afnam, bleek echter onomkeerbaar. De import van onder andere Dinky Toys werd in 1978 stopgezet.

Het accent kwam vanaf dat jaar steeds meer te liggen op het ontwerpen, produceren, verkopen en exporteren van spellen en van puzzle's onder het eigen merk Jumbo. Als strategie werd gekozen: concentreren op eigen producten met een eigen verkoopapparaat. Naast Jumbo kwamen sinds het midden van de jaren vijftig achtereenvolgens de goedkopere B-merken Diabolo (info niet zeker), Papita en King op de markt. In de loop van de jaren zeventig en tachtig nam het belang van de export voor het bedrijf enorm toe. In onder andere België, Duitsland en Frankrijk ontstonden zelfstandige Jumbo-vestigingen; in andere landen werd samengewerkt met agenten. In 1990 werd Jumbo Nederland verzelfstandigd tot een aparte verkooporganisatiee. Vanuit het moederbedrijf Hausemann en Hötte werden productontwikkeling, administratie en vergelijkbare concerndiensten geleid.

Ontwikkeling van het Logo


Het eerste logo uit 1936, dat in eerste instantie op het houten speelgoed werd gebruikt. Men treft dit aan tot ca. 1946.


1949-1955. Logo van de Nederlandse Spellen Fabriek die in de beginjaren voornamelijk voor Jumbo produceerde.


±1946 - ±1952. Het logo in een (op het deksel geel) horizontaal balkje met de tekst JUMBO SPELEN toegevoegd.


±1952 - ±1955. de tekst HH is vervangen door JUMBO.


In 1953 mocht Jumbo zich hofleverancier noemen. deze afbeelding treft men daarna vaak aan in de binnenkant van het deksel.


±1955 - ±1965. Introductie van het goedkopere B-merk Diabolo, dat zijn oorsprong in de NSF had (info niet zeker).

±1955 - ±1961. Diverse kleuren, afhankelijk van wat het beste bij het deksel of de onderdelen pastte. De zwart-omrande olifant werd vooral aan het eind van de jaren '50 toegepast, maar komt ook daarna nog voor.


±1961 - ±1972. een
® (Registered) wordt rechtsonder toegevoegd aan het logo, dat zelf in diverse kleuren blijft, inclusief het zwartomrande type. Vaak wordt het tekentje echter ook nog weggelaten op enkel Nederlanstalige spellen.


1965-midden jaren '80. Introductie van het  B-merk Papita.


±1972. de ® verhuist naar rechtsboven en wordt het "staartje". Nog steeds diverse kleuren maar rood begint de overhand te krijgen.


±1978 - 2008. Het olifantje staat in een wit vlakje en is nu definitief rood.


Vanaf ca. 1986 werd het B-merk Papita geleidelijk vervangen door de opvolger King.


2008 - heden. Het witte vlakje is verdwenen en het olifantje heeft een wit randje gekregen.


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087
Jumbo  [1729]
16117
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
In 1934 nam Hausemann en Hötte een licentie op het zelf uitbrengen van de Mensch Erger Je Niet spellen in Nederland. Vermoedelijk zijn rond dat moment ook de aanduidingen D.R.G.M. en D.R.W.Z. definitief verdwenen. Derhalve zou dit een exemplaar kunnen zijn van die eerste uitgave van H&H.De titel aan de binnenzijde luidt nu "Speelregels Mensch Erger je Niet" en er is geen aanduiding meer van J.F. Schmidt. Bord in het midden gevouwen.

* * *

268
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1934 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
27 x 16 cm


 
Doos zonder de aanduidingen D.R.G.M. en D.R.W.Z. De rand van binnendoos is wit. Aan de binnenzijde is een vierkant bakje gemonteerd met nietjes. De afbeelding is op het deksel geplakt. Bord buiten het midden gevouwen.

* * *

17920
Tafel Tennis
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Tafeltennis
Ping Pong

Behoort tot reeksen:
Sport Overig


 
Spelregels in oude spelling.

* * *

326
Wees op je hoede !
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

11515
Mensch erger je niet !
Jaar:
1935 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
28,5 x 19 x 2,5 cm


 
Deze versie met opgeplakte afbeelding toont de tekst "Het Meest Origineele Spel" in een zwart balkje. Dit veranderde later weer in "Het Meest Gespeelde Spel". Deze zwarte balk werd al eerder uitgeprobeerd op de vierkante doos van Schmidt, toen nog met de tekst "Het meest gezochte origineel spel". Op het deksel verder de tekst "Wettig Gedep." en linksboven onder de zwarte balk de tekst: No3a
Een soortgelijke codering trof ik aan op het Franse spel zoals afgebeeld op foto 5.

Foto 1-3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

10795
Wees op je hoede !
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 
In het deksel van de doos het Jumbo logo zoals dat werd gebruikt vanaf 1936.

Foto 1,2: Amsterdams Historisch Museum


* * *

1923
Wees op je hoede !
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

14671
Venster Kleuren
Jaar:
1936
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Met 6 sprookjes-transparanten geteekend door Rie Cramer. Foto 3 toont een exemplaar van het Amsterdams Historisch Museum zonder Jumbo logo.

* * *

227
Mensch Erger Je Niet !
Jaar:
1937 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek
Afmetingen:
29 x 18 x 2 cm


 
Op de doos staan de teksten "Wettig Gedep." en "Nederlandsch Fabrikaat". De afbeelding is op het deksel gedrukt. In het deksel een aanbeveling voor het nieuwe spel "Wees op je hoede". Spelregels nog in oude spelling.

Foto's: Boppes Vintage en Antiek

* * *

17887
Wees op je hoede !
Jaar:
1938 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 


* * *

15119
Mensch erger je niet !
Jaar:
1939 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
In de doos een apart vakje met een bekertje voor de dobbelsteen. In de zwarte balk de tekst "Het meest origineele spel". Spelregels nog in oude spelling. In het deksel een aanbeveling voor het nieuwe spel "Wees op je hoede". Afbeelding op het deksel geplakt. Op de doos staan de teksten "Wettig Gedep." en "Nederlandsch Fabrikaat".

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

333
Kent uw eigen land - Geheel nieuw gezelschapsspel
Jaar:
1939
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Kent Uw Eigen Land
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Afmetingen:
45 x 27 cm
Nummer(s):
K744


 
Rode doos. Speelbord 52 x 40 cm. Inhoud: kartonnen blad met kaart van Nederland, 6 houten pionnen, een aantal gekleurde kartonnen rondjes, gebruiksaanwijzing. Voor het eerst uitgegeven in 1939. De gebruiksaanwijzing op foto 4 toont het kennummer K744 waaruit blijkt dat deze eerste versie zeker tot 1942 werd uitgegeven.

Foto 1,3,4: Thea Stegeman
Foto 2: Amsterdams Historisch Museum.
Foto 6,7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

17087
Jumbo Mozaiek
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Mozaik / Mosaic
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Mogelijk van dezelfde fabrikant als Profilo.

* * *

18851
Turner Blox - Bouwdoos met blanke hardhouten blokken
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Collectie Amsterdams Historisch Museum

* * *

373
Wees op je hoede !
Jaar:
1940 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Vang de muis
Mis Poes


 
Met opdruk "Nederlandsch Fabrikaat", hetgeen duidt op een Jumbo spel (NSF) vóór Jumbo met de logos in het gele balkje begon (1946).

* * *

908
Indie Kwartet
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Kwartet
Insulinde
Indie

Afmetingen:
11,3 x 7,6 cm
Nummer(s):
K744


 
Rood doosje. Uitgegeven eind 1941 onder toezicht van het Koloniaal Instituut. Met Kennummer K744. Eerste uitgave van dit kwartet dat rond 1948 opnieuw werd uitgegeven onder de naam "Insulinde kwartet". Scholen die minimaal 36 exemplaren van dit kwartet bestelden kregen er gratis een kaart van Oost Indie bij.
 
Foto 5-7: Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

7683
Indie Kwartetspel
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Kwartet
Insulinde
Indie

Afmetingen:
11,3 x 7,6 cm
Nummer(s):
K744


 
Zwart doosje. Uitgegeven eind 1941 onder toezicht van het Koloniaal Instituut. Eerste uitgave van dit kwartet dat rond 1948 opnieuw werd uitgegeven onder de naam "Insulinde kwartet". Scholen die minimaal 36 exemplaren van dit kwartet bestelden kregen er gratis een kaart van Oost Indie bij.

Foto 2: Amsterdams Historisch Museum.

* * *

13064
Profilo Bouwkunde voor jongens 1
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Profilo

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
23,5 x 22 x 5,5 cm
Nummer(s):
1


 
Vervaardiger/fabrikant: Duinker & Verruijt NV (D&V), Alphen aan de Rijn. de octrooigegevens op foto 5 vermelden een aanvraag op 21 december 1942 en een verlening op 16 augustus 1946.

De heer Arnold Verruijt, voormalig hoogleraar Grondmechanica aan de TU Delft, vertelt hierover:

"Die steentjes werden in de oorlog gemaakt in de betonfabriek van mijn grootvader en vader (Duinker & Verruijt, te Alphen aan den Rijn). Door de oorlog was er weinig vraag naar tegels, trottoirbanden en dergelijke, en toen kwam mijn vader op het idee om speelgoedsteentjes te gaan maken. De marketing werd verzorgd door Hausemann & Hötte. Ik meen me te herinneren dat de heer Hötte wel bij ons thuis kwam, en wel eens een speeltje voor me meebracht. Ik was in 1940 geboren, en ben het kleine jongetje op de laatste doos, uit 1945. De grotere jongen is Enno Schouten, een neefje uit Oegstgeest. Naderhand is bij ons alles verloren gegaan, behalve het origineel van de foto op die doos."

De verkoop van de bouwdozen (een bouwkundig leermiddel voor de jeugd) was in handen van Hausemann en Hötte gevestigd in Amsterdam en is gestart medio 1943 met een ongedateerd schrijven aan de speelgoedhandel (foto 7 en 8). Wel wordt in dit schrijven er op aangedrongen om vroegtijdig te bestellen zodat de winkel ruim voor Sint Nicolaas bevoorraad zou kunnen worden.
Profilo was niet goedkoop gezien de prijslijst/bestelbon uit 1943. De winkelier kreeg daarop tussen de 33% en 40% korting afhankelijk van het aantal dozen dat hij bestelde.
Gezien de grondstof schaarste in 1944, immers de Duitsers hadden alle materialen nodig voor hun kustverdediging (Allantikwall) en de uitbreiding van andere verdedigingswerken, is het niet waarschijnlijk dat Profilo in 1944 geproduceerd werd. Ook na de bevrijding zal het een tijdje geduurd hebben voordat het wederom op de markt gebracht kon worden.
Profilo no 1 t/m 3a werd in eerste instantie op de markt gebracht in houten kisten met een getekende afbeelding daarop met als tekst: bouwkunde voor jongens. Profilo junior in kartonnen doosje als steenbouwdoos.
Profilo is zowel verkocht in bruin, zwarte als gele kisten en ook in kartonnen dozen. Na de oorlog is de afbeelding op de kisten gewijzigd in een foto van twee jongetjes waarvan er een genoemde A. Veruijt.
Zover bekend is het na 1946 niet meer geproduceerd en langzamerhand van de markt verdwenen
(achtergrond info opgesteld door Henri de Graaf, 30 mei 2015)

Foto's 1,2: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 3, 5-8: Collectie Henri de Graaf

* * *

13129
Profilo Bouwkunde voor jongens 1A
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Profilo

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
23,5 x 22 x 5,5 cm
Nummer(s):
1A


 
Foto's: Museum Rotterdam

* * *

15194
Profilo Bouwkunde voor jongens 2
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Jumbo
Hausemann Hotte

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Profilo

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
2


 
Vervaardiger/fabrikant: Duinker & Verruijt NV (D&V), Alphen aan de Rijn.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links