Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04 05
Luctor  [87]
339
Silhouetta
Jaar:
1941
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Perlstein Roeper Bosch

Algemene spelnamen:
Silhouetta
Auteurs / Designers:
Voss, H.D.
Voss, Peter

Afmetingen:
12,8 x 18,5 cm
Nummer(s):
K2034


 
Op de spelregels is het K-nummer K2034 te zien dat in de oorlogsjaren verplicht was op drukwerk. Ontwerp: H.D. Voss. Uit het artikeltje in het blad Nefeka op foto 8 blijkt dat het door Luctor geproduceerde spel door Perlstein & Roeper Bosch in de handel werd gebracht.

Gerard Martens schrijft hierover in zijn memoires:

"Het eerste spel, dat Luctor uitgaf was Silhouetta een soort kwartetspel. Al die spellen moesten natuurlijk gesorteerd worden en in de doosjes gedaan. Daartoe liepen enige meisjes rond een tafel en ze verzamelden al lopend, de kaarten, die nodig waren om een spel compleet te maken. Dat was natuurlijk geen doen en de technische dienst kreeg de opdracht om een draaiende tafel te maken, zodat de dames zittend haar werk konden doen. O, wee, als er aan het eind van de rit een kaart over was, of dat er een tekort was. Dan moesten ze alle doosjes weer open maken."

In tegenstelling tot de opmerking van Gerard Martens is dit eigenlijk geen kwartetspel maar meer een variant van Rummy. Het doel van het spel is om een complete set 'SILHOUETTA' te vormen, waarbij daarbinnen nog een afzonderlijke reeks zit van 2 T's die een compleet plaatje moeten vormen. Op elk van de kaarten staat één van de letters van het woord. De spelers krijgen een aantal kaarten, en nemen beurtelings een kaart van de stapel.
Er zouden volgens oud-Luctor medewerker Rob Smit van dit spel twee vormen moeten bestaan. Het doosje met de score-kaartjes en een afzonderlijk kaartspel.

Inhoud: 100 kaarten met silhoetten, 162 score kaartjes, spelregels (1 grote en 5 speelkaarten met spelregels).
 
Foto 3,4: Collectie Christine Sinninghe Damsté
Foto 6,7: Collectie Harm Bos
Foto 8: Jeannette Kok

* * *

428
De Jolige Puzzle-Beertjes
Jaar:
1941 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Jumbolino
Afmetingen:
20,5 x 14 x 3 cm
Nummer(s):
606


 
Het spel wordt genoemd in een inventarislijst van het Jeugdwerk te Kamp Vught uit 1943 (foto 7). Het ontbreken van een K-nummer duidt op een uitgave van begin 1941. Het spel werd zeker nog tot in 1947 verkocht, zie de advertentie op foto 8.
 
Foto 6: Collectie Geert Bekkering

* * *

18764
In de Dierentuin
Jaar:
1941 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Decor / Panorama
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Flora en Fauna


 
Twee doosjes met opzetdieren. De oorspronkelijke verdeling van de dieren over de doosjes is niet bekend en is ook niet geheel af te leiden uit de afbeeldingen op de doosjes. Mogelijk Luctor.

* * *

2245
De veerman de wolf de geiten de kool
Jaar:
1941 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Veerman Wolf Geit en Kool


 


* * *

17086
Horsie Horsie
Jaar:
1941 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Klok en Hamer
Schimmelspel


 


* * *

15837
Leren Lezen
Jaar:
1941 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Leren Lezen
Behoort tot reeksen:
Educatief


 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

15143
Apie Apie
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Jumbolino
Nummer(s):
K2185


 
Met Kennummer K2185.
De schaarste in de oorlogsjaren noopten tot zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Foto 5 en 6 tonen kartonnen inlays gemaakt van mislukte drukvellen voor respectievelijk dit spel zelf en TEE LETTEN theesurrogaat. Volgens een advertentie van eind 1941 werd TEE LETTEN al door duizenden vrouwen gebruikt en bespaarde het de helft op hun theeverbruik.
Het aanwezige K-nummer toont aan dat dit exemplaar van het spel is gedrukt in 1942 of daarna.
 
Foto 1-4: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.
Foto 5: Trees
Foto 6: Collectie Geert Bekkering

* * *

17264
Pullman Legspel
Jaar:
1942 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Legspel
Behoort tot reeksen:
Spoorwegen
Paarl Moer

Nummer(s):
K2185


 
Met Kennummer K2185 (drukkerij Stadler en Sauerbier van de Luctor uitgeverij te Rotterdam). Ook op het rechter kaartje van de MITROPA-wagon, staat rechtsonder K 2185.
De kartonnen kaartjes van 4,9 x 9,9 cm vormen samen een trein:
- Stoomlok uit de 3900-serie van de Nederlandsche Spoorwegen met kolentender
- Internationale Slaapwagen Maatschappij
- Pullman Car
- Mitropa Restauratiewagen
- Postwagen
Alle wagons hebben 7 kaartjes en de locomotief met kolentender 8. Op de korte zijkant van de deksel staat PAARL MOER hetgeen mogelijk een reeksnaam zou kunnen zijn; de opmaak van deze tekst doet denken aan de tekst op de zijkant van de Toy-Land series (zie foto 6).
 
De serie NS 3900 was een serie sneltreinstoomlocomotieven van de Nederlandsche Spoorwegen. De Duitse fabriek Henschel & Sohn leverde de locs in twee series in 1929 (nrs. 3901 t/m 3922) en 1930 (nrs. 3923-2932). Op foto 7 één van de locs uit de serie in 1932. Mitropa, later geheten SSP Deutschland, was bekend als exploitant van restauratie- en slaaprijtuigen (zie foto 8 waarop een wagon uit deze periode met het Mitropa logo zoals gevoerd werd tot 1945). 

Foto 1: Kelk
Foto 2,4,5,6(boven): Collectie Geert Bekkering
Foto 3: Ruben van Wijk

* * *

347
Wat boer Krelis in de stad beleefde
Jaar:
1942 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Boer Krelis
Nummer(s):
K2063


 
De doos vermeldt Kennummer K2063. Deze nummers werden op last van de Duitse bezetter verplicht gesteld voor drukkerijen vanaf juli 1941 en worden aangetrofffen tot enige jaren na de oorlog. Daar de tekst in de doos ook nog van de oude spelling getuigt, die feitelijk al in 1934 formeel werd afgeschaft (maar nog door velen in de jaren daarna werd gebruikt) is de datering op ca 1942 gezet.
Mogelijk Luctor.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

1404
Voetbal
Jaar:
1942 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Tafelvoetbal
Behoort tot reeksen:
Voetbal
Nummer(s):
K2185


 
Met Kennummer K2185 (drukkerij Stadler en Sauerbier van de Luctor uitgeverij te Rotterdam).

Foto's: Bertus

* * *

19428
Je bent de Sigaar
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Vlooienspel
Afmetingen:
38 x 25 cm
Nummer(s):
K2185


 
Variant op vlooienspel. Met Kennummer K2185 van drukkerij Stadler en Sauerbier, welke was verbonden aan uitgeverij Luctor. Vergelijk ook het spel Javanen van dezelfde uitgever met soortgelijke fiches en spelregels aan de binnenzijde van het deksel.
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

345
Javanen
Jaar:
1942
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Javanen
Afmetingen:
38 x 25 cm
Nummer(s):
K2185


 
Spelregels op binnenzijde deksel; steenrood gekleurde ronde fiches, drie houten dobbelstenen.
Afmeting speelbord 34 x 33 cm.
De doos vermeldt het kennummer K2185, waarmee het spel gedateerd kan worden tussen 1941 en ca 1947. Gezien het kleurgebruik (dat later a.g.v. schaarste aan alles minder werd) en het nog niet aanwezig zijn van een z.g. "GR-prijs" (ingevoerd in december 1943 maar pas vanaf ca 1945 op grotere schaal toegepast) is een datering rond 1942 waarschijnlijk. Dit komt ook overeen met het type dobbelsteen dat ook uit die periode stamt.
Het nummer K2185 is van drukkerij Stadler en Sauerbier te Rotterdam, Schiebroek, waaraan de uitgeverij Luctor was verbonden.
Vergelijk ook het spel Je bent de Sigaar van dezelfde uitgever met soortgelijke fiches en spelregels aan de binnenzijde van het deksel.
 
Foto 1,3,5: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

10569
Silhouetten Puzzle
Jaar:
1943 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Figuren Legspel
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
14,5 x 22,5 x 2,5 cm
Nummer(s):
K2063
K2072


 
Opmaak lijkt op Luctor, maar doosje met Kennummer K.2063 en losse gebruiksaanwijzing met Kennummer K.2072 in het Nederlands en Duits (beide onbekend). "..Hebt gij nu de 3 kaarten weer netjes in elkander gepast, dan moet gij de losse figuurtjes daarop leggen, volgens de voorbeelden in den binnenkant van het deksel. Veel pleizier."

* * *

359
Diesel - domino Legkaarten
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Domino
Prentendomino

Behoort tot reeksen:
Spoorwegen
Afmetingen:
20 x 10 cm
Nummer(s):
GRP 32
K2034 K2185


 
Jaartal geschat op basis van aanwezigheid GR-nummer. Deze werden ingevoerd aan het eind van 1944. de doos toont twee verschillende Kennummers: K2034 (drukkerij H Th. De Jong te Rotterdam) op de spelregels aan de binnenzijde en K2185 (Luctor Rotterdam, Stadler en Sauerbier).
De achterkleinzoon van de heer K.H. Sauerbier, mede-oprichter van drukkerij Stadler & Sauerbier (tegenwoordig SenS) kon melden dat zijn vader indertijd enkele andere drukkerijen had overgenomen waaronder drukkerij De Jong te Rotterdam. Dat was een vroege overname/fusie gedachte. Later zijn die overnames weer afgestoten om alle aandacht aan de interne groei van S&S te besteden. Tegen die tijd begonnen ook andere bedrijven groei door overnames aan te hangen.

 Merk op dat foto 3 slechts 27 van de 28 kaarten toont. De dubbel-zes ont breekt.

Foto 1,2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 4: Collectie Geert Bekkering

* * *

15142
Knippen en Spelen De Fa-mi-lie Tok-Tok
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Knippen En Spelen
Knutselen / Frobelen

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
GRD 16 95


 
Met GR-nummer G.R.D. 16-95.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge.

* * *

12974
Knippen en Spelen Eendjes
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Knippen En Spelen
Knutselen / Frobelen

Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Nummer(s):
GRD 16 95


 
Met GR-nummer G.R.D. 16-95. Foto's: Mevr. V. Floors.

* * *

446
Knollen voor citroenen
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Knollen Voor Citroenen
Nummer(s):
K2185
GRD 36


 
Met Kennummer en GR-nummer
 
Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

367
Kwik Kwak Kwek
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Kwik Kwak Kwek
Nummer(s):
GRD 40


 
Inhoud 3 platte kartonnen kikkers en 3 houten kubussen van 3x3x3 cm met bovenop een stok van ruim 16 cm met een vlag. De kikkers hebben een gaatje in hun nek en heten Kwik, Kwak en Kwek. Aan elke kubus is een touw bevestigd van ca 1 meter.
De doos vermeldt de GR-prijs 'G.R.D. 40. - 1.45'.
Luctor gaf ook een versie uit met grotere kikkers.

Collectie Speelvogel (www.toycollector.be)

* * *

9602
Kwik Kwak Kwek
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Kwik Kwak Kwek


 
Inhoud 5 platte kartonnen kikkers, 5 touwtjes en 5 punaises. De kikkers hebben een gaatje in hun nek en heten Kwik, Kwak, Kwek, Rak en Rik. Spelregels staan op het etiket aan de binnenzijde van het deksel.
Luctor gaf ook een versie uit met kleinere kikkers, zoals ook vermeld in de spelregels.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

8700
Luctor Verkeersset
Jaar:
1945 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Luctor
Algemene spelnamen:
Verkeersspel
Behoort tot reeksen:
Educatief


 
Foto's: Wempe

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links