Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  01 02 03 04
NSF  [66]
13650
Constructie Bouwdoos
Jaar:
1946 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Nederlandse Seintoestellen Fabriek
NSF

Algemene spelnamen:
Bouwdoos
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum was tot 1960 de grootste radio- en zenderfabriek van Nederland. Tevens vond vanuit dit bedrijf op 21 juli 1923 de eerste reguliere Nederlandse radio-uitzending plaats gepresenteerd door Willem Vogt, wat leidde tot de oprichting van de publieke omroepverenigingen en hun vestiging in Hilversum. De onderneming werd in Amsterdam opgericht op 27 februari 1918 en vestigde zich aan de Groest 106-108 in Hilversum als een joint venture van Marconi U.K. (40%), Philips (40%) en Radio Holland (20%). In eerste instantie produceerde de NSF professionele radiozenders voor de Nederlandse Marine, Luchtmacht en overzeese gebiedsdelen. Later produceerde de onderneming ook zenders en ontvangers voor de koopvaardij en radiotoestellen voor het publiek, en verrichtte daarnaast assemblage van Marconi-zenders en Philips-radiotoestellen voor consumenten.
In 1925 nam Philips de aandelen in de NSF over. Vlak achter de fabriek in Hilversum werd ook een zendmast gebouwd. Mogelijk is de afbeelding op de doos daar een verwijzing naar. De zendmast bij de fabriek werd bij het begin van de Duitse inval (10-14 mei 1940) opgeblazen. (bron: Wikipedia)

Jan Ringnalda, beheerder documentatiecentrum Meccano Gilde Nederland, nam ooit een kist met onderdelen over van een personeelslid van de NSF te Hilversum. Deze vertelde hem dat de kisten vlak na de bevrijding van Nederland werden gemaakt. De machines voor radioproductie, door Philips in Eindhoven al besteld ten tijde dat het zuiden al bevrijd was, waren nog niet aanwezig. Om het personeel toch aan het werk te zetten werd dit metaalconstructie materiaal, dynamo’s en fietsen (die waren er door inbeslagname door de bezetter amper meer in Nederland) vervaardigd.

* * *

457
Mens Erger Je Niet !
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Eenvoudig uitgevoerde 4-speler versie. Langs de onderzijde de tekst "Wettig gedep.", zonder nummer of andere aanduidingen op het deksel. Het speelbord vermeldt tevens "Ned. Fabrikaat". Aan de binnenzijde van het deksel de spelregels.
In 1949 nam Jumbo de kartonnagefabriek "Best Ever" over, die later werd omgedoopt tot "Nederlandse Spellen Fabriek" (NSF). Dit paste in de strategie om zich meer te gaan toeleggen op de productie van spellen, i.p.v. speelgoed. Vermoedelijk is dit n van de eerste dozen, zoniet d eerste van de Nederlandse Spellen Fabriek (NSF). Tevens werd hiermee een nieuwe aanpak ingeluid om naast de kwalitatief goede (en dus relatief dure) Jumbo dozen een goedkopere "budget" reeks te voeren. Dit werd later voortgezet in de Papita en King spellen. Foto 1,3: Amsterdams Historisch Museum.

* * *

10985
Mens Erger Je Niet !
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
Langs de onderzijde de tekst "Wettig gedep." nu aan de rechterzijde.

* * *

14993
Blaas - Voetbalspel
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Blaasvoetbal


 


* * *

1890
Brilliant Mosaic
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mozaik / Mosaic
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

15520
Brilliant Mosaic
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mozaik / Mosaic
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

19242
Vlechtschool
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Collectie Speelvogel (www.toycollector.be)

* * *

164
Vlechtschool
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

10317
Wij Gaan Vissen
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Hengelspel
Aquarium
Visspel

Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna


 
Collectie Eddy Raymann

* * *

14084
Wij Gaan Vissen
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Hengelspel
Aquarium
Visspel

Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna


 


* * *

6727
Ganzenbord
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Klassiek
Ganzenbord in doos


 
NSF = Nederlandse Spellen Fabriek

* * *

437
Halma
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Halma


 
Het logo NSF staat voor de "Nederlandse Spellen Fabriek", die sinds 1950 bordspellen maakt. In de beginjaren werd uitsluitend voor Jumbo geproduceerd. De binnendoos komt ook voor met wit-papieren bekleding .

* * *

452
Het nieuwe Ganzenspel
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Klassiek
Ganzenbord in doos


 
Linksonder op het deksel staat het logo van de Nederlandse Spellen Fabriek. Deze produceert bordspellen sinds 1950. Het type pion is vrij oud. NSF produceerde in die tijd uitsluitend voor Hausemann & Hötte (Jumbo).
Vergelijk ook Index Nr 9857.
 
Foto 2: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

1400
Hoedje Af !
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Hoedje Wip
Vliegende Hoeden


 
Matrix 8x8

* * *

411
Hoedje af ! - Hoedjes Wippen
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Hoedje Wip
Vliegende Hoeden


 
De Nederlandse Spellen Fabriek (NSF) waarvan het oude logo op het deksel staat werd in 1950 opgericht en produceerde in de beginjaren uitsluitend voor Jumbo (Hasuemann en Hötte). Daar het spel hier nog onder de naam NSF wordt verkocht moet het van vóór de komst van Diabolo zijn.

* * *

15767
Maak je Niet Nijdig !
Jaar:
1949 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Imitaties


 
Eén van de NSF spellen die duidelijk zijn overgenomen uit het portfolio van een vorige uitgever, welke in HONGS vooralsnog is aangeduid als "Voorganger NSF".

* * *

7491
Mens Erger Je Niet !
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
4-speler versie. Deze doos toont slechts een paar kleine verschillen t.o.v. de NSF doos uit 1949. De tekst "Wettig Gedep." op het deksel is nu in een schuin lettertype gedrukt zoals dat ook bij latere dozen wordt aangetroffen en de spelregels aan de binnenzijde van het deksel zijn eveneens in een ander lettertype gedrukt.

* * *

16353
Mens Erger Je Niet !
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Mens Erger Je Niet
Ludo

Behoort tot reeksen:
Mens-Erger Klassiek


 
6-speler versie, gezien het aantal pionnen. Het speelbord is dus dubbelzijdig.

* * *

10575
Punniken Fricotin
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Breien / Weven
Punniken

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

439
Halma
Jaar:
1950 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
NSF
Algemene spelnamen:
Halma


 
In de doos zit ook nog een speelbord voor Mensch Erger Je Niet en pionnen met aan de voet een uitstekend randje die daar waarschijnlijk bijhoren, gezien het "Mensch" in de titel (werd gevoerd tot ca. 1947 in combinatie met dit type pion).
Het onderste speelbord is echter wel een Halma bord en de gladde pionnen horen hier duidelijk bij.
Het logo NSF staat voor de "Nederlandse Spellen Fabriek", die sinds 1949 bordspellen maakt. In de beginjaren werd uitsluitend voor Jumbo geproduceerd. Daarmee is dit mogelijk een vroege voorganger van de latere rode Jumbo Halma dozen.

Foto's: Speelgoedmuseum Deventer

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links