Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
Onbekend (Uitgever)  [1179]
7959
Het spel van de Constitutie
Jaar:
1724
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Constitutie Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
57 x 45 cm


 
In plaats van de ganzen van 't gewone spel zijn hier de apostelen afgebeeld. In de beide zijstijlen zijn veertien 6-regelige verzen gegraveerd, die een verklaring van de gravures geven. Boven iedere pilaar is een vergadering van dertien ganzen te zien, die kruizen om de hals hebben en mijters op de kop.

Foto: Giochi dell'Oca

* * *

12860
Het spel van de Constitutie
Jaar:
1724
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Constitutie Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
57,5 x 43,5 cm


 
In dit spel, dat de vorm heeft van een ganzenbord, wordt vanuit de Cleresie stelling genomen tegen de bul Unigenitus uit 1713, waarin de naar Nederland uitgeweken Franse theoloog Quesnel door de paus werd veroordeeld. Deze bul was in 1724 te Rome door paus en kardinalen herbevestigd in de `Constitutio Dogmatica', vandaar de naam `Het Spel van de Constitutie'. In dit pauselijke stuk werden de theologie van Jansenius en Quesnel nog eens in algemene termen veroordeeld. (bron: Museum Catharijneconvent Utrecht)

Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

12861
Het spel der Constitution
Jaar:
1724 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Constitutie Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
56,5 x 45 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-83.641


 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-83.641

* * *

15672
Het Nieuwe Ganse Bord der Constitutie Unigenitus
Jaar:
1724 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Constitutie Spel
Ganzenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
51,5 x 65,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-84.211


 
Ets met tekst in boekdruk naar een anoniem Frans origineel (zie Atlas van Stolk nr. 3546).
Spotprent op de Bul of Constitutie Unigenitus van paus Clemens XI, ca. 1723-1724, in de vorm van een ganzenbord. Bordspel met 63 speelvakken die nog maar deels zijn ingevuld. In het midden van het spel staan de spelregels, in twee kolommen buiten het bord de verklaring van het spel.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-84.211


* * *

9142
Een Nieuw Spel Van Waarheid En Koopmans-Handel
Jaar:
1725 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Pale, H
Afmetingen:
56 x 57 cm


 
Op de prent tevens een Engelse titel: A New Game Of Truth-And Commerce.
De buitenste baan toont 43 velden met elk een Engels en Nederlands spreekwoord. De afbeeldingen zijn gebaseerd op de fabels van La Fontaine. In de binnenste baan 18 medaillons met zinnebeeldige figuren en een Frans gedichtje. De gravure in het midden is opgeplakt.
In de hoeken 3 muziekstukjes, A, B en C, overeenkomend met de 18 gedichtjes met de zelfde letters.

Uit: De Gans met de gouden Eieren, Icob 1979

* * *

12859
Het Nieuwe Spul van de Constitutie Unigenitus
Jaar:
1735 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Constitutie Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
64 x 49,5 cm


 
Met portret Pasquier Quesnel. Foto's: Museum Catharijneconvent Utrecht. (n.b. het woord 'Spul' in de titel is geen typefout)

* * *

16649
Het Nieuw Slange Spel Anders Genaemt Koninclycke Tytkorting Van Cupido
Jaar:
1750 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Slangenspel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Afmetingen:
57 x 44 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-76.954


 
Kopergravure. Op het middenveld een stel aan tafel met Cupido. Datering 18e eeuw.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-76.954

* * *

8617
Loterij spel
Jaar:
1775 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Handgemaakt doosje met genummerde en aan de achterzijde handbeschilderde kaartjes in 4 klassen waarop teksten in oud-Nederlands. De bij dit soort loterijspelen gebruikelijke figuur- of gravurekaartjes ontbreken bij dit spel.
De twee kleinere doosjes worden samen in het grijs-kartonnen doosje opgeborgen. Dit zijn de klassekaartjes en de tekstkaartjes (hier getiteld koopkaartjes). Er zijn bij een compleet spel evenveel tekst- als figuurkaartjes.

"Loterijspelen vormen een huisvariant van de in 1726 gestichte Generaliteitsloterij, waarbij het loten gefaseerd verliep in drie tot vijf of zes klassen met steeds duurdere loten en navenant hogere prijzen. Ook hier volgde men dezelfde procedure met figuurkaartjes ( 'Loten'), spreukkaartjes ('Devisen') en nummerkaartjes voor prijzen en nieten..... Zo staat leerzaam vermaak voorop in het Vaderlandsch Loterijspel voor de Nederlandsche jeugd." (uit: Buynsters Vaderlandsch Loterijspel, pagina 128, Amsterdam W. van Vliet 1794).

Foto's: Rudolf Ronald van Es


* * *

13947
Loterij Spel
Jaar:
1780
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Loterij Spel
Behoort tot reeksen:
Speelprenten


 
Loterijspel met figuurkaartjes, tekstkaartjes en klassenkaartjes. De afbeeldingen zijn gedrukt in kopergravure. Loterijspellen werden populair vanaf circa 1726, toen de Generaliteitsloterij werd gesticht (voorloper van de huidige Staatsloterij).
De kaarten zijn 6,5 cm hoog en 5 cm breed.

Collectie Nederlands Openlucht Museum Arnhem

* * *

16274
Neerlands Staatkundich Werpspel
Jaar:
1788
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Werpspel
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Afmetingen:
43 x 52 cm (open)


 
Variant op het Uilenspel. Bij het spel, dat opgeborgen kan worden in een enveloppe (zie foto 2, onder), hoort een "Verklaaring" (foto 2 linksboven) en een "Noodig nader bericht omtrent de Verklaaring" (foto 3).

In gesloten toestand staat onder de titel Le Sage ten Broek (foto 2 rechtsboven). Bij het openslaan staat hij eerst als vrijcorporist, vervolgens half uitgekleed en tenslotte, als je de prent tegen het licht houdt, wordt hij door de duivel opgehangen. Op het speelbord staan verkleind 21 bekende prenten. De prenten bij de winnende nummers betreffen voorstellingen van "goede" maatregelen van het stadhouderlijk bewind. Die bij de verliezende nummers betreft patriotten die zwart gemaakt worden. De nummers 31, 32, 33, 34, 36: (Het loon van alle oproerkraaiers) zijn de openslaande figuren en het transparant op Le Sage ten Broek. Op de voorzijde een gedicht van 8 regels "Gooit zo gij gooit, Oranje Boven enz."

Foto 1, 3 en achtergrondinfo: Coda museum Gelderland
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

9280
Staatkundig Werp-Spel
Jaar:
1788
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Werpspel
Uilenspel
Uilenbord

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Nationaal

Afmetingen:
43 x 52 cm (open)
Nummer(s):
RP-P-OB-201.593


 
Variant op het Uilenspel. Bij het spel, dat opgeborgen kon worden in een enveloppe, hoort een "Verklaaring" (foto 2, afm. 44,5 x 52,5 cm).
In gesloten toestand staat onder de titel Le Sage ten Broek (zie ook Index Nr 16274). Bij het openslaan staat hij eerst als vrijcorporist, vervolgens half uitgekleed en tenslotte, als je de prent tegen het licht houdt, wordt hij door de duivel opgehangen. Op het speelbord staan verkleind 21 bekende prenten. De prenten bij de winnende nummers betreffen voorstellingen van "goede" maatregelen van het stadhouderlijk bewind. Die bij de verliezende nummers betreft patriotten die zwart gemaakt worden. De nummers 31, 32, 33, 34, 36: (Het loon van alle oproerkraaiers) zijn de openslaande figuren en het transparant op Le Sage ten Broek. Op de voorzijde een gedicht van 8 regels "Gooit zo gij gooit, Oranje Boven enz."

Foto 1: Geheugen van Nederland
Foto 2: Collectie Rijksmuseum, RP-P-OB-201.593

* * *

7030
Vermakelyk Spel Der Neederlandse Historien
Jaar:
1790 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Nationaal

Afmetingen:
44,5 x 53 cm
Nummer(s):
84
RP-P-OB-201.547


 
In de vakjes telkens een naam of historische gebeurtenis met jaartal. Datering na 1772 - 1850.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-201.547

* * *

16315
Bataafsch Revolutie en Alliantie Spel
Jaar:
1795
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
37,5 x 51 cm


 
In zwart-wit. Blijkens de tekst op het spel te koop geweest "bij de meeste Patriotsche Boekverkoopers, en verders alom". Op het middenveld afgebeeld de Dam in Amsterdam, genaamd het Revolutie-Pleyn, met daarop de vrijheidsboom. Foto 2 toont een kort artikeltje uit de Nationale Courant van vrijdag 7 augustus 1795 waarin melding wordt gemaakt van de beschikbaarheid van het spel. Het was te koop in diverse uitvoeringen met oplopende prijs, zoals blijkt uit de tekst.

Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

7875
Bataafsch Revolutie en Alliantie Spel
Jaar:
1795
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
37,5 x 51 cm


 
In kleur. Blijkens de tekst op het spel te koop geweest "bij de meeste Patriotsche Boekverkoopers, en verders alom". Op het middenveld afgebeeld de Dam in Amsterdam, genaamd het Revolutie-Pleyn, met daarop de vrijheidsboom. Foto 3 toont een kort artikeltje uit de Nationale Courant van vrijdag 7 augustus 1795 waarin melding wordt gemaakt van de beschikbaarheid van het spel. Het was te koop in diverse uitvoeringen met oplopende prijs, zoals blijkt uit de tekst.

Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

10255
De Vier Hoofdstoffen
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Vier Hoofdstoffen
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
42,5 x 34 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-207.107
27


 
Bordspel met als thema de vier elementen. Centraal vier vakken met verbeeldingen van de vier elementen. Daaromheen twaalf genummerde vakjes met opdrachten. Genummerd linksboven 27.
 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-207.107

* * *

7029
Het Doolhof
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
33 x 39,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-207.384


 
Houtsnede in geel en oranje met in enkele vakjes voorstellingen van historische en mythologische figuren. Datering 1700-1899.
Het spel lijkt op een ganzenbord imitatie maar bij enkele vakjes zijn er aftakkingen naar een leeg veld zonder vervolgpad. De functie ervan is niet duidelijk daar de spelregels niet op de prent staan gedrukt.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-207.384

* * *

7247
Het Nieuwe Vermakelyke Ganzen-Spel
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Klassiek
Ganzenbord Verticaal

Afmetingen:
33 x 42 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-207.401


 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-207.401

* * *

9179
Nieuw Loterij Gezelschap Spel Van Vijf Klassen
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
60 figurenkaartjes in 5 klassen, 60 tekstkaartjes en klassekaartjes. Vergelijk dit type met bijvoorbeeld Index Nr 17331. Het doosje en bijbehorende spelregels ontbreken. De titel 'Nieuw Loterij Gezelschap Spel Van Drie Klassen' is een veronderstelde.
De kaartjes zijn van blanco geschept papier, op dun papier geplakt, en vermoedelijk daarna (slecht) uitgesneden/geknipt. Mogelijk afkomstig uit een Centsprent of een afdruk in een krantenpagina.

Foto's: Harry Jansen

* * *

10254
Vermakelijk Werp-Spel Het Overwonnen Land
Jaar:
1800 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
33,5 x 41,5 cm
Nummer(s):
RP-P-OB-207.130/131
81


 
Bordspel met 65 genummerde vakjes. In de ondermarge de spelregels in boekdruk. Genummerd linksonder: No. 81. 

Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-207.130, RP-P-OB-207.130

* * *

14174
Loterij Spel
Jaar:
1805 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Onbekend
Algemene spelnamen:
Loterij Spel
Afmetingen:
9 x 9 x 6 cm


 
50 kaartjes met tekeningen. Handgeschreven kaartjes met tekst (zonder het ongeluks getal 13). 8 roze,8 bruine, 8 groene en 8 andere groene kaartjes en 18 groene kaartjes met geschreven " niets".
Tekst eerste kaartje: "Als in in de Loterij op een trekken gaat, Verlangd ieder hoe het met zijn Lootje staat".

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links