Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Hausemann & Hötte / Jumbo / NSF / King / Papita / Diabolo

Jumbo Spelen

Deze pagina bevat tevens achtergrond informatie over NSF, Diabolo, Papita en King.

Over de geschiedenis van Jumbo, oorspronkelijk geheten Hausemann & Hötte, is veel informatie beschikbaar. Onderstaand is onder meer een samenvatting van informatie uit het Amsterdams Stadsarchief en het jubileumboek "125 jaar Hausemann & Hötte", dat in 1978 verscheen. Het geheel is aangevuld met eigen informatie die ik in de loop der tijd heb verzameld.


Ontstaan

Op 1 januari 1853 vestigde Engelbert Hausemann zich in Amsterdam. Hausemann was op 4 oktober 1815 geboren in het plaatsje Mengede, in Noordrijn-Westfalen, vlakbij Dortmund . Het Algemeen adresboek van 1855-1856 vermeldt als adres: Nieuwezijds Achterburgwal bij de


Affiche van de Kramerij
(klik voor een vergroting)

Korsjespoortsteeg en Damrak hoek Vrouwensteeg. Op het laatste adres begon hij zijn kantoor van de Agentuur- en Commissiehandel in  Kramerijen. In 1859 vestigde Engelbert Hausemann zich aan de Oudeschans 72 (woonhuis) en Kromboomsloot 59 (pakhuis met magazijn).

Engelbert Hausemann verkocht een keur aan artikelen: van degenstokken tot odeur, van bokken en schapen tot overschoenen, van strohoeden tot wagenbeslag, een heuse winkel van Sinkel.

In 1860 trad zijn zeventien-jarige neef Wilhelm Hötte bij hem in dienst. Al snel klom de jonge Hötte op tot vertegenwoordiger. Op 27 december 1882 werd een firma opgericht waaraan beide mannen hun naam verbonden: de firma Hausemann en Hötte. De kinderloze Engelbert Hausemann bleef firmant tot zijn 72e jaar, in 1887. In dat jaar sloten hij en Wilhelm Hötte een onderhandse overeenkomst waarbij Hötte het recht behield om de firmanaam te handhaven.

Engelbert Hausemann

Wilhelm Hötte

 Oprichting van de N.V.
De firma breidde zich gestaag uit en werd in 1905 omgezet in N.V. Agenturen- en groothandel v/h Hausemann en Hötte. Na het overlijden van Wilhelm Hötte werd Gustav Hötte de nieuwe directeur. In 1907 werd het pakhuis Kromboomsloot 61 gekocht, in 1917 het pakhuis Kromboomsloot 57 en tenslotte in 1918 het pand Oudeschans 70.

In 1920 richtte N.V. Hausemann en Hötte samen met de in Londen gevestigde handelaar W.K. Seelig en de in Ludendorff (Duitland) gevestigde fabrikant Walter Noelle een nieuw bedrijf op: N.V. Extensa, maatschappij voor internationale import en export. Extensa was gevestigd aan de Herengracht nr. 252. In 1932 nam Extensa een belang in N.V. Agentuur- en Commissiehandel voorheen A.A. van der Kolk Vedeka, afdeling speelgoed. Hierdoor deed in de jaren twintig speelgoed zijn intrede in het bedrijf. Hausemann en Hötte vertegenwoordigde een reeks spellen van J.W.S & S (Spear), waarvan de succesvolste vanaf 1923 wel Mensch Erger je Niet was dat vanaf 1934 in eigen beheer onder licentie werd uitgebracht. Daarnaast werden onder meer Hornby Meccano bouwdozen, Continental Caoutchouc gummiballen, de poppenwagens en vliegende hollanders van Heinrichmaier en Wunsch, 'Jutta-poppen' van Dressel en de mondharmonica's van Hohner geïmporteerd. De periode 1905 - 1921 was een zeer gunstige voor het bedrijf.

Hausemann en Hötte en Jumbo
Vanaf 1922 trad een gestage omzetdaling in, die werd verergerd door de tegenvallers in de exploitatie van Extensa en v/h van der Kolk. In 1936 trad een derde generatie Hötte toe tot de directie. Walter en Gustav Hötte traden af als directeur en werden vervangen door Edmund Hötte en Casper F. Dieckerhoff.
Het traditionele grossiersbedrijf ondervond zware concurrentie door de opkomst van de eenheidsprijzen-winkels en goedkope Japanse artikelen. Ook leverden fabrikanten in toenemende mate rechtstreeks aan hun afnemers, waardoor de agenturen in het leveringspakket van Hausemann en Hötte in belang hadden ingeboet. ,,Wij zijn er in den laatsten tijd toe overgegaan eenige speciaalartikelen onder eigen beheer hier te laten vervaardigen, om zoodoende gedeeltelijk onafhankelijk van het buitenland te geraken.". Het olifantje Jumbo deed daardoor rond 1936 zijn intrede in het leveringsprogramma van Hausemann en Hötte. Men koos voor een olifant om daarmee aan te geven dat het speelgoed van Hausemann & Hötte zo sterk was dat men er op kon staan.

De nieuwe directie moest nog meer erfenissen uit het verleden oplossen. De bedrijfsvoering van N.V. Extensa werd meer op afstand gezet; het pand aan de Herengracht 252 werd verhuurd en medio oktober 1940 werd N.V. Extensa opgeheven. Men slaagde er echter pas in 1951 in Vedeka van de hand te doen.

De oorlog maakte een oriëntatie op de binnenlandse markt noodzakelijk. Alle importen uit Duitsland werden stopgezet. Engelse producten konden al sinds 1939 niet meer geïmporteerd worden, zodat alle importen stil kwamen te liggen. Men wilde voortaan niet langer afhankelijk zijn van de import van speelgoed, maar ook speelgoed uitbrengen onder het eigen merk Jumbo. Dit leidde na de oorlog tot de aankoop van de kartonnagefabriek Best Ever in 1949, die werd omgedoopt in de Nederlandse Spellenfabriek. Tot 1955 had Hausemann en Hötte slechts een belang in de NSF, maar in dat jaar werd een meerderheid van het aandelenkapitaal verworven. De Nederlandse Spellenfabriek was tot en met 1963 in de Zwanenburgerstraat nr. 21-27 en in de Lange Houtstraat 24 gevestigd. Daarna werd de NSF verplaatst naar een aantal panden aan de Kromboomsloot om vanaf 1967 een economische eenheid met N.V. Hausemann en Hötte te vormen. In 1972 werd de NSF omgezet in een B.V. De vestiging aan een smalle Amsterdamse gracht leverde zoveel logistieke problemen op dat in 1973 besloten werd de productie buiten Amsterdam te vestigen in het Westfriese Wognum.

Groei
Vanaf de jaren vijftig nam de welvaart toe en dat vertaalde zich in een sterke omzetgroei van de vennootschap.  Hausemann en Hötte profiteerde vanaf het eind van de jaren vijftig van een aantal rages en nieuwigheden, zoals bijvoorbeeld de introductie van Stratego, waarvan men de licentie had overgenomen van Smeets & Schippers, en van de spellen Jokari, Twister en Electro. Eind jaren '50 begon Hausemann & Hötte met de export van spellen naar andere landen. En dat komt dan ook tot in uiting in het logo. Het woord 'Spellen' wordt in acht talen toegevoegd: Spellen, Jeux, Games, Spel, Giochi, Juegos, Spiele, Spil.
In de samenstelling van de omzet signaleerde de directie vanaf de tweede helft van de jaren vijftig dat het aandeel van de Jumbo-spellen toenam en het aandeel van onder andere Meccano, Dinky Toys, Hornby en Schuco afnam vanwege de toenemende concurrentie van onder andere Corgi Toys, Matchbox, Lego, Faller en Fleischmann. Vanaf het begin van de jaren zestig werden een aantal merken ondergebracht in de afdeling Technisch Speelgoed Modelbouw. De tendens dat de omzet van geïmporteerde producten afnam, bleek echter onomkeerbaar. De import van onder andere Dinky Toys werd in 1978 stopgezet.

Het accent kwam vanaf dat jaar steeds meer te liggen op het ontwerpen, produceren, verkopen en exporteren van spellen en van puzzle's onder het eigen merk Jumbo. Als strategie werd gekozen: concentreren op eigen producten met een eigen verkoopapparaat. Naast Jumbo kwamen sinds het midden van de jaren vijftig achtereenvolgens de goedkopere B-merken Diabolo (info niet zeker), Papita en King op de markt. In de loop van de jaren zeventig en tachtig nam het belang van de export voor het bedrijf enorm toe. In onder andere België, Duitsland en Frankrijk ontstonden zelfstandige Jumbo-vestigingen; in andere landen werd samengewerkt met agenten. In 1990 werd Jumbo Nederland verzelfstandigd tot een aparte verkooporganisatiee. Vanuit het moederbedrijf Hausemann en Hötte werden productontwikkeling, administratie en vergelijkbare concerndiensten geleid.

Ontwikkeling van het Logo


Het eerste logo uit 1936, dat in eerste instantie op het houten speelgoed werd gebruikt. Men treft dit aan tot ca. 1946.


1949-1955. Logo van de Nederlandse Spellen Fabriek die in de beginjaren voornamelijk voor Jumbo produceerde.


±1946 - ±1952. Het logo in een (op het deksel geel) horizontaal balkje met de tekst JUMBO SPELEN toegevoegd.


±1952 - ±1955. de tekst HH is vervangen door JUMBO.


In 1953 mocht Jumbo zich hofleverancier noemen. deze afbeelding treft men daarna vaak aan in de binnenkant van het deksel.


±1955 - ±1965. Introductie van het goedkopere B-merk Diabolo, dat zijn oorsprong in de NSF had (info niet zeker).

±1955 - ±1961. Diverse kleuren, afhankelijk van wat het beste bij het deksel of de onderdelen pastte. De zwart-omrande olifant werd vooral aan het eind van de jaren '50 toegepast, maar komt ook daarna nog voor.


±1961 - ±1972. een
® (Registered) wordt rechtsonder toegevoegd aan het logo, dat zelf in diverse kleuren blijft, inclusief het zwartomrande type. Vaak wordt het tekentje echter ook nog weggelaten op enkel Nederlanstalige spellen.


1965-midden jaren '80. Introductie van het  B-merk Papita.


±1972. de ® verhuist naar rechtsboven en wordt het "staartje". Nog steeds diverse kleuren maar rood begint de overhand te krijgen.


±1978 - 2008. Het olifantje staat in een wit vlakje en is nu definitief rood.


Vanaf ca. 1986 werd het B-merk Papita geleidelijk vervangen door de opvolger King.


2008 - heden. Het witte vlakje is verdwenen en het olifantje heeft een wit randje gekregen.


   
  01 02 03 04 05 06 07 08 09
Papita  [161]
2499
Prikkaarten met prikpen
Jaar:
1958 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
13 x 25 cm
Nummer(s):
3
209 426


 
Op foto 3 een pagina uit de Diabolo/Papita catalogus van september 1958.

Foto 3: Stadsarchief Amsterdam

* * *

2500
Vlechtmatjes met vlechtnaalden en voorbeelden
Jaar:
1958 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Afmetingen:
13 x 25 cm
Nummer(s):
1


 
Op foto 3 een pagina uit de Diabolo/Papita catalogus van september 1958.

Foto 3: Stadsarchief Amsterdam

* * *

7613
Zwarte Piet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Zwarte Piet
Nummer(s):
880


 
Zonder nummer op doosje. Deksel vast aan doosje. Op foto 3 ontbreekt 1 kaart.

Donatie Menno de Vries aan Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te brugge

* * *

7588
Bloemen Kwartet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna
Nummer(s):
881


 
Zonder nummer op doosje

* * *

11280
Dieren Kwartet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna
Nummer(s):
882


 
Zonder nummer.

* * *

11277
Sport Kwartet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Sport Overig
Nummer(s):
883


 
Zonder nummer.

* * *

7636
Sprookjes Kwartet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Sprookjes
Nummer(s):
884


 
Zonder nummer op doosje.

* * *

6081
Steden kwartet
Jaar:
1965
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Steden
Nummer(s):
885


 
Zonder nummer op doosje. Deksel vast aan doosje.

Foto 1-5: Ellen Schuurmans

* * *

8054
Papidou
Jaar:
1965 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Knutselen / Frobelen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Papita serie Knutselen / Frobelen

Afmetingen:
13 x 25 cm


 
Papidou kwam kennelijk als rage overgewaaid uit Frankrijk in 1960. De advertentie op foto 3 is niet noodzakelijk van dit papita spel maar het geeft wel aan dat het waarschijnlijk in de jaren '60 is uitgegeven.

Collectie Eddy Raymann

* * *

17669
Papita 9 Schilderen op nummer
Jaar:
1965 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Tekenen / Schilderen
Behoort tot reeksen:
Speelgoed
Papita serie Knutselen / Frobelen

Afmetingen:
13 x 25 cm


 
Collectie Joop Plasmeijer en Marijke Verholt

* * *

10574
Punniken
Jaar:
1965 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Breien / Weven
Punniken

Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

1535
Visspel
Jaar:
1965 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Hengelspel
Aquarium
Visspel

Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna
Afmetingen:
29 x 19,5 x 4 cm


 
Foto 1,4: Othello

* * *

19084
Hoedje Wip - Jeu des chapeaux
Jaar:
1965 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Hoedje Wip
Vliegende Hoeden


 
Foto's: Boppes Vintage en Antiek

* * *

7526
Tele Test 216 Vragen en Antwoorden
Jaar:
1968 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Diabolo

Algemene spelnamen:
Electro
Quiz / Vragen Spel

Behoort tot reeksen:
Educatief


 
Teletest wordt genoemd in de archieven van Jumbo in de periode 1968-1972. Tweetalige tekst op het deksel, Frans/Nederlands. Op de vragenkaarten het Diabolo logo.

* * *

9176
Bingo
Jaar:
1970
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Lotto (cijfers)
Afmetingen:
31,5 x 22,5 x 4 cm
Nummer(s):
2/3


 
Datum 3-7-70 op spelregels en genummerd 2/3. Vergelijk ook 5045.

Foto 1,3-6: Nellie Mesman

* * *

11770
Hamertje Tik
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Hamertje Tik
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

2212
Mosaic
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Mozaik / Mosaic
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 


* * *

7207
Salvo
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Zeeslag
Behoort tot reeksen:
Scheepvaart
Militair / Oorlog


 


* * *

2127
Software Builders bv automatiseringstest
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Electro
Quiz / Vragen Spel

Behoort tot reeksen:
Educatief
Bedrijven


 
Op de reguliere versie Teletest van papita gebaseerd promotiespel voor Software Builders bv, een detacheringsbureau voor automatiseerders.

* * *

1531
Tele Test 216 Vragen en Antwoorden
Jaar:
1970 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Papita
Algemene spelnamen:
Electro
Behoort tot reeksen:
Educatief


 
Drietalige tekst op het deksel, Nederland/Frans/Duits.
Teletest wordt genoemd in de archieven van Jumbo in de periode 1968-1972. Het eerste inlegvel in één van deze dozen blijkt op een inlay van Jumbo te zijn geplakt met daarop een productiedatum 19-2-73. Jumbo gebruikte dit materiaal dus ook voor Papita.


Foto 3-5: Menno Romijn

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links