Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over Perry & Co
Perry

Een advertentie uit de begintijd. Alleen het pand aan de Kalverstraat 95 wordt wel al genoemd. Er wordt nog duidelijk verwezen naar de Engelse oorsprong.

Pamflet van Perry & Co rond 1900. De filialen aan de Kalverstraat, het Paleis voor Volksvlijt,  Arnhem en Den Haag worden genoemd.

Het reclameblad "Perry-Bode" uit 1911. Er worden al weer meer filialen genoemd.

St. Nicolaas folder uit 1919.

De grote brand in 1936 die het pand aan de Kalverstraat in de as legde.

Een artikel over de brand in het Amersfoortsch Dagblad.

Het warenhuis Perry & Co was oorspronkelijk een in Londen gevestigde bazaar op Red Lion Sq, met filialen in New York, Parijs, Frankfurt am Main en Brussel. De fabrieken stonden in Lancasterstreet in Birmingham. Boekhandel Loman & Verster in de Kalverstraat deed destijds al zaken met Perry.

In 1866 associeerde A.J.G. Verster zich met zijn studievriend Joseph Perry, chef van het Engelse huis, om voor gemeenschappelijke rekening het eerste Nederlandse filiaal te openen in de Kalverstraat 97/hoek Enge Kapelsteeg. Zoon Jean en kleinzoon Frederik Louis Verster waren de opvolgers.

In 1883 opende Perry een filiaal met koffers en tassen in de winkelgalerij van het Paleis voor Volksvlijt op nr.36. Aanvankelijk was Perry en Co. gespecialiseerd in reisartikelen en speelgoed, later lag het accent in het assortiment op sportartikelen.Wat zij verkochten is terug te vinden in het boekje ‘Amsterdam, Gids met Platen, van uitgever Tj. Van Holkema van 1882:

'Buiten het eigen fabrikaat, zooals stalen pennen, potlooden en andere schrijfbehoeften, beijvert de firma zich steeds met het invoeren van nieuwigheden, vooral voor kantoorgebruik. Een ruime keuze van reisbenoodigdheden; reisdekens; engelsche en amerikaansche speelgoederen; gomelastieken voorwerpen; engelsche zeepen en reukwerken; engelsche messen en scharen; amerikaansche klokjes en honderden voorwerpen voor huiselijk gebruik vindt men hier voorhanden. Zoo vormt dit magazijn een voortdurend afwisselenden bazaar, waar elk wat wils vindt.’

In 1888 kwam Kalverstraat 95 erbij. Architect A.L. van Gendt kreeg opdracht ter vervanging van deze pandjes een nieuw winkelhuis te ontwerpen. In Den Haag en Arnhem werden vervolgens ook filalen gevestigd. Het bijzondere winkelpand aan de Kalverstraat is in 1936 helaas in vlammen opgegaan. Daarna verrees op dezelfde plek een nieuwe winkel in de Kalverstraat.

Ooit verkocht Perry vullingen voor Bh’s met de slogan: ‘Wat God niet geeft, geeft Perry’.

Na vele jaren van actieve sportbeoefening besloot Leo van der Kar in 1945 een winkel voor sportkleding en sportartikelen aan Ceintuurbaan 153 te beginnen. In 1960 kwam een fusie tot stand tussen de sportzaken Perry NV en Leo van der Kar NV. Naar aanleiding daarvan werd de naam veranderd in Perry van der Kar. Het tiende filiaal in Utrecht werd in 1967 geopend. In 1978 werden de sportzaken van Perry van der Kar met tien vestigingen en van Sporthuis Centrum met elf vestigingen overgenomen door De Bijenkorf en samengevoegd onder de naam Perry Sport. De onderneming heeft nu 42 filialen verspreid over het land. De winkel is sinds 2006 eigendom van detailhandelbedrijf Unlimited Sports Group.

Naast de naam Perry treft men ook wel de namen PEB (Perry Engros Bedrijven) en PENCO (Perry en Co) aan op de spellen van eigen fabrikaat (b.v. Padvinderspel).

Perry heeft een grote rol gespeeld bij de invoering van Monopoly in Nederland. Kleinzoon Frederik Louis Verster die in 1936 de Perry zaak bestuurde tekende persoonlijk voor de vertaling in het Nederlands van de spelregels. Tevens bepaalde hij in 1940 de Nederlandse straatnamen voor de eerste volledig Nederlandse versie van het spel, gebaseerd op de steden en straten waar Perry filialen of magazijnen had. Voor meer achtergrond daarover zie deze pagina.


   
  01 02 03 04 05
Perry  [85]
31
New Game of Tritro
Jaar:
1898
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Backgammon
Tric Trac


 
Met aparte Nederlandse spelregels. Spel werd in 1898 in diverse winkels aangeboden voor ca 1 gulden. TricTrac spel voor 3 spelers.

* * *

17535
The New Game of Wu Lu - Het Nieuwe Spel Wu Lu
Jaar:
1900 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Holdert

Algemene spelnamen:
Wu Lu


 
Fred Horn stuurde ooit een foto van dit spel naar spelhistoricus Thierry Depaulis (BGS), die het daarop vermeldde in een forum dat handelde over een vraag van ene William Woo over een soortgelijk spel (zie het tekeningetje hieronder):


Yes, it's a game. The object is not a soccer-ball design, but it is a game
board, where the pieces are placed on the intersections... I know two games
that can be played on this board (nothing to do with a circular
hnefatafl/brandubh, sorry Lex!):

1. "Il gioco dell'orso" (Italian for "the game of the bear") is played at
Forgnengo (Piedmont, Northern Italy). It is a rare example of an
"Asymmetric Blockade Game", a category that I have recently discovered and
presented in a talk given at the IIIrd "Board Games in Academia" Colloquium
in Florence (Italy too, but that was a happy coincidence). In these games
one player has one piece (with no capturing power) while the other has
between three and five and tries to block his opponent; the single piece
tries to escape (as long as it is possible: the "hunters" always win).

Actually the game had been previously published by Carlo & Luca Gavazzi in
their book 'Giocare sulla pietra' ("Playing on rock" - Ivrea, 1997). Carlo
and I have afterwards published an article, in Italian, in Rivista
Biellese, October 1999 ("L'orso e i suoi fratelli" = The Bear and his
Brothers).

2. "Sz' kwa" ("Four Directions") is a Chinese game played in South Taiwan.
It is shown in R.C. Bell & M. Cornelius, Board Games round the World,
Cambridge, 1988, pp. 14-5. It is a "war-game" (in Murray's sense of the
words), with the interception captures, where each player has 20 pebbles.

Finally Fred Horn, of Holland, sent me a photocopy of a paper board game
called "Het nieuwe spel 'Wu-Lu'" (The New Game Wu-lu), a game used to
advertise oil stoves ("met twee echt Engelsche branders") manufactured by
Perry & Co. (late 19th century) where the design has an extra concentric
circle; it is also a "war-game" with the interception captures, but here
the players use 6 gamesmen each. (I suspect 'Wul-lu' to have some Chinese
origin too...)

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

7510
Woorden Maken en Woorden Schaken
Jaar:
1910
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Woorden Maken
Woorden Schaken
Letterspel

Afmetingen:
12,5 x 9 x 5 cm


 
De vroegste verwijzing naar dit spel trof ik aan in een advertentie uit 1908. Op het doosje wordt het filiaal in Utrecht genoemd. Daarmee kan het spel in ieder geval gedateerd worden ná 1900. In 1925 wordt het spel nog steeds genoemd in een Perry folder.

* * *

81
Het Nieuwe Spel Biedt
Jaar:
1912
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Biedt


 
Foto 1-7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 8: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

15407
Perrys spel van 16
Jaar:
1913 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Spel van 16
Afmetingen:
7,5 x 5 x 2,5 cm


 
Werd zeker vanaf 1913 al door Perry & Co verkocht.

* * *

13688
Perrys Snip Snap Snor
Jaar:
1915 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Spear

Algemene spelnamen:
Memory
Snip Snap
Cric Crac


 


* * *

123
Colorito
Jaar:
1919
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Colorito


 
Aangetroffen in een Perry folder uit 1919.

Foto 1,3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

124
Perrys Halma Spel
Jaar:
1919
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Halma


 
Jaartal is gebaseerd op een afbeelding van dit spel in een Sint Nicolaas folder van Perry & Co uit 1919. Het spel wordt daarin aangeboden voor f 1,80.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

19030
Hoenderloos Letterspel
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Zelfbouw
Perry

Algemene spelnamen:
Letterspel
Woorden Maken
Woorden Schaken


 
Bij een door Fred Horn in Wassenaar opgehaalde partij spellen zat ook dit "Verkade Borstplaat"-doosje met het 'Hoenderloo's Letterspel' zoals op het bijgevoegde briefje staat vermeld. Het mag worden aangenomen dat het Verkade doosje er alleen voor is gebruikt omdat het toevallig een geschikte maat had. De letterkaartjes zijn overduidelijk gedrukt en hebben een zwarte rugzijde en zijn mogelijk afkomstig van Perry's Woorden Maken Woorden Schaken. Ook de spelregels vertonen in grote lijnen overeenkomsten met die van dat spel. De aantallen letters zijn bijzonder in die zin dat er veel G's en O's bij zitten. De kaartjes lijken een smal en breed formaat te hebben en zijn derhalve misschien samengesteld uit 2 spellen.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

19340
Perrys Snip Snap Snor
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Memory
Snip Snap
Cric Crac

Nummer(s):
421 Pij holl


 
Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

10132
Perrys Vermakelijk Quartetspel
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Kwartet


 
Foto's: Luyt de Brauw

* * *

16792
Telgang
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Telgang


 
Vermoedelijk hoort bij dit doosje nog een los speelbord. Het doosje zelf bevat alleen de speelstenen. 'Telgang' zou wellicht te maken kunnen hebben met de loop van een paard, hetgeen dan op één of andere manier in het spel is verwerkt.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

19057
Perrys Belegeringsspel
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Hausser

Algemene spelnamen:
Asalto
Belegeringsspel
Belegering Spel

Behoort tot reeksen:
Asymmetrische Spelen
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Winkler, Rolf
Nummer(s):
270


 
Het bord is tweezijdig bedrukt met een verschillende spelopstelling. De belegeringsvoorstelling is 15e 16e eeuws, gelet op hakbussen en musketten. Het bord is rechtsonder gesigneerd met Rolf Winkler en even boven deze signering is het OMHL-bijenlogo van Hausser (Otto und Max Hausser Ludwigsburg) te zien. Hieruit blijkt dat Perry dit van oorsprong Duitse spel onder eigen naam distribueerde .

Foto 6 is uit een Perry catalogus van 1925.

Foto 1-3,5-7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 4: Collectie V. Janitschek

* * *

1995
Perrys Halma Spel
Jaar:
1920 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Halma


 
Alleen de lichtbruine pionnen in deze doos zijn origineel zo te zien.

* * *

142
Pit
Jaar:
1921
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Pit
Afmetingen:
14x10x3


 
Oervorm van vele veilingspellen.

Foto 1-5: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 6-8: Collectie Harry Hardonk

* * *

84
Mah Jongg
Jaar:
1924
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Mah Jongg
Mah Jong


 
In Perry folders uit deze periode wordt melding gemaakt van het Mah Jongg kaartspel in luxe uitvoering en in gewone uitvoering (met kleinere kaarten). Bij het Perry Mahjongg spel uit 1925 (geschat) is een afbeelding uit een folder uit 1925 opgenomen. Deze toont onderin het hier afgebeelde spel.

* * *

12823
Mah Jongg
Jaar:
1924
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Mah Jong
Mah Jongg


 
In hout uitgevoerde luxe Mah Jongg kistje. Wordt vermeld in de Perry catalogus vanaf 1924. Zie verder ook de uitvoerige beschrijving ervan op de website van het "MahJong in Holland Museum".

* * *

7490
Bobby
Jaar:
1925
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Sleijser

Algemene spelnamen:
Jumbolino


 
Aangetroffen in een Perry folder uit 1925.

* * *

12652
Bobby Het Lievelingsspel der Jeugd
Jaar:
1925
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Sleijser

Algemene spelnamen:
Jumbolino
Afmetingen:
13 x 19 cm


 
Aangetroffen in een Perry folder uit 1925.
 
Collectie Museum Zutphen

* * *

157
Perrys Boerenschroom
Jaar:
1925
Uitgevers / Fabrikanten:
Perry
Algemene spelnamen:
Boerenschroom


 
Een afbeelding van dit spel aangetroffen in een Perry folder uit 1925.

* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links