Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over J.J. Sleijser

J.J. Sleijser (ook wel Sleyser) begon rond 1856 met een 'plaatkleurderij'  aan de Utrechtsche Veer te Leiden.  Op 1 mei 1862 vestigde hij zich aan de Heerengracht 145 te Leiden waarbij de bestaande Steendrukkerij annex Boekbinderij van Steenhuizen & Comp. werd overgenomen. In Juli 1865 werd vervolgens aan de Langebrug over de Wolsteeg een boek- en papierhandel geopend. Rond 1873 werd aan de Hoogewoerd nog een boek en speelgoed magazijn geopend. In de daarop volgende jaren groeide de bekendheid van deze zaak en jaarlijks was Sleijser een gewilde plaats voor Sinterklaas inkopen.
 

 


   
  01 02 03
Sleijser  [50]
16270
Spoorweg Spel van Amsterdam naar Parijs
Jaar:
1867
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Spoorwegen
Ganzenbord Imitaties

Afmetingen:
60 x 52 cm


 
Foto 1,3: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

4
Hollandsch Loterij Spel
Jaar:
1870
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

18411
Hollandsch Loterij Spel
Jaar:
1870
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 


* * *

18410
Hollandsch Loterij Spel
Jaar:
1870
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 


* * *

5
Klassen Loterij
Jaar:
1870
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Foto's: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

15
Publieke Verkooping - Venduhuis
Jaar:
1870 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Publieke Verkooping
Afmetingen:
16,6 x 9 cm


 
Inhoud: 2 stapels kaartjes met afbeeldingen van diverse voorwerpen en opschriften, stapel kaartjes met namen van voorwerpen, plaat met zelfde afbeelding als deksel. Apart vel met spelregels. De platen zijn hand ingekleurd. De grote plaat heeft blauwe letters; de voorkant vanhet doosje rode. De kaartjes zijn groen. Het doosje heeft een overstekende rand en is paars gekleurd met gouden sterretjes.

Foto 1-5: Collectie V. Janitschek
Foto 6,7: Collectie Speelgoedmuseum Deventer

* * *

13249
Belegerings-spel
Jaar:
1870 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Asalto
Belegeringsspel
Belegering Spel

Behoort tot reeksen:
Asymmetrische Spelen
Militair / Oorlog

Afmetingen:
18,5 x 18,5 x 2,5 cm


 
Mogelijk Sleijser. De foto's tonen twee onderling iets verschillende speelborden. Op foto 2 is de randversiering rood ingekleurd en is de rug blauwgrijs. Het bord van foto 3 heeft een gele rug.

* * *

7
Overwinningspel - Strijd zonder bloed
Jaar:
1871
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Asalto
Belegeringsspel
Belegering Spel

Behoort tot reeksen:
Asymmetrische Spelen
Militair / Oorlog

Auteurs / Designers:
Bos, G.J.


 
Tekeningen van G.J. Bos & Co. Foto's: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

11
Quartet - Spel
Jaar:
1875 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Kwartet
Afmetingen:
19 x 12 cm


 
Inhoud is 120 gedrukte kaartjes, verdeeld in 30 groepen van 4. Elk van deze groepen vormen een quartet met vier namen van beroemde personen en veldslagen uit de geschiedenis en kunstgeschiedenis, voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. Datering Buynsters 1870-1880.

Foto 1 en 4: Speelgoedmuseum Deventer
Foto 2,3,5-7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge

* * *

19405
Quartet - Spel
Jaar:
1875 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Kwartet


 
Quartet-spel zonder plaats of jaar. Het spel zit niet in de originele doos, maar wordt bewaard in een chocoladedoosje van J.P Rademaker's Chocolaterie Royale "L'Aigle" à Scheveningue (vermeld in binnenkant deksel). De inhoud is van het Quartet-Spel van J.J. Sleijser te Leiden, bestaande uit 120 gedrukte kaartjes, verdeeld in 30 groepen van 4. Elk van deze groepen vormen een quartet met vier namen van beroemde personen en veldslagen uit de geschiedenis en kunstgeschiedenis, voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten.  Datering Buynsters 1870-1880.

Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

8
Loterij Van 5 Klassen Nieuw Gezelschap Spel
Jaar:
1879
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Mogelijk Sleijser. Jaartal staat met potlood geschreven op het doosje met vermelding dat het in dat jaar is verkregen.

* * *

10897
Loterij Van 5 Klassen Nieuw Gezelschap Spel
Jaar:
1879 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Mogelijk Sleijser. 60 ingekleurde plaatjes, 60 klassen nummer kaartjes,
60 tekst kaartjes, beschrijving en doosje.

* * *

13760
Loterij Van 5 Klassen Nieuw Gezelschap Spel
Jaar:
1879 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Mogelijk Sleijser.

Foto's: Hennu

* * *

14127
Loterij Van 5 Klassen Nieuw Gezelschap Spel
Jaar:
1879 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Mogelijk Sleijser.

* * *

7960
Loterij Van 5 Klassen Nieuw Gezelschap Spel
Jaar:
1879 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Loterij Spel


 
Foto: Gejus van Diggele.

* * *

10
Figuren Quartetspel
Jaar:
1880
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Kwartet


 
60 kaartjes met telkens 4 voorstellingen (handgekleurd); op deksel prentje met 2 kinderen bij muur waarop spelletjes geafficheerd staan; opschrift: 'Figuren Quartetspel Kijk Jacoba' alweer een nieuw spel, dat vind ik prettig'.
Foto's 2: Speelgoedmuseum Deventer

* * *

8682
Het Zwemmende Ganzenspel
Jaar:
1880
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Klassiek

Afmetingen:
68,5 x 53,5 cm


 
Uitgegeven op 8 october 1880, zie ook het krantenartikeltje op foto 2. Van dit spel werd in 1974 een replica gemaakt door Atlas van Stolk (zie 8683). Tevens werd dit spel in het weekblad Margriet Antiek 3 1997 op de middenpagina afgedrukt (zie 18604).

* * *

19226
De Stoomtram Het echte Holl Tramwaijspel
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Spoorwegen


 
In 1879 legde de Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij (NRS) de eerste stoomtramverbinding tussen Den Haag en Scheveningen aan.

Collectie Eric van Waarden

* * *

14367
Eerste Spelletje voor onze Hollandsche Kinderen
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Kwartet
Afmetingen:
16 x 11,5 x 2 cm


 
Mogelijk J. Sleijser. Op de doos een afbeelding van een jongen die aan een meisje in de deuropening zijn marmot laat zien: "Juffrouw wil U mijn beestje eens zien, 't is zoo 'n lief Marmotje". 12 x 4 kaarten met een chromolitische afbeelding en een tekstregel uit een populair lied.
Uit de collectie van Piet van der Vlugt.

* * *

8696
Ganzenbord
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Sleijser
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties


 
Geen nadere details bekend. Foto: Gejus van Diggele.

* * *

   
  01 02 03
Sleijser  [50]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links