Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
 • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
 • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
 • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
 • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
 • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
 • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
 • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.
Resultaten die één of meer van de hier opgegeven woorden bevatten zullen worden uitgesloten.

Plaats combinaties van woorden tussen aanhalingstekens om die exacte combinatie uit te sluiten, b.v. "koninklijk huis".
Zonder de  woorden:               
Zoeken op speciale velden, zoals Uitgever, Reeks e.d.:
 • Het zoeken toont alleen resultaten die aan álle zoekcretieria voldoen (AND).
 • Let op eerdere selecties in de velden. Wis ze zonodig eerst.
 • Selectie van b.v. een Uitgever leidt automatisch tot een filtering van b.v. Reeksnamen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Spelnamen zijn de algemeen gangbare namen voor een bepaald soort spel, b.v. Ganzenbord of Halma. Dit is dus niet altijd gelijk aan de titel op de doos. Op titel kan wel gezocht worden in het Vrij zoeken veld.

Onder Reeks vallen items die in een serie zijn uitgegeven. Ook vindt men hier themagroepen of andere groeperingen, zoals b.v. Koninklijk Huis of Curiosa.
Uitgever: 
   
  Spelnaam: 
   
  Reeks/Thema: 
   
  Auteur: 
   
Zoeken op jaartallen:
 • Vul alleen het VANAF jaar in om alle items te tonen vanaf dat jaar tot nu.
 • Vul zowel het VANAF jaar als het T/M jaar in om alle items te tonen uit de tussenliggende periode (incl. items uit de ingevulde jaartallen zelf).
 • Vul alleen het T/M jaar in om alle items te tonen tot en met dat jaar en ouder.
Jaar vanaf:     t/m:     Index Nr:  Zoeken op Index Nr:

Elk item heeft een index nummer dat boven in de colofon van het item te vinden is. Indien U het nummer reeds kent kunt U dat invullen.
Deze optie wist automatisch alle andere zoekvelden.
     

   Achtergrond over J. Vlieger

Vlieger

Het bedrijf Vlieger  , in het kader van HONGS natuurlijk vooral bekend van de speelprenten, heeft een lange en roerige geschiedenis achter de rug. Onderstaande informatie is samengevat uit de historie pagina van de website van het huidige Vlieger. Een artikel uit het 79e Jaarboek (PDF) van het Genootschap Amstelodamum geeft daarnaast een inkijkje in de gang van zaken in het bedrijf anno 1930. Het geheel wordt afgesloten met een boeiende anecdote van Fred Horn.

Het begin

Jan Vlieger, de stichter en
naamgever van Vlieger

De in 1844 in Landsmeer geboren Jan Vlieger komt op elfjarige leeftijd in Amsterdam te wonen, waar zijn ouders een melkwinkel beginnen op Prinsengracht 312. Spoedig gaat Jan bij Herman Koster werken die een boekhandel dreef aan de Haringpakkerij (tegenwoordig Prins Hendrikkade). Jan Vlieger blijkt een goede en leergierige leerling en al op dertienjarige leeftijd doet hij bestellingen bij scholen en winkels rondom Amsterdam.
In 1859 wil Herman Koster een winkel openen in de binnenstad. Hij koopt Halvemaansteeg 9. Jan mag de nieuwe zaak inrichten en wordt er de belangrijkste bediende.

1875. De Haringpakkerij met geheel rechts het pand
waarin de boekhandel van Herman Koster was gevestigd.
 

Haringpakkerij
Na enige tijd wordt de zaak aan de Haringpakkerij opgeheven en Herman Koster en zijn familie gaan boven de winkel in de Halvemaansteeg wonen. Wanneer Herman Koster een betrekking in Nederlands-Indië krijgt aangeboden vertrekt hij daar alleen heen. De winkel in de Halvemaansteeg gaat onder leiding van Jan Vlieger door. Op 18 oktober 1866 trouwt Jan met Anna Elisabeth Kötter. In 1868 krijgt Anna een patent als bibliotheekhoudster, iets wat in die tijd bijzonder was. Op enig moment vertrekt ook juffrouw Koster met de rest van het gezin naar Nederlands-Indië en zo nam op 1 februari 1869 Jan Vlieger de zaak geheel over van de Kosters.

Expansie
In 1870 wordt begonnen met het Amsterdams Omnibus Maatschappij (later het gemeentelijke vervoerbedrijf). Één van de ondernemers die hierin de leiding namen was de heer Schadd. Schadd had een eigen boekwinkel en uitgeverij in de Kalverstraat 174, en deze functie was niet verenigbaar met de O.A.M. Schadd bood Jan Vlieger de uitgave van een grote hoeveelheid prentenboeken aan. Vlieger had niet veel geld voor deze interessante aankoop maar Schadd hielp met aantrekkelijke betalingscondities. Zo kwam de eerste grote koop tot stand die zoveel plezier en geld opleverde dat Jan Vlieger zich ging specialiseren in prentenboeken die hij in de loop van de jaren in een oplage van vele tienduizenden verspreidde.

Tegeltableau ter ere van het 50 jarig bestaan.
Het beroemde tegeltableau aangeboden door het personeel
in 1919, ter ere van het 50 jarig bestaan van Vlieger.
Inmiddels hangt het tegeltableau in het Tegelmuseum in Otterloo.
 

In deze periode zagen veel prentenboeken het licht. Ook kinderverhalen en speelprenten en vooral de uitgaven van plakboeken waren een groot succes. De speelprenten waren te koop vanaf een stuiver in de eenvoudigste uitvoering, maar ook als fraai opgeplakte, die natuurlijk een stuk duurder waren. Je bestelde de prent en de wijze van uitvoering en die werd dan voor je gemaakt:

1. Het enkele vel dat meestal direct vanaf de drukrol werd afgesneden
2. Opgevouwen in vieren of achten in een papieren omslag voorbeeld
3. Dit vel geplakt op dun karton
4. Op dun karton in 4 delen met linnen verbinding en vel 1 kwart ingesneden (opgevouwen)  voorbeeld
5. Vel geplakt op dik karton of geperst hout (een soort hardboard)
6. Idem maar dan 4 delen weer verbonden met linnen en opgevouwen voorbeeld

Bij deze laatste 3 uitvoeringen werd vaak een leuk plaatje met kinderen en/of dieren of een soort advertentieplaat op de achterkant geplakt.

In 1880 werd Amstel 52 gekocht en werd in gebruik genomen als boekenbazaar. In de boekenbazaar kwam 'Ome Lis', de broer van moeder Vlieger. Ome Lis was een bekend figuur in de boek- en papierhandel. Hij was oorspronkelijk timmerman en bouwde dan ook het interieur van de winkel op Amstel 52.
In 1887 kwam Frits, de oudste zoon, helpen in de zaak, en ook Abel ging in 1890 op dertienjarige leeftijd helpen. In 1871 werd een bescheiden filiaal in de Huidenstraat 6 geopend en toevertrouwd aan broer Rudolf. In 1885 werd het overgenomen door H. Springer die daarna zelfstandig wilde zijn en de zaak overnam. Rond die tijd huurde Jan Vlieger een pakhuis aan het huidige Rembrandtplein 10, waar hij een verkooplokaal voor papier had ingericht.

In 1889 werd Damrak 76 gekocht. Deze zaak werd geleid door Henri Koster, de broer van Herman. Lang duurde dit niet want de zaak werd verkocht voor de bouw van het door Berlage ontworpen gebouw waarin thans C&A zit. De kantoorboekhandel werd verplaatst naar de Warmoesstraat 166, op de hoek van de Steenhouwerssteeg. In 1892 kwam Vlieger terug aan het Damrak.
Jan Vlieger kocht in de loop der jaren steeds meer huizen en rond 1900 was de gehele hoek Halvemaansteeg-Amstel zijn eigendom. Er ontstond het plan om daar een vier etages tellend magazijn te bouwen. Maar de gemeente keurde dit plan niet goed. En ook een later plan om de gehele hoek opnieuw te verbouwen werd afgekeurd.

Overlijdensbericht Jan Vlieger in 1907
 

Na de dood van Jan Vlieger, op 14 januari 1908, krijgen drie zoons het complex aan de Halvemaansteeg-Amstel en de andere zaken. De dochters krijgen Maria Heuvel in Bussum en de andere onroerende zaken van de Vlieger filialen.

Halvemaansteeg. Het winkel interieur van
Vlieger zoals deze eruit zag tot 1952
met de bekende gietijzeren wenteltrap.
 

Crisisjaren
De omzet van de winkels liep door de crisisjaren terug van ruim 200 duizend in 1927 tot net 70 duizend in 1938. De hypotheekbank wilde geld zien en Vlieger kon niet meer betalen. Zo werden een aantal panden verkocht en meteen weer gehuurd van de gemeente. Maar de problemen waren nog niet voorbij want door slechte betalingen dreigde de gemeente de huren enige malen op te zeggen.
De omslag kwam in mei 1940, toen de oorlog uitbrak. Het begon met verduisteringpapier en plakband. En gaandeweg zorgde de oorlog voor het voortbestaan van Vlieger. Doordat de omzet omhoog ging kon de huurachterstand ingelopen worden en de oude voorraden kregen door de schaarste in de oorlog een deel van hun waarde weer terug.
In 1939 was het omzet dieptepunt maar in de jaren erna verdubbelde de omzet iedere tien jaar. De omzet steeg maar ook het aantal verkopers en de salarissen. Door de gedwongen bezuinigingen werd het filiaal Rapenburg gesloten en konden er minder boeken worden aangekocht.

Na-oorlogse ontwikkelingen
In 1959 wordt er in een deel van het magazijn een tentoonstellings-ruimte ingericht door de SBK onder leiding van Pieter Kooistra. Op 1 juli 1965 werd medevennoot F. Pappot opgenomen in wat toen weer Firma J. Vlieger heette. Deze bezocht voordien de winkel als vertegenwoordiger.

In 1970 werd er een begin gemaakt met een fabriekje voor rondkartonnage in Broek in Waterland. De winst nam versneld toe, en drie jaar later werd het in een aparte BV ondergebracht; Vlieger Verpakkingen BV, thans in Lelystad.
Op 1 oktober 1973 ging de Firma J. Vlieger over in de BV J. Vlieger. Na een inzinking rond 1975 bleven de omzetten bevredigend, een nieuw filiaal werd toen geopend in de van Woustraat. In 1975 overleed Pappot, en werd diens plaats ingenomen door H.J. Zeeman, die uiteindelijk de gehele zaak van Gerrit Vlieger overnam. Zeeman overleed in 1987 en de zaak werd overgenomen door zijn vrouw W. Zeeman.

Nadat Gerrit Vlieger in 1989 was overleden, zijn de zolders boven Vlieger langzamerhand leeg geraakt. Via de beroemde smeedijzeren wenteltrap hebben opkopers eerst de meest waardevolle spullen weggehaald; later kwamen markthandelaars om de laatste goederen te ruimen. Vlieger verdwijnt na ruim honderd jaar uit de panden aan de Halvemansteeg en de Amstel. Met een klein deel van het personeel gaat de verkoop door in het pand Amstel 34. Op twee etages worden als vanouds papier en teken- en schildersmaterialen verkocht.

Fred Horn duikt uit zijn herinnering nog het volgende boeiende, maar eigenlijk ook droevige verhaal op:
"In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam ik regelmatig bij de fa. Vlieger aan de Amstel. Ik werkte vlakbij en ik had natuurlijk al spoedig in de gaten dat van deze zaak uit vroeger een serie bordspelen was uitgegeven. Natuurlijk vond ik enkele hiervan op beurzen en markten maar ik wilde meer weten.
Op naar de zaak dus waar ik toen kennismaakte met een meneer die ik verder alleen maar aangeduid kreeg als "de ouwe Vlieger'. Achteraf vermoed ik dat dat de heer Gerrit is geweest.
Deze vertelde mij meer over de oude spellen en ik mocht ook de zolder bezoeken die werkelijk afgeladen stond met oud spul.
Ik kreeg te horen dat "ergens achteraan" nog drukrollen met spellen moesten staan en dat als de tijd daar was hij wel voor mij wat spelen eraf wilde snijden.
Natuurlijk bleef ik regelmatig terugkomen, maar het verhaal veranderde niet, tot op zeker moment eind jaren 80 ik bij mijn bezoek te horen kreeg dat de oude baas was overleden. Op mijn vraag of ik dan op de zolder nog wat zou kunnen pakken kreeg ik te horen dat de erfgenamen zo blij waren dat die zolder eindelijk opgeschoond kon worden dat een paar weken eerder een container voor de deur was gezet en alle oude troep hierin was verdwenen !
Pech, maar het verhaal is nog niet afgelopen. Enkele jaren later zag ik in een Bric-a-Brac-winkeltje (nu al zeer lang geleden verdwenen) in de Utrechtsestraat een Apenspel in de etalage hangen. Ik naar binnen en het was te koop, "Een van de laatste die het nog overleefd heeft", zei de eigenaresse.
Wat bleek: zij had een paar jaar geleden op een avond die container zien staan en zag al die stoffige rollen met spellen. Ze was in de container gekropen om spellen af te rollen en los te snijden en had zo een flink aantal van deze spellen (gratis handel !) naar haar winkeltje gebracht en in de kelder opgeslagen. Helaas had ze een aantal maanden terug een overstroming in haar keldertje gehad en was het meeste van wat daar was opgeslagen drijfnat geworden waardoor ze het moest weggooien. Hierbij was ook de meerderheid van haar uit de container gehaalde handel.
Dat Apenspel; een Schoolmeester en Collectant en een niet al te beschadigd op hout geplakt Reisspel heb ik gelukkig nog kunnen verwerven."   
  01 02 03
Vlieger  [46]
8466
Reis door Europa
Jaar:
1879
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties


 
Het spel werd in 1976 herdrukt door Atlas van Stolk (Index Nr 19073)

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).
Foto 3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)

* * *

7948
Nieuw Belegeringspel
Jaar:
1880 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Militair / Oorlog

Afmetingen:
61 x 46,5 cm


 
Mogelijk van J. Vlieger. Vergelijk de rode rand rondom het Apenspel, Index Nr 7797.

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

10513
Schoolmeester en Collectant
Jaar:
1884
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Schoolmeester en Collectant

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Louwerse, P
Waals, N. van der

Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Bijlage bij het blad "Voor 't Jonge Volkje" in 2-(steun)kleurendruk. Op foto 6 de eerste aankondiging van dit spel uit juli 1884. Het spel werd in 1904 heruitgegeven met gewijzigde kop en enveloppe (Index nr 13361).

Foto 1: Collectie Eric van Waarden
Foto 2-4,7: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 5: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum).

* * *

19076
Schoolmeester en Collectant
Jaar:
1884
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Schoolmeester en Collectant

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Louwerse, P
Waals, N. van der

Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Bijlage bij het blad "Voor 't Jonge Volkje" in 4-kleurendruk. Op foto 5 de eerste aankondiging van dit spel uit juli 1884. Het spel werd in 1904 heruitgegeven met gewijzigde kop en opgevouwen in een enveloppe (Index nr 13361).

Collectie Eric van Waarden

* * *

12263
De Reis Door Het Leven
Jaar:
1885
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Reis Door Het Leven

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Aangekondigd eind december 1885 (zie foto 4). Vergelijk ook Index Nr 8514 met een iets andere tekstopmaak aan de linkerzijde.

Voormalige collectie Sjoerd Stevan gedoneerd aan Museum Havezate Roden (foto: Fred Horn)

* * *

8514
De Reis Door Het Leven
Jaar:
1885
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Reis Door Het Leven

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Aangekondigd eind december 1885 (zie foto 3). Vergelijk ook Index Nr 12263 met een iets andere tekstopmaak aan de linkerzijde.

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto C. Damsté)

* * *

7801
Nieuw Vermakelijk Ganzenspel
Jaar:
1885
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Klassiek
Speelprenten

Auteurs / Designers:
Braakensiek


 
Door Geb. Braakensiek Amsterdam. Rode en blauwe rand. Op foto 1 op dun karton geplakt en in vieren gevouwen. Op foto 2 op karton in vieren gesneden en met linnen band aaneen gemaakt.

Foto 2: Collectie Eric van Waarden

* * *

13398
Nieuw Vermakelijk Ganzenspel
Jaar:
1885
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Klassiek
Speelprenten

Auteurs / Designers:
Veldhuyzen
Afmetingen:
65 x 52 cm


 
Door Veldhuysen. Rode en blauwe rand. De foto's tonen twee verschillende uitvoeringen zoals die door Vlieger werden verkocht, in vieren op karton met linnen rug (foto 1 en 4), en direct van de rol gesneden (foto 2). Foto 4 toont de rugzijde.
Van deze prent werden door Vlieger ook nog een versie uitgegeven van lithograaf Amand, zie Index nr 16485.

Foto 1: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)
Foto 5: Collectie Christine Sinninghe Damsté

* * *

8523
Sint Nicolaas Spel
Jaar:
1885
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Senefelder

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Sint Nicolaas Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten

Auteurs / Designers:
Braakensiek


 
Chromolitho van de gebroeders Braakensiek.
 
Foto 2: Kees Konijn
Foto 3,4: Museum Catharijneconvent Utrecht.

* * *

16485
Nieuw Vermakelijk Ganzenspel
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Klassiek
Speelprenten

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf


 
Lithografie Amand. Rode rand. Van deze prent werden door Vlieger ook versies uitgegeven van lithograaf Veldhuysen, zie Index nr 13398.

Foto: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)

* * *

7799
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
In twee Vlieger verkoopvormen; in vieren op hardboard met linnen aaneen gemaakt (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2).
Dit spel werd in 1984 als herdruk opgenomen in een jaarkalender (Index Nr 16626).

Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (pictures by A. Seville)

* * *

7811
Tramway Spel (Van Houtens cacao)
Jaar:
1885 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Tramway Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Spoorwegen
Bedrijven


 
Twee Vlieger verkoop vormen: opgevouwen in een enveloppe (foto 1) en direct van de rol gesneden (foto 2). Op foto 3 en 4 de originele enveloppe van het spel (hierop de titel "Tramspel").

Foto 1,3: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (picture by A. Seville)
Foto 4: Collectie Kees Boogaart (foto: Eric v. Waarden)

* * *

19209
De Reis Door Het Leven
Jaar:
1886 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Elma
Puro

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Reis Door Het Leven

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf
Afmetingen:
58,5 x 45 cm


 
Het origineel van Vlieger zonder opdrukken werd aangekondigd eind december 1885 (zie foto 2).
Dit exemplaar toont in de marges de reclameopdrukken "Elma De Beste Plantenboter" en "Puro de Beste Margarine".

Collectie Eric van Waarden

* * *

18923
Sint Nicolaas Spel
Jaar:
1886 (+/-)
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Elma
Senefelder

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Sint Nicolaas Spel

Behoort tot reeksen:
Ganzenbord Imitaties
Speelprenten
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Braakensiek
Afmetingen:
58,5 x 42,5 cm


 
Chromolitho van de gebroeders Braakensiek. Reclameuitgave voor Elma plantenboter margarine.

Collectie Eric van Waarden

* * *

6270
Groot Eiffel Toren Spel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Blooker Cacao

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Eiffeltoren Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven

Auteurs / Designers:
Amand, Gustaaf Leonardus Adolf


 
Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de wereldtentoonstelling in 1889 in de pas gebouwde Eiffel Toren te Parijs.
In 1974 is dit spel herdrukt in een facsimile van Atlas van Stolk, Index Nr 7840.
Foto 2 toont een plaatje zoals dat werd geplakt op de duurdere uitvoeringen van de door Vlieger verkochte spellen. Het spel zelf werd in vier delen op karton geplakt en met linnen vast gezet. Op de rugzijde werd het plaatje ter decoratie aangebracht.

Collectie Eric van Waarden


* * *

16373
Groot Eiffel Toren Spel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Blooker Cacao

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Eiffeltoren Spel

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Bedrijven


 
Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de wereldtentoonstelling in 1889 in de pas gebouwde Eiffel Toren te Parijs. Foto 2 toont het overeenkomstige Franse spel met op foto 3 (onder) de verwijzing naar de Lithograaf Amand te Amsterdam en Parijs.
In 1974 is dit spel herdrukt in een facsimile van Atlas van Stolk, Index Nr 7840.

Foto 1: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto C. Damsté)
Foto 4: Collectie Eric van Waarden

* * *

8517
Reisspel
Jaar:
1889
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Reisspel
Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties

Auteurs / Designers:
Luii, J.A.
Afmetingen:
60 x 65 cm


 
Een cirkel die de wereldbol in gestyleerde vorm weergeeft met daarbinnen 12 namen van grote steden op alle continenten. Eromheen de poolcirkel en de Noord- en Zuidpool. De vouwen op foto 4 duiden er op dat dit spel ook in een papieren omslag werd verkocht. Foto 1 en 7 tonen een exemplaar op karton, in vieren, warabij het exemplaar van foto 7 op de rugzijde de prent van foto 8 draagt.

Foto 1: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge (foto C. Damsté)
Foto 2: Collectie Piet Bénard, Glerum veilingcatalogi 2003 (toestemming voor publicatie gegeven aan F. Horn door Glerum)
Foto 3: Collectie Eric van Waarden
Foto 7,8: Voormalige collectie Sjoerd Stevan gedoneerd aan Museum Havezate Roden (foto's: Fred Horn)

* * *

7797
Het Apenspel
Jaar:
1890
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Senefelder

Algemene spelnamen:
Ganzenbord
Apenspel (type 2)

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Ganzenbord Imitaties
Flora en Fauna

Afmetingen:
57 x 44 cm


 
Dit spel werd ook uitgegeven als reclame spel voor Margarine Fabriek Groningen. In het midden het apenhuis in Artis van vóór de nieuwbouw in 1908.

Foto 1,4-6: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 2: Live Auctioneers
Ook aanwezig in Collectie Eric van Waarden

* * *

7805
Het Vermakelijk Harlekijnspel
Jaar:
1890
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Harlekijnspel
Zevenzot / Zevenzak

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Afmetingen:
57,5 x 42,5 cm


 
Op foto 4 en 5 twee voorbeelden van de envelop waarin het spel in opgevouwen vorm werd verkocht. Bij de tweede envelop is het woord "Gezellige" er apart opgeplakt. Eronder zit geen tekst.
 
Foto 1: Collectie Fred Horn (v.h. collectie Bénard), Vlaams Spellenarchief te Brugge
Foto 2: Live Auctioneers
Foto 3: Collectie Eric van Waarden
Foto 5: Collectie Fred Horn, Vlaams Spellenarchief te Brugge


* * *

8070
Het Vermakelijk Harlekijnspel
Jaar:
1890
Uitgevers / Fabrikanten:
Vlieger
Algemene spelnamen:
Harlekijnspel
Zevenzot / Zevenzak

Behoort tot reeksen:
Speelprenten
Auteurs / Designers:
Braakensiek
Nummer(s):
305


 
Linksonder in de hoek de vermelding "Lith Gebr Braakensiek Amst".

Voormalige collectie Sjoerd Stevan gedoneerd aan Museum Havezate Roden (foto's: Fred Horn)


* * *

   
  01 02 03
Vlieger  [46]


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links