Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       Links
Home Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen
 

Zoektips voor 'Vrij zoeken'
  • Laat algemene woorden als 'het', 'een', 'de' etc. weg.
  • Er kan ook een uitgever, reeks, auteur, jaartal enz. worden meegeven, b.v. Disney Jumbo 1950.
  • Incomplete zoekwoorden zijn toegestaan. Disn Jumb geeft het zelfde resultaat als Disney Jumbo.
  • Splits woorden, b.v. sport  wedstrijd i.p.v. sportwedstrijd.
  • Plaats uw zoekopdracht tussen aanhalingstekens om exact daarop te zoeken, b.v. "koninklijk huis".
  • Het zoeken toont alleen resultaten die álle zoekwoorden bevatten (AND).
  • Bij een ingave van 3 of meer letters zal geprobeerd worden op basis daarvan al een aantal suggesties te tonen.
Vrij zoeken:   
 Zoek ook in
 omschrijving
De omschrijving is de tekst die beneden de foto's staat. Vink het hokje aan om die mee te nemen in de zoekopdracht. Als het zoekwoord daarin wordt gevonden wordt het geel gemarkeerd in de omschrijving.


   
  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
recent toegevoegd  [250]
6574
Jeu de Mots
Jaar:
1866
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Letterspel
Woordenspel


 
Woordenspel (met de Franse titel "Jeu de Mots"), gepubliceerd in de Kinder Courant deel 14, 1865-1866, blad 27 met instructies op blz. 108. De kinderen moesten de plaat op stevig karton plakken en de letterkaartjes uitsnijden.


* * *

6579
Nieuw Zangspel
Jaar:
1865
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Zangspel
Behoort tot reeksen:
Muziek


 
Nieuw Zangspel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 14, 1865-1866, blad 7, 8 en 13 t/m 16. Met instructies in blad 7, blz. 25 en spelregels op de laatste plaat (foto 1 en 5).
De kinderen moesten alle kaartjes op "dun karton of dik muzijk- of kardoespapier"  plakken en uitsnijden.


* * *

6580
Monopoly Retro Serie 1935 Editie
Jaar:
2015
Uitgevers / Fabrikanten:
Hasbro
Parker

Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Specials
Monopoly Klassiek NL

Nummer(s):
B7743


 
Nederlandstalige heruitgave van de Amerikaanse 1935 editie. De waarde van de straten staat niet op het bord maar staat op een apart bijgeleverd lijstje. Het spel is echter nooit in deze vorm op de Nederlandse markt geweest.

Foto's: Richard Arling

* * *

6583
Monopoly Pionnen Parade
Jaar:
2017
Uitgevers / Fabrikanten:
Hasbro
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Specials
Monopoly Klassiek NL

Afmetingen:
26,8 x 40,1 x 5,3 cm


 
56 nieuwe pionnen maakten kans om eind 2017 in het nieuwe Monopoly spel te komen. Als voorbereiding daarop bracht Hasbro dit spel met 16 pionnen alvast uit. Hiervan zijn 8 traditionele pionnen in het zilver en 8 nieuwe pionnen in het goud. De 8 gouden pionnen zijn: pinguïn, televisie, raceauto, Mr Monopoly, badeendje, horloge, wiel en konijnen pantoffeltje.

Foto's: Richard Arling

* * *

6585
Monopoly Limited Edition
Jaar:
2013
Uitgevers / Fabrikanten:
Hasbro
Algemene spelnamen:
Monopoly
Behoort tot reeksen:
Monopoly Specials
Monopoly Klassiek NL

Afmetingen:
26,8 x 40,1 x 5,3 cm


 
Met 5 extra "Limited Edition" pionnen: Ring, Robot, Poes, Gitaar en Helikopter. Uitgebracht ter gelegenheid van de Monopoly Facebook verkiezing van begin 2013. Er zitten klassieke pionnen in en ook 5 nieuwe waaruit online gekozen kon worden om 1 klassieke pion van het spel te vervangen. Zie ook Index Nr 19237 waarin uiteindelijk het strijkijzer door de kat werd vervangen.

Foto's: Richard Arling

* * *

6587
Sector
Jaar:
1977
Uitgevers / Fabrikanten:
Clipper
Algemene spelnamen:
Zeeslag
Behoort tot reeksen:
Scheepvaart
Militair / Oorlog

Nummer(s):
190065


 
Getuige het krantenartikel op foto 8 werd dit spel, dat door Parker al in 1977 op de markt werd gebracht, waarschijnlijk pas in 1979 op de Nederlandse markt uitgegeven.

Foto's: Paul Klein Middelink

* * *

6588
Geschiedkundig Kienspel
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Lotto (plaatjes)
Behoort tot reeksen:
Nationaal
Educatief


 
Geschiedkundig Kienspel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862, blad 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 48 en 50. Met instructies en spelregels in blad 34 blz. 136 en blad 43 blz. 173.
De 18 kaarten tonen elk 5 voorstellingen en portretten uit de vaderlandsche geschiedenis, beginnend in 100 voor Christus (De Batavieren, Friezen enz. zetten zich in ons land neder) en eindigend in 1861 (geduchte overstrooming in Gelderland, Z. Holland, N. Brabant en Limburg). Op plaat 44 staan uit te knippen schijfjes met diezelfde jaartallen.

Dit is hetzelfde spel als Index Nr. 7273.

Vergelijk ook het Vaderlandsch Chronologiesch Lottospel uit ca. 1835 van F. Boogaard (daarbij 10 kaarten met elk 9 jaartallen en gebeurtenissen en eveneens losse fiches met jaartallen).


* * *

6589
Toover-Negentienhoek
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Rekenspel
Auteurs / Designers:
Dooren, H. van


 
Toover-Negentienhoek, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862 blad 39. Feitelijk geen echt spel maar eerder een rekenhulpmiddel, uitgevonden in 1811 door de wiskundige H. van Dooren te Breda. De instructies uit de Kinder Courant ontbreken helaas maar een beschrijving van deze Toover-Negentienhoek is ook te vinden in het tijdschrift "Vaderlandsche Letteroefeningen", jaargang 1811, blz 171 en 172, waarvan hieronder de betreffende tekst is weergegeven. De tekst noemt als een mogelijke toepassing "om jonge lief hebbers der Rekenkunde in het optellen of adderen eenige aangename en leerzame uitspanning te verschaffen".


Vele Eigenschappen van een Toover-Negentienhoek.

Onder dit opschrift komt ons voor eene Verklaring, in vier talen, (namelijk in de Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche,) van eenen Negentienhoek, welke op eene afzonderlijke Plaat zeer naauwkeurig gegraveerd is, en waarbij eenige papieren cirkels gevoegd zijn, waarmede men den Negentienhoek bedekken kan, en slechts sommige numero's naar believen doen te voorschijn komen.

   De eigenschap der getallen is in der daad in derzelver bijeentelling, aftrekking, en in de betrekking der produkten, welke daaruit te voorschijn komen, zoo zonderling, dat deze onderlinge betrekkingen der getallen voorzeker aanleiding zullen gegeven hebben, om dergelijke tafelen, waarop de getallen met elkander in betrekking gesteld worden, Toovervierkanten, Toovercirkels, Tooverhoeken te noemen; alhoewel men bij deze (zeer onwijsgeerige) benaming volstrekt aan geenerlei onnatuurlijk of bovennatuurlijk geheim te denken hebbe. Men noemt deze soort van Arithmetische figuren daarom wel eens Toovervierkanten, Tooverhoeken, wijl men in de blinde en duistere bijgeloovige eeuwen, met zoodanige figuren, eenige bovennatuurlijke uitwerkingen meende te kunnen daarstellen. Deze figuren zijn slechts enkel Arithmetisch, en kunnen van grooten dienst zijn, 1o. om door middel derzelve, op de gemakkelijkste wijze, weegkunstige berekeningen te doen, bij voorb. om een schip, schuit, of welk andere bodem het ook wezen moge, in een volmaakt evenwigt met verschillende soorten van gewigten te beladen, en 2o. om jonge lief hebbers der Rekenkunde in het optellen of adderen eenige aangename en leerzame uitspanning te verschaffen: te welken einde men deze Arithmetische figuren, met een nuttig gevolg, ook als prijzen op de Leerscholen zoude kunnen bezigen.

   De Uitvinder derzelve is de in het vak van Wis en Rekenkunde zeer beroemde Heer H. VAN DOOREN, te Breda; welke 300 Exemplaren van dezen Negentienhoek, met deszelfs afzonderlijke papieren doorgehakte concellatien, tot eene proeve, uit eenen grooteren voorraad van dergelijke door hem nieuw uitgevondene cirkels, vierkanten, parallelogrammen en ruiten, aanbiedt. Zijnde de prijs van dezen dubbelen Negentienhoek op veertien stuiv. gesteld en die der zes concellatien op zeven stuiv. En dus het eene bij het andere à een en twintig stuiv. alom te bekomen.

Foto 2 en 3 tonen enige orginele exemplaren uit 1811 welke zich bevinden in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.


* * *

6590
Tangram puzzel
Jaar:
1861
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Tangram Puzzel


 
Tangram puzzel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862 blad 6. Instructies op blz. 21.
De figuren a t/m g in het omkaderde deel moesten op dun karton worden geplakt en uitgeknipt. Eventueel kon men de figuren laten vervaardigen uit hout of koper bij een timmerman of koperslager.

* * *

6592
Kamerschijf
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Werpspel


 
Schietschijf, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862 blad 30. Instructies op blz. 120.
De afbeelding moest op karton worden geplakt en eventueel ingekleurd. "De pijltjes zijn u aanbevolen".

* * *

6602
De ballenslikker
Jaar:
1861
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Werpspel


 
Ballengooispel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 10, 1861-1862 blad 3 en 4. Instructies en spelregels in blad 4 blz. 15.
De beide afbeeldingen van plaat 3 en 4 moesten worden samengevoegd en op stevig bordpapier worden geplakt. Vervolgens moest de opening van de mond worden uitgesneden waardoorheen de ballen konden worden gegooid. De instructies sporen aan om de plaat in te kleuren.


* * *

6603
s Konings-huis
Jaar:
1863
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Klok en Hamer
Schimmelspel

Behoort tot reeksen:
Koningshuis


 
Klok en Hamer spel met nu eens niet de gebruikelijke afbeeldingen op de kaarten van de Klok, Hamer, Herberg enz. maar in dit geval afbeeldingen van de Nederlandse Koning Willem III (zie ook foto 3), zijn eerste vrouw Koningin Sophie (foto 4), Paleis Noordeinde in Den Haag (foto 5) en het daarbij gelegen ruiterstandbeeld van Willem van Oranje (foto 6). Het spel werd gepubliceerd in de Kinder Courant deel 11, 1862-1863, blad 47 van 29 mei 1863 met spelregels op blz. 185.
De grote kaarten moesten op karton worden geplakt en uitgeknipt en voor de dobbelsteenkaartjes moest men "bij uwen timmerman acht houten blokjes of kubiekjes"  laten maken waarop deze geplakt konden worden.

Foto 5: Haagse Beeldbank

* * *

6605
Letterkienspel
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Lotto (woord)
Letterspel


 
Letterkienspel, gepubliceerd in de Kinder Courant deel 11, 1862-1863. Het hier getoonde spel is incompleet. De platen zijn van blad 21 en 23 en waarschijnlijk heeft een vervolg gestaan in blad 30 en 31. In elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat" met op blz 92 van blad 23 de spelregels.
De grote kaarten en de letterkaartjes moesten op karton worden geplakt en uitgeknipt.


* * *

6614
Vogelschieten
Jaar:
1862
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Vogelschieten
Schietspel


 
Vogelschieten, gepubliceerd in de Kinder Courant 11, 1862-1863 blad 9 en 10. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat", resp. blad 9 blz. 36 en blad 10 blz. 38/39 (incl. spelregels).
De verschillende onderdelen uit de 2 platen moesten op karton worden geplakt en samengebouwd volgens de instructie. Het resultaat kwam er dan uit te zien als op foto 1.


* * *

6617
Letterspel
Jaar:
1863
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
J. van Weerden

Algemene spelnamen:
Letterspel


 
Letterspel in kleur, gepubliceerd in de Kinder Courant 12, 1863-1864 blad 11 en 12. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat", resp. blad 11 blz. 44 en blad 12 blz. 47 (spelregels).


* * *

6620
Dierenspel
Jaar:
1894
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Strijk Weg Geef Wat
Uilenbord
Uilenspel

Behoort tot reeksen:
Flora en Fauna
Speelprenten


 
Dierenspel in kleur, gepubliceerd in de Kinder Courant 43, 1894-1895 blad 1 t/m 6. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat", resp. blad 1 blz. 4, blad 2 blz. 8, blad 3 blz. 12, blad 4 blz. 16, blad 5 blz. 20 en blad 6 blz. 24 (incl. spelregels). De kinderen moesten de 4 grote platen op karton plakken en met linnen band aaneen maken, zodat het geheel kon worden opgevouwen. De laatste twee platen bevatten 36 kleine kaartjes met dierennamen. Deze moesten eveneens worden uitgeknipt en op dun karton geplakt.
Het spel lijkt een variant (of verre verwant) van het Uilenspel "Strijk weg en geef wat".


* * *

6624
Kwartetspel (componisten)
Jaar:
1894
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Kwartet
Behoort tot reeksen:
Muziek


 
Componistenkwartet, gepubliceerd in Kinder Courant Deel 43, 1894-1895 blad 16 t/m 19. Met in elk blad een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat", resp. blad 16 blz. 64, blad 17 blz. 68, blad 18 blz. 72 en blad 19 blz. 76 (incl. spelregels. De kinderen moesten de kaarten uitknippen en op dun karton plakken.


* * *

6633
Aankleedpoppen
Jaar:
1894
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Aankleedpop
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Aankleedpoppen in kleur, gepubliceerd in de Kinder Courant 43, 1894-1895 blad 10 en 11. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat".


* * *

6635
Aankleedpoppen
Jaar:
1896
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Aankleedpop
Behoort tot reeksen:
Speelgoed


 
Aankleedpoppen in kleur, gepubliceerd in de Kinder Courant 45, 1896-1897 blad 17, 18, 31 en 32. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat".


* * *

6642
Vragen en Antwoordenspel
Jaar:
1896
Uitgevers / Fabrikanten:
Kinder Courant
H.L. Smits

Algemene spelnamen:
Vraag en Antwoord


 
Vragen en Antwoordenspel, gepubliceerd in de Kinder Courant 45, 1896-1897 blad 12 t/m 16. Met in elk nummer een korte toelichting onder het kopje "Onze Plaat", resp. blad 12 blz. 48, blad 13 blz. 52, blad 14 blz. 56, blad 15 blz. 60 en blad 16 blz. 64 (spelregels). De kinderen moesten de vraag- en antwoordkaarten uitknippen en op karton plakken.


* * *


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links